Về Quê (DVDrip) - 32/32 tập

Về Quê (DVDrip) - 32/32 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Về Quê là câu chuyện về con đường lập nghiệp của các bạn trẻ không hộ khẩu thành phố. Mỗi người một lựa chọn để đi đến đích của cuộc đời mình. Trong những quyết định ấy, có sự thành công và cả những sai lầm.

Thành công trong sự nghiệp tại các thành phố lớn luôn là niềm khát khao và mục tiêu đeo đuổi của đại đa số thanh niên thời nay. Song vẫn có người sẵn sàng đi ngược với trào lưu ấy, quay về với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, với đôi tay, khối óc và mong ước xây dựng quê nhà tươi đẹp hơn.

Diễn viên: Nhật Cường, Anh Tuấn, Phương Thanh, Vân Quang Long, Nguyên Vũ, Mi Trần, Hoàng Trinh, Thủy Hương, Lê Kiều Như,…

01 http://www.basicupload.com/hnz0dinhincm
02 http://www.basicupload.com/p37m40xmp8eo
03 http://www.basicupload.com/npych2a8c8tu
04 http://www.basicupload.com/rysltgj0s2kx
05 http://www.basicupload.com/ggqt3fowodn7
06 http://www.basicupload.com/3ee5cacut2vq
07 http://www.basicupload.com/ynj9v6kg5ted
08 http://www.basicupload.com/u25jfyx1q77r
09 http://www.basicupload.com/he0wre9898a6
10 http://www.basicupload.com/jtg65pnzbv9u
11 http://www.basicupload.com/zr9gwo1wq5k9
12 http://www.basicupload.com/cllgrz3f4u7u
13 http://www.basicupload.com/mj4leql59bg4
14 http://www.basicupload.com/ni4069oyodqv
15 http://www.basicupload.com/t9oy0aa3zdq1
16 http://www.basicupload.com/g39l6hhyoeo6
17 http://www.basicupload.com/9q168qj62ao4
18 http://www.basicupload.com/u2921f31r5v1
19 http://www.basicupload.com/cfz5jmgeqpt4
20 http://www.basicupload.com/6uxrq2ngcrn5
21 http://www.basicupload.com/xy013vqj2rmw
22 http://www.basicupload.com/h9k60lsv3yqq
23 http://www.basicupload.com/yrlcw79bi4d4
24 http://www.basicupload.com/kkpej6yv98yw
25 http://www.basicupload.com/hnrtlxcx31zn
26 http://www.basicupload.com/1i9l6ltk4kbu
27 http://www.basicupload.com/d0acwd7cbr5a
28 http://www.basicupload.com/sy5ky8pzpocv
29 http://www.basicupload.com/taemguemnplb
30 http://www.basicupload.com/le25udbibnvp
31 http://www.basicupload.com/zf6lkule4fgp
32 http://www.basicupload.com/ngvabm3qixa2

01 http://epicshare.net/1raqxd5e5dqv/VeQue_01.avi.html
02 http://epicshare.net/100z4gnbwnw5/VeQue_02.avi.html
03 http://epicshare.net/b8w7mfjvatw7/VeQue_03.avi.html
04 http://epicshare.net/iupyqnotwsyq/VeQue_04.avi.html
05 http://epicshare.net/ojh45z02welw/VeQue_05.avi.html
06 http://epicshare.net/grth7wm5uthi/VeQue_06.avi.html
07 http://epicshare.net/8auf0c8agi8u/VeQue_07.avi.html
08 http://epicshare.net/17fjrn6gxhy9/VeQue_08.avi.html
09 http://epicshare.net/ndr8ewmq68k8/VeQue_09.avi.html
10 http://epicshare.net/m475kzts0wad/VeQue_10.avi.html
11 http://epicshare.net/m7wdvchb119a/VeQue_11.avi.html
12 http://epicshare.net/zwok50k658ja/VeQue_12.avi.html
13 http://epicshare.net/dy6a59a6riv9/VeQue_13.avi.html
14 http://epicshare.net/bckf2463ozyo/VeQue_14.avi.html
15 http://epicshare.net/gupwjkfr9bpt/VeQue_15.avi.html
16 http://epicshare.net/yrdyywpg5tp4/VeQue_16.avi.html
17 http://epicshare.net/b8epe8g0ivfu/VeQue_17.avi.html
18 http://epicshare.net/wdkcdgxb5mqa/VeQue_18.avi.html
19 http://epicshare.net/8eorev93jpkp/VeQue_19.avi.html
20 http://epicshare.net/12nzg9cmhagx/VeQue_20.avi.html
21 http://epicshare.net/7pv89v6jszr5/VeQue_21.avi.html
22 http://epicshare.net/qs2swnev4o8v/VeQue_22.avi.html
23 http://epicshare.net/bjfya9do4bzv/VeQue_23.avi.html
24 http://epicshare.net/k7rmffwlmhse/VeQue_24.avi.html
25 http://epicshare.net/qwzqykkg09u4/VeQue_25.avi.html
26 http://epicshare.net/4i4t6ggzt4xl/VeQue_26.avi.html
27 http://epicshare.net/xb3ro8c2dmzm/VeQue_27.avi.html
28 http://epicshare.net/n9dngs48ewu7/VeQue_28.avi.html
29 http://epicshare.net/5pa2qcpr221a/VeQue_29.avi.html
30 http://epicshare.net/w1k5urh76lr4/VeQue_30.avi.html
31 http://epicshare.net/av8oxzpcrrms/VeQue_31.avi.html
32 http://epicshare.net/out9ic4afjb4/VeQue_32end.avi.html

01 http://megarelease.org/1raqxd5e5dqv/VeQue_01
02 http://megarelease.org/100z4gnbwnw5/VeQue_02
03 http://megarelease.org/b8w7mfjvatw7/VeQue_03
04 http://megarelease.org/iupyqnotwsyq/VeQue_04
05 http://megarelease.org/ojh45z02welw/VeQue_05
06 http://megarelease.org/grth7wm5uthi/VeQue_06
07 http://megarelease.org/8auf0c8agi8u/VeQue_07
08 http://megarelease.org/17fjrn6gxhy9/VeQue_08
09 http://megarelease.org/ndr8ewmq68k8/VeQue_09
10 http://megarelease.org/m475kzts0wad/VeQue_10
11 http://megarelease.org/m7wdvchb119a/VeQue_11
12 http://megarelease.org/zwok50k658ja/VeQue_12
13 http://megarelease.org/dy6a59a6riv9/VeQue_13
14 http://megarelease.org/bckf2463ozyo/VeQue_14
15 http://megarelease.org/gupwjkfr9bpt/VeQue_15
16 http://megarelease.org/yrdyywpg5tp4/VeQue_16
17 http://megarelease.org/b8epe8g0ivfu/VeQue_17
18 http://megarelease.org/wdkcdgxb5mqa/VeQue_18
19 http://megarelease.org/8eorev93jpkp/VeQue_19
20 http://megarelease.org/12nzg9cmhagx/VeQue_20
21 http://megarelease.org/7pv89v6jszr5/VeQue_21
22 http://megarelease.org/qs2swnev4o8v/VeQue_22
23 http://megarelease.org/bjfya9do4bzv/VeQue_23
24 http://megarelease.org/k7rmffwlmhse/VeQue_24
25 http://megarelease.org/qwzqykkg09u4/VeQue_25
26 http://megarelease.org/4i4t6ggzt4xl/VeQue_26
27 http://megarelease.org/xb3ro8c2dmzm/VeQue_27
28 http://megarelease.org/n9dngs48ewu7/VeQue_28
29 http://megarelease.org/5pa2qcpr221a/VeQue_29
30 http://megarelease.org/w1k5urh76lr4/VeQue_30
31 http://megarelease.org/av8oxzpcrrms/VeQue_31
32 http://megarelease.org/out9ic4afjb4/VeQue_32end

01 http://hotfile.com/dl/229646249/a4351f4 ... 1.avi.html
02 http://hotfile.com/dl/229652764/79f0beb ... 2.avi.html
03 http://hotfile.com/dl/229654246/c2c84c6 ... 3.avi.html
04 http://hotfile.com/dl/229658822/b638a00 ... 4.avi.html
05 http://hotfile.com/dl/229728273/a1786a2 ... 5.avi.html
06 http://hotfile.com/dl/229728328/12bc242 ... 6.avi.html
07 http://hotfile.com/dl/229640833/fe46956 ... 7.avi.html
08 http://hotfile.com/dl/229652205/fd15711 ... 8.avi.html
09 http://hotfile.com/dl/229727326/38d003a ... 9.avi.html
10 http://hotfile.com/dl/230283014/1f3fbc0 ... 0.avi.html
11 http://hotfile.com/dl/230283137/8cf717b ... 1.avi.html
12 http://hotfile.com/dl/230283996/d7deb0b ... 2.avi.html
13 http://hotfile.com/dl/230284937/285acc2 ... 3.avi.html
14 http://hotfile.com/dl/230285173/548fd5f ... 4.avi.html
15 http://hotfile.com/dl/230285730/c60dea2 ... 5.avi.html
16 http://hotfile.com/dl/230110252/e53e978 ... 6.avi.html
17 http://hotfile.com/dl/230110195/63111e6 ... 7.avi.html
18 http://hotfile.com/dl/230110729/0a8076e ... 8.avi.html
19 http://hotfile.com/dl/231009423/b238ccb ... 9.avi.html
20 http://hotfile.com/dl/231026042/92ac472 ... 0.avi.html
21 http://hotfile.com/dl/231091897/7d8c262 ... 1.avi.html
22 http://hotfile.com/dl/231019546/f540345 ... 2.avi.html
23 http://hotfile.com/dl/231025265/59753de ... 3.avi.html
24 http://hotfile.com/dl/231032681/9ea827a ... 4.avi.html
25 http://hotfile.com/dl/231035840/9e59099 ... 5.avi.html
26 http://hotfile.com/dl/231123605/13f49b5 ... 6.avi.html
27 http://hotfile.com/dl/231205394/0482bee ... 7.avi.html
28 http://hotfile.com/dl/231210976/b4b0ac1 ... 8.avi.html
29 http://hotfile.com/dl/231216699/efe8baf ... 9.avi.html
30 http://hotfile.com/dl/231222132/431adb2 ... 0.avi.html
31 http://hotfile.com/dl/231227913/a928e5d ... 1.avi.html
32 http://hotfile.com/dl/231234055/9141fe0 ... d.avi.html

01 http://www.putlocker.com/file/640A6C47651DF09C
02 http://www.putlocker.com/file/A12A87053F42224B
03 http://www.putlocker.com/file/85041A56EB0840A6
04 http://www.putlocker.com/file/C3973CEF5EC5B7E3
05 http://www.putlocker.com/file/90147E022884A7C8
06 http://www.putlocker.com/file/FE61E8E1E2C0E783
07 http://www.putlocker.com/file/05F4AB4EA1DDB657
08 http://www.putlocker.com/file/88138BD2956DD5FA
09 http://www.putlocker.com/file/DC91B82867297E46
10 http://www.putlocker.com/file/3CAB248C728A47DF
11 http://www.putlocker.com/file/DBB67B1377825F8B
12 http://www.putlocker.com/file/581CEB2726FAD959
13 http://www.putlocker.com/file/1D0DAE1C55F5BDB3
14 http://www.putlocker.com/file/C157FBC89BB6ED8E
15 http://www.putlocker.com/file/7C8A3A02EADBC90F
16 http://www.putlocker.com/file/2294D566610AA355
17 http://www.putlocker.com/file/99876AA48EE61A37
18 http://www.sockshare.com/file/8FAD54CE97A7910B
19 http://www.putlocker.com/file/1845349E132B2BB4
20 http://www.putlocker.com/file/49195988B2FB577E
22 http://www.putlocker.com/file/7B4406C8BA1235C7
23 http://www.putlocker.com/file/2A9386A0C9E380D6
24 http://www.putlocker.com/file/734514228BC44DCC
25 http://www.putlocker.com/file/E148BB924C034199
26 http://www.putlocker.com/file/61F6F1D3C74E95F1
27 http://www.putlocker.com/file/3D2D9895C14B3ADD
28 http://www.putlocker.com/file/7F3578ADCA62A7AB
29 http://www.sockshare.com/file/CA741065DA9C13AC
30 http://www.sockshare.com/file/F91D5D31AD9F8E58
31 http://www.sockshare.com/file/8CA6183B53E1F8B9
32 http://www.sockshare.com/file/2AD4C47D465D3A2A

.
mietmai
 
Bài viết: 1093
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]0 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR