Thơ Đường

Dạ túc sơn tự - Lý Bạch

Gửi bàigửi bởi tranchau

夜宿山寺
危樓高百尺,
手可摘星辰。
不敢高聲語,
恐驚天上人。


Dạ túc sơn tự - Lý Bạch

Nguy lâu cao bách xích
Thủ khả trích tinh thần
Bất cảm cao thanh ngữ
Khủng kinh thiên thượng nhân.


Dịch nghĩa :

Ở nơi đây lầu cao trăm thước
Giơ tay có thể hái được tinh tú, mặt trời, mặt trăng
Nhưng không dám nói lớn tiếng
Làm kinh động đến người ở trên


Đêm trú ở chùa trên núi

Lầu cao dù trăm thước
Tay hái được trăng sao
Không dám lời to tiếng
Kinh động đến trời cao.
(Bản dịch của Điệp luyến hoa)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Mại Thán Ông - Bạch Cư Dị

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Mại Thán Ông - Bạch Cư Dị

賣炭翁

賣炭翁,
伐薪燒炭南山中。
滿面塵灰煙火色,
兩鬢蒼蒼十指黑。
賣炭得錢何所營,
身上衣裳口中食。
可憐身上衣正單,
心憂炭賤願天寒。
夜來城上一尺雪,
曉駕炭車輾冰轍。
牛困人飢日已高,
市南門外泥中歇。
翩翩兩騎來是誰,
黃衣使者白衫兒。
手把文書口稱敕,
迴車叱牛牽向北。
一車炭,千餘斤,
官使驅將惜不得。
半匹紅紗一丈綾,
繫向牛頭充炭直。Mại thán ông!
Phạt tân, thiên thán Nam Sơn trung,
Mãn diện trần hôi yên hoả sắc,
Lưỡng mấn thương thương, thập chỉ hắc,
Mại thán đắc tiền hà sở doanh?
Thân thượng y thường, khẩu trung thực,
Khả liên thân thượng y chính đan.
Tâm ưu thán tiện nguyện thiên hàn.
Dạ lai thành ngoại nhất xích tuyết,
Hiểu giá thán xa triển băng triệt.
Ngưu khốn, nhân cơ, nhật dĩ cao,
Thị nam môn ngoại nê trung yết.
Lưỡng kị phiên phiên lai thị thuỳ?
Hoàng y sứ giả bạch sam nhi.
Thủ bả văn thư, khẩu xưng: "sắc"!
Hồi xa sất ngưu khiên hướng Bắc.
Nhất xa thán trọng thiên dư cân,
Cung sứ khu tương tích bất đắc.
Bán thất hồng sa, nhất trượng lăng
Hệ hướng ngưu đầu sung thán trị.


Dịch nghĩa
Ông lão bán than


Ông bán than!
Đốt củi đốt than trong núi Nam,
Mặt mày tro bụi khói lửa ám,
Mái tóc hoa râm tay đen ngòm!
Bán than được tiền ông tính toán:
Phần sắm quần áo, phần gạo cơm.
Thương thay! Trên mình áo mỏng dính,
Lòng lo than rẻ, mong trời lạnh!
Đêm qua ngoài thành tuyết hàng thước,
Sớm đánh xe than, rãnh băng ướt,
Trâu mỏi, người đói, mặt trời cao,
Bùn lầy cửa Nam tạm nghỉ bước.
Băng băng đôi ngựa, kìa ai nhỉ?
Áo vàng, áo trắng hai quan thị.
Tay giơ giấy tờ, mồm quát: "Sắc!"
Quay xe hò trâu kéo về bắc.
Một xe than nặng hơn nghìn cân,
Người nhà vua lấy, tiếc chẳng được.
Nửa tấm lụa hồng, một trượng the,
Buộc lên sừng trâu, không lấy? Mặc!

(Bản dịch của Hoàng Tạo, Tương Như)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch

靜夜思

床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.


Dịch nghĩa
Nỗi nhớ trong đêm vắng


Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.

(Bản dịch của Tương Như)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 2 - Lý Thân

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 2 - Lý Thân

古風(憫農)其二

床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。


Sừ hoà nhật đương ngọ
Hãn trích hoà hạ thổ
Thuỳ tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ..


Dịch nghĩa
Cổ phong (Nhớ cảnh làm ruộng) kỳ 2


Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

(Bản dịch của Ca dao)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Đăng Quán Tước lâu - Vương Chi Hoán

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Đăng Quán Tước lâu - Vương Chi Hoán

登鸛雀樓

白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。


Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu


Dịch nghĩa
Lên lầu Quán Tước


Bóng ác gác non cao
Sông Hoàng lọt biển sâu
Muốn cùng muôn dặm mắt
Lên nữa một tầng lầu

(Bản dịch của Khương Hữu Dụng)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Thiếu niên hành kỳ 2 - Lệnh Hồ Sở

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Thiếu niên hành kỳ 2 - Lệnh Hồ Sở

少年行其二

家本清河住五城,
須憑弓箭得功名。
等閒飛鞚秋原上,
獨向寒雲試射聲。


Gia bản Thanh Hà trú Ngũ Thành,
Tu bằng cung tiễn đắc công danh.
Đẳng nhàn phi khống thu nguyên thượng,
Độc hướng hàn vân thí xạ thanh.


[color=#BF00FF]Bài hát tuổi trẻ kỳ 2

Nhà sông Thanh, Ngũ Thành cư trú
Nhờ cung tên thành tựu tiếng thơm
Ngựa phi khắp chốn thảo nguyên
Trong mây chim hót, buông tên xé trời

(Bản dịch của kimthoty)


(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lý Bạch

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lý Bạch

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下陽州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.


*********

Dịch nghĩa
Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng


Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
Bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

(Bản dịch của Trần Trọng San)

Phía tây bạn biệt Hạc lâu
Tháng ba trẩy xuống Dương Châu thuận dòng
Cánh buồm bóng hút màu không
Trông xa trắng xoá nước sông bên trời

(Bản dịch của Trần Trọng Kim )

Hoàng Hạc lầu xưa bạn cũ rời
Dương Châu hoa khói tháng ba xuôi
Buồm đơn bóng hút vào xanh biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời

(Bản dịch của Khương Hữu Dụng)

Bạn từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm đã khuất bầu không
Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời

(Bản dịch của Ngô Tất Tố)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Tương tư - Vương Duy

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Tương tư - Vương Duy

相思

紅豆生南國,
春來發幾枝。
願君多采擷,
此物最相思。

Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.


*********

Dịch nghĩa
Tương tư


Nước nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình

(Bản dịch của Hải Đà)

Hồng đậu có hột hình tròn, màu sắc tươi hồng,
hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ.
Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu,
nên mới có tên là cây "tương tư".(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Họa ưng - Đỗ Phủ

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Họa ưng - Đỗ Phủ

畫鷹

素練風霜起,
蒼鷹畫作殊,
攫身思狡兔,
徹目似愁胡。
絛鏇光堪摘,
軒楹勢可呼,
何當擊凡鳥,
毛血灑平蕪。

(Năm 741)

[size=120]Tố luyện phong sương khởi,
Thương ưng hoạ tác thù.
Song thân tư giảo thỏ,
Trắc mục tự sầu hồ.
Điều tuyền quang kham trích,
Hiên doanh thế khả hô.
Hà đương kích phàm điểu,
Mao huyết sái bình vu.

*********

[color=#BF00BF][b]Dịch nghĩa
Con ưng vẽ


Ưng xanh ai khéo vẽ vời,
Nổi trên lụa trắng, một trời gió sương.
Gườm gườm đôi mắt liếc ngang,
Nghiêng nghiêng mình né như đương rình mồi.
Dây xinh, vòng sáng hẳn hoi,
Gọi thường bay xuống hiên ngoài cũng nên!
Bao giờ đánh bọn chim hèn,
Máu lông tung rắc giữa miền đồng hoang?

(Bản dịch của Nhượng Tống)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Sơn hành - Đỗ Mục

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Sơn hành - Đỗ Mục

山行

遠上寒山石徑斜,
白雲生處有人家。
停車坐愛楓林晚,
霜葉紅於二月花。

Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà,
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia.
Đình xa toạ ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa..


*********

Dịch nghĩa
Đi đường núi


Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài,
Giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai.
Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm,
Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai.

(Bản dịch của Tương Như)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7697
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Cổ Thi

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR