Rừng Thiêng (AVI) - 30/30 tập

Rừng Thiêng (AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Rừng thiêng là bức tranh sống động về thân phận của các phu trầm.

Đó là câu chuyện của Năm Phải và Thuận - hai nông dân trúng kỳ nam được chia mỗi người một tỉ đồng. Nhưng rốt cuộc họ phải trải qua nhiều nhiều uất ức, trắng tay hoàn trắng tay khi một người bị chủ tịch xã cấu kết quan tham trấn lột, người vướng vào bẫy của bọn ma cô, lừa đảo cờ bạc.

Đó là chuyện của Huỳnh Lộc, một thanh niên hiếu động, có cha làm nghề bốc thuốc nam nổi tiếng với bài thuốc trị rắn cắn. Ba Lộc muốn truyền nghề cho con nhưng anh càng lớn càng ngỗ nghịch.
"Cha làm thầy con đốt sách", Lộc tụ tập đua xe, đánh nhau gây bao điều tai tiếng cho gia đình, đau khổ cho mẹ cha.

Đó là Hiếu - cô gái quê vì tình yêu mù quáng mà vi phạm pháp luật, rơi vào vòng lao lý...

Diễn viên: Phạm Hoàng Nguyên, Xuân Văn, Trúc Mây, Hoàng Thanh, Trần Quang Thái, Thạch Kim Long, Huỳnh Hoàng Huy, Ánh Hồng...

01 https://clicknupload.org/ekde9or7drvm
02 https://clicknupload.org/l97bvblha5jk
03 https://clicknupload.org/1dhrbt0rqgkb
04 https://clicknupload.org/j7ix2j4tm0o9
05 https://clicknupload.org/veu6w51acbl6
06 https://clicknupload.org/ggcqa49d8n0t
07 https://clicknupload.org/8owvb1uhwq62
08 https://clicknupload.org/jqiv5wl43t1u
09 https://clicknupload.org/wemu7ud86dn6
10 https://clicknupload.org/r3w9hheaod7k
11 https://clicknupload.org/x4lht7rjcqdd
12 https://clicknupload.org/hbvioyuk0uyj
13 https://clicknupload.org/naoz1h0x24ig
14 https://clicknupload.org/y7kho5qrwrxe
15 https://clicknupload.org/s1pz2dcol8qz
16 https://clicknupload.org/aa81y4hjzoff
17 https://clicknupload.org/xo9brrbgz7ns
18 https://clicknupload.org/z53a4gvv7ylx
19 https://clicknupload.org/yx46fvg7k0br
20 https://clicknupload.org/nguvzm7wbtxz
21 https://clicknupload.org/amvj6edjy585
22 https://clicknupload.org/hje1wmgfrloh
23 https://clicknupload.org/ixz40m1zp3o2
24 https://clicknupload.org/8kn7uj7jq6ol
25 https://clicknupload.org/ojs1cn32igms
26 https://clicknupload.org/ec2nvns3n12q
27 https://clicknupload.org/by0fhb7hnvi4
28 https://clicknupload.org/6lsbgupuk47u
29 https://clicknupload.org/x4sol1hn48g6
30 https://clicknupload.org/1nl4lrs078ar


01 https://ddl.to/0p8lj0rf3p9l
02 https://ddl.to/rtn8qqsftj79
03 https://ddl.to/ihxyn5xww1gw
04 https://ddl.to/hk1jke8xtpad
05 https://ddl.to/48nq89pixn7w
06 https://ddl.to/46cgxfp77a5a
07 https://ddl.to/k1o6mebytzzp
08 https://ddl.to/r4p94it6qwii
09 https://ddl.to/7inyj9g2k5kh
10 https://ddl.to/eylamkm8nrkm
11 https://ddl.to/wirw2nzw4psg
12 https://ddl.to/9vg8ealhgy0f
13 https://ddl.to/38t9vcu8fczp
14 https://ddl.to/9apxuf2naxas
15 https://ddl.to/ljtcudt0hgw0
16 https://ddl.to/qz3snnbi45im
17 https://ddl.to/8t89udyprvc7
18 https://ddl.to/w236ulubcd9e
19 https://ddl.to/yht5n7qebtsi
20 https://ddl.to/2ank0pkll0tz
21 https://ddl.to/38cg4vgi1vzd
22 https://ddl.to/se1i09mod45g
23 https://ddl.to/r3yagtc08xi4
24 https://ddl.to/pirgnp21hw46
25 https://ddl.to/gcfk7ayzey9m
26 https://ddl.to/aap3gd2msr6h
27 https://ddl.to/l16m7jze80iw
28 https://ddl.to/x4guy33cadq0
29 https://ddl.to/4npimru2z25s
30 https://ddl.to/xh6tonfe3d62


01 https://dl1.indishare.in/zsyanzir9egb
02 https://dl1.indishare.in/ph78k5lcl9u7
03 https://dl1.indishare.in/1ud1rysgm1fu
04 https://dl1.indishare.in/ybftpxs5psg0
05 https://dl1.indishare.in/p2pjceagcp4p
06 https://dl1.indishare.in/gzdwnv1sam12
07 https://dl1.indishare.in/i1ehc8t5woka
08 https://dl1.indishare.in/de4e2lisg8jf
09 https://dl1.indishare.in/wu818si8e3c3
10 https://dl1.indishare.in/6b7hib6gynga
11 https://dl1.indishare.in/58h9ncte55eb
12 https://dl1.indishare.in/xwa8a78jev6o
13 https://dl1.indishare.in/eq6rv2xbzcjd
14 https://dl1.indishare.in/57dmg7hwu5vq
15 https://dl1.indishare.in/lliq302h3rs2
16 https://dl1.indishare.in/9090k3tp4kx0
17 https://dl1.indishare.in/jd69h1ptg2ch
18 https://dl1.indishare.in/ydor4186a8e8
19 https://dl1.indishare.in/2mbykyu6jven
20 https://dl1.indishare.in/co6885e7abc9
21 https://dl1.indishare.in/7zmq2hrjg1ts
22 https://dl1.indishare.in/dhu0rh72zatw
23 https://dl1.indishare.in/hpk9x87tpuww
24 https://dl1.indishare.in/9hu54ye50v8c
25 https://dl1.indishare.in/ndc92u2eopip
26 https://dl1.indishare.in/rh8n1n2198jn
27 https://dl1.indishare.in/f8vzwpbovjs6
28 https://dl1.indishare.in/r2udpc9ggc6j
29 https://dl1.indishare.in/wabxn9wh45rt
30 https://dl1.indishare.in/zfre796red08


01 http://ul.to/498kclzq
02 http://ul.to/7w0gxn3d
03 http://ul.to/ggy2om42
04 http://ul.to/yce01dsq
05 http://ul.to/ww7v0wvl
06 http://ul.to/v87hlbmm
07 http://ul.to/zd4rfby7
08 http://ul.to/tktjzd71
09 http://ul.to/69hmcnut
10 http://ul.to/t4lf6aaq
11 http://ul.to/3up6eax0
12 http://ul.to/7zva6ncc
13 http://ul.to/3j2hik65
14 http://ul.to/u7fb20ai
15 http://ul.to/o8jbjegs
16 http://ul.to/zhau1hfu
17 http://ul.to/6me1zz23
18 http://ul.to/qddeonhd
19 http://ul.to/h9y6ykyd
20 http://ul.to/47qrh5c5
21 http://ul.to/pxvpcade
22 http://ul.to/p9yneitj
23 http://ul.to/0g3qt0p5
24 http://ul.to/59r9xq7b
25 http://ul.to/zrpxlmoa
26 http://ul.to/4c978pe6
27 http://ul.to/sf41v8bn
28 http://ul.to/gfmlsmg2
29 http://ul.to/u6lb0yx0
30 http://ul.to/nxje8t70


01 https://uptobox.com/9epdptbluyxc
02 https://uptobox.com/fzhutb5x7851
03 https://uptobox.com/93xh35f0s6i4
04 https://uptobox.com/rwabajw6v02a
05 https://uptobox.com/jintoda1eeu6
06 https://uptobox.com/9z44h9tltcbs
07 https://uptobox.com/ylm3gapj9jyf
08 https://uptobox.com/ue4cvq19wr51
09 https://uptobox.com/dd7it1fxmmac
10 https://uptobox.com/19ahg7v0dy0e
11 https://uptobox.com/np3ubbamh5ji
12 https://uptobox.com/k4wu21ahvwvl
13 https://uptobox.com/2ovk6lrh00u1
14 https://uptobox.com/iz98skmg75tm
15 https://uptobox.com/fpti2zbh0igp
16 https://uptobox.com/ebrx29lqll8h
17 https://uptobox.com/t0mi75jg7drn
18 https://uptobox.com/qdyab504xv8k
19 https://uptobox.com/4a4xgh06pxcc
20 https://uptobox.com/6w0qy0wuoubz
21 https://uptobox.com/lbyd3zog5alc
22 https://uptobox.com/qtukir6mh5jc
23 https://uptobox.com/63fgg9qk3m2x
24 https://uptobox.com/o0o2szks8005
25 https://uptobox.com/2qmmwfn8r1je
26 https://uptobox.com/fr1abb5a361w
27 https://uptobox.com/hcgfsnvyresu
28 https://uptobox.com/mt13lq4ur938
29 https://uptobox.com/hfbr6v0lv9v2
30 https://uptobox.com/dkkmfhoah25a


01 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876670---mziq.html
02 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876678---1crs.html
03 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876723---wxkm.html
04 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876729---nvss.html
05 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876730---0tju.html
06 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876746---cplm.html
07 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876750---wsff.html
08 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876753---etve.html
09 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876781---ty36.html
10 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876811---hzgm.html
11 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876835---p7ri.html
12 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876838---wdoi.html
13 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876846---redv.html
14 http://wrzucplik.pl/pokaz/1876850---7plv.html
15 https://wrzucplik.pl/pokaz/1876888---67wm.html
16 http://wrzucplik.pl/pokaz/1877066---khlh.html
17 http://wrzucplik.pl/pokaz/1877713---vkcr.html
18 http://wrzucplik.pl/pokaz/1882754---chn1.html
19 http://wrzucplik.pl/pokaz/1882762---jzkc.html
20 http://wrzucplik.pl/pokaz/1882767---fqsn.html
21 http://wrzucplik.pl/pokaz/1882771---nrfc.html
22 http://wrzucplik.pl/pokaz/1882774---qza5.html
23 http://wrzucplik.pl/pokaz/1882777---xxbd.html
24 http://wrzucplik.pl/pokaz/1886617---ckw2.html
25 http://wrzucplik.pl/pokaz/1886624---rgfc.html
26 http://wrzucplik.pl/pokaz/1886788---s3ch.html
27 http://wrzucplik.pl/pokaz/1886628---cfwq.html
28 http://wrzucplik.pl/pokaz/1886793---7qsj.html
29 http://wrzucplik.pl/pokaz/1887534---xko0.html
30 http://wrzucplik.pl/pokaz/1889891---j7hf.html

.
Sửa lần cuối bởi mietmai vào ngày 27 Tháng 12 2019 với 3 lần sửa.
mietmai
 
Bài viết: 1093
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Rừng Thiêng (AVI) - 17/xx tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn mietmai.
hoanghon
 
Bài viết: 373
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR