Điệp Vụ Chân Dài (AVI) - 33/33 tập

Điệp Vụ Chân Dài (AVI) - 33/33 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Phim là câu chuyện về Margie - cô diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Cô là người có tính cách khác biệt với những người trong giới nghệ sĩ nên cô rất hay gặp rắc rối với những vấn đề xung quanh. Vì giúp đỡ bạn bè nên cô đã gặp chút vấn đề liên quan đến cảnh sát.

Không muốn lại trở thành tâm điểm của báo chí, cô đã đồng ý với lời yêu cầu của chàng cảnh sát đẹp trai lạnh lùng ( Peter) là sẽ trở thành mồi nhử và cùng anh thâm nhập vào tổ chức của bọn tội phạm để tìm ra bằng chứng phạm tội của bọn buôn bán ma túy. Hai người ở hai thế giới khác nhau bị buộc phải làm việc cùng nhau nên luôn xảy ra xung đột. Điều gì sẽ xảy ra khi một trong hai “phải lòng nhau” sau những rắc rối?

01 https://ddl.to/aqfut108436s
02 https://ddl.to/xdhv2i6nvqkg
03 https://ddl.to/0b0z41jnobhq
04 https://ddl.to/qvdkaxci4v9m
05 https://ddl.to/9t8pcifuog4v
06 https://www.solidfiles.com/v/Qdq6MNqQQdN7X
07 https://www.solidfiles.com/v/4aP6aAPYYMLMG
08 https://ddl.to/94g1lh3ngpz1
09 https://ddl.to/yxro9pa7p6lz
10 https://ddl.to/l8nw4ti88mvc
11 https://ddl.to/u6qzjw0k3kkc
12 https://www.solidfiles.com/v/NaANw68wD7my5
13 https://ddl.to/s0wj68t8vx0k
14 https://www.solidfiles.com/v/gnaP7q4ra2k65
15 https://www.solidfiles.com/v/GG2zdxrgmeqAP
16 https://ddl.to/75vovrntfwrb
17 https://ddl.to/fuat9s6g7xmt
18 https://ddl.to/9he8204gqhw6
19 https://ddl.to/nnzzko4n2e9b
20 https://ddl.to/murl3b9wd2kd
21 https://www.solidfiles.com/v/L5B7P6WqPKNdj
22 https://www.solidfiles.com/v/AnDKyw67ePYBv
23 https://ddl.to/seo2t0jdqrmk
24 https://www.solidfiles.com/v/zGgvjMdpddZjv
25 https://www.solidfiles.com/v/5aZeRyvzMmB8j
26 https://ddl.to/s48dzdihnd11
27 https://ddl.to/d18ar9b615z2
28 https://ddl.to/5316mzcze9aq
29 https://ddl.to/0od2u8gdyq2x
30 https://ddl.to/1axc1gl3q7te
31 https://ddl.to/0yyabb6g8rq0
32 https://ddl.to/cvvnv8e7t7wq
33 https://ddl.to/58dip5vgjgi2


01 https://openload.co/f/O-fnddAiXvU/DiepVuChanDai_01.avi
02 https://openload.co/f/2YZkrRYG9UU/DiepVuChanDai_02.avi
03 https://openload.co/f/MHiM9aDWE_U/DiepVuChanDai_03.avi
04 https://openload.co/f/zVoWQqQiG-4/DiepVuChanDai_04.avi
05 https://openload.co/f/85S5kXU69mM/DiepVuChanDai_05.avi
06 https://openload.co/f/m6ZrX99pnJc/DiepVuChanDai_06.avi
07 https://openload.co/f/-V7_8reUFiM/DiepVuChanDai_07.avi
08 https://openload.co/f/Cxn02RjZhG8/DiepVuChanDai_08.avi
09 https://openload.co/f/6CKBZJIl5T0/DiepVuChanDai_09.avi
10 https://openload.co/f/5E2Zx-bQ6l8/DiepVuChanDai_10.avi
11 https://openload.co/f/ySiWUrhrIVo/DiepVuChanDai_11.avi
12 https://openload.co/f/d2nlEhde2uI/DiepVuChanDai_12.avi
13 https://openload.co/f/XhIB30B1NwQ/DiepVuChanDai_13.avi
14 https://openload.co/f/FtmV70ZTdiU/DiepVuChanDai_14.avi
15 https://openload.co/f/Zo1p9-rqLIo/DiepVuChanDai_15.avi
16 https://openload.co/f/R90QGGLZ2Bc/DiepVuChanDai_16.avi
17 https://openload.co/f/X_Oq_x9RyPw/DiepVuChanDai_17.avi
18 https://openload.co/f/-jNtRLilUWc/DiepVuChanDai_18.avi
19 https://openload.co/f/QI7ubzOBdk4/DiepVuChanDai_19.avi
20 https://openload.co/f/w8cikYjn8iE/DiepVuChanDai_20.avi
21 https://openload.co/f/TYAJT5nrtYs/DiepVuChanDai_21.avi
22 https://openload.co/f/7sNGZE5nTB8/DiepVuChanDai_22.avi
23 https://openload.co/f/iKentDWzD88/DiepVuChanDai_23.avi
24 https://openload.co/f/u6jpEhG0Ets/DiepVuChanDai_24.avi
25 https://openload.co/f/pBVj-u4Yr34/DiepVuChanDai_25.avi
26 https://openload.co/f/lEfa6qy0eF8/DiepVuChanDai_26.avi
27 https://openload.co/f/87DkOZXmtLs/DiepVuChanDai_27.avi
28 https://openload.co/f/CYnh5J4ZwQs/DiepVuChanDai_28.avi
29 https://openload.co/f/c493oxP-g7c/DiepVuChanDai_29.avi
30 https://openload.co/f/pVmlw3d2TRE/DiepVuChanDai_30.avi
31 https://openload.co/f/KQ93gnHlVcI/DiepVuChanDai_31.avi
32 https://openload.co/f/MFWAXyGp7S0/DiepVuChanDai_32.avi
33 https://openload.co/f/5jv1JferoO0/DiepV ... _33end.avi


01 http://ul.to/nr95er9n
02 http://ul.to/ao0xf7nk
03 http://ul.to/7vigjupk
04 http://ul.to/mxlptdxn
05 http://ul.to/zvblwqfa
06 http://ul.to/j214gjbv
07 http://ul.to/4zkw04mn
08 http://ul.to/ep7l21ls
09 http://ul.to/wt6jykse
10 http://ul.to/akj7364y
11 http://ul.to/f6owcrfx
12 http://ul.to/lt903jae
13 http://ul.to/460fdpxa
14 http://ul.to/5otyzdso
15 http://ul.to/e0mobgrn
16 http://ul.to/rowzip88
17 http://ul.to/fczyjizx
18 http://ul.to/6t7a5rq5
19 http://ul.to/ryr6oku7
20 http://ul.to/uio2895j
21 http://ul.to/fsb63z62
22 http://ul.to/ol8jwxsl
23 http://ul.to/lozocu42
24 http://ul.to/m06fwy5j
25 http://ul.to/2jiers7y
26 http://ul.to/sjsk01mm
27 http://ul.to/wdc8ihwg
28 http://ul.to/hr5pjpjt
29 http://ul.to/jgdtnbu1
30 http://ul.to/bexh9le2
31 http://ul.to/8o91r82a
32 http://ul.to/x02ad8s0
33 http://ul.to/eokvqui9


01 https://uptobox.com/d9fu3s3iogt4
02 https://uptobox.com/ej5vatct5y07
03 https://uptobox.com/vlsx16782rv9
04 https://uptobox.com/difvryh9zo8l
05 https://uptobox.com/ruplnw6o6715
06 https://uptobox.com/oigjvgamlt84
07 https://uptobox.com/dych797kc4ie
08 https://uptobox.com/rs9ed92z96br
09 https://uptobox.com/hnvmqhl4mqs5
10 https://uptobox.com/xjd258uo0z1d
11 https://uptobox.com/r1icihcf6f97
12 https://uptobox.com/lg0hv0hm4t4h
13 https://uptobox.com/ld8kn6nhy1nb
14 https://uptobox.com/4be1orr4l1yw
15 https://uptobox.com/8jb693tegs3d
16 https://uptobox.com/swile4g02cg8
17 https://uptobox.com/5xn9ub3c00ok
18 https://uptobox.com/zfkeenvqvxrz
19 https://uptobox.com/cgo5w9bkyzgp
20 https://uptobox.com/f0vgm56t2oxy
21 https://uptobox.com/6htv2gx1yity
22 https://uptobox.com/fhcq35da7bbo
23 https://uptobox.com/lgkze36ydyk1
24 https://uptobox.com/1luxwfo60kvy
25 https://uptobox.com/tihs2q82t4ld
26 https://uptobox.com/c26llpwmnev7
27 https://uptobox.com/4op604cvqlpg
28 https://uptobox.com/sy5h5wfq1v6h
29 https://uptobox.com/v06mldf11iyx
30 https://uptobox.com/8nks5vbsr7l8
31 https://uptobox.com/5r3o9we18730
32 https://uptobox.com/mh66aim93web
33 https://uptobox.com/5zewcouxejzw


01 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826284---ucef.html
02 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826303---d8ok.html
03 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826296---2cay.html
04 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826306---uxti.html
05 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826309---k7as.html
08 https://www.solidfiles.com/v/jX8m6yGxQvjAR
09 https://www.solidfiles.com/v/vD4dDxgPaMNN7
10 https://www.solidfiles.com/v/aZYR4M4Aa6WVd
11 https://www.solidfiles.com/v/NaANgqZ4626yN
13 https://www.solidfiles.com/v/Wq43vpjajMxPN
16 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826782---mmps.html
17 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826791---iqhe.html
18 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826811---6rcz.html
19 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826830---8qeh.html
20 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826842---bs7p.html
23 https://www.solidfiles.com/v/r6PDMD2eBvn5V
26 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826936---nyzt.html
27 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826939---5cns.html
28 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826947---xfva.html
29 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826950---f8c3.html
30 http://wrzucplik.pl/pokaz/1826970---rids.html
31 http://wrzucplik.pl/pokaz/1828088---kjia.html
32 http://wrzucplik.pl/pokaz/1828101---qdlo.html
33 http://wrzucplik.pl/pokaz/1828118---antz.html

.
mietmai
 
Bài viết: 1044
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Điệp Vụ Chân Dài (AVI) - 33/33 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn mietmai.
hoanghon
 
Bài viết: 342
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]0 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR