Thơ Đường

Tòng quân hành kỳ 4 - Vương Xương Linh

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Tòng quân hành kỳ 4 - Vương Xương Linh

從軍行其四

青海長雲暗雪山,
孤城遙望玉門關。
黃沙北戰穿金甲,
不破樓蘭終不還。

Thanh hải trường vân ám tuyết san,
Cô thành dao vọng ngọc môn quan.
Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp,
Bất phá lâu lan chung bất hoàn..


*********

Dịch nghĩa
Bài hành tòng quân kỳ 4


Biển xanh, núi tuyết ẩn mây ngàn,
Thành côi xa ngắm ải Ngọc Quan.
Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp,
Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng.

(Bản dịch của Phụng Hà)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trúc Lý quán - Vương Duy

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Trúc Lý quán - Vương Duy

竹里館

獨坐幽篁裡,
彈琴復長嘯。
深林人不知,
明月來相照。

Độc toạ u hoàng lý,
Đàn cầm phục trường khiếu.
Thâm lâm nhân bất tri,
Minh nguyệt lai tương chiếu.


*********

Dịch nghĩa
Quán Trúc Lý


Một mình trong khóm trúc
Gảy đàn rồi hát chơi
Rừng sâu không kẻ biết
Trăng sáng chiếu lên người

(Bản dịch của Trần Trọng San)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Mạn thành - Đỗ Phủ

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Mạn thành - Đỗ Phủ

Giang nguyệt khứ nhơn chỉ sổ xích
Phong đăng chiếu dạ dục tam canh
Sa đầu túc lộ liên quyền tĩnh
Thuyền vĩ khiêu ngư bát lạt minh.


*********

Dịch nghĩa
Tản Mạn


Trăng trên sông đến với người chỉ cách vài thước
Ánh đèn chiếu sáng giữa đêm sắp điểm canh ba
Con cò trắng nghiêng đầu co chân yên tĩnh
Ở đuôi thuyền, cả nhảy quẩy nước tạo ra tiếng nước(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Hà mãn tử - Trương Hựu

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Hà mãn tử - Trương Hựu

Cố quốc tam thiên lý,
Thâm cung nhị thập niên.
Nhất thanh "Hà mãn tử",
Song lệ lạc quân tiền..[/b]


*********

Dịch nghĩa
Hà mãn tử


Quê cũ cách xa đến ba nghìn dặm,
Vào nơi cung sâu đã hai mươi năm.
Một tiếng ca Hà Mãn Tử,
Hai hàng lệ rơi trước mặt nhà vua.
Hà mãn tử (何滿子) là tên một bài hát.
Niên hiệu Khai Nguyên đời Đường, một con hát ở Thương Châu bị tội tử hình,
dâng khúc Hà mãn tử để xin chuộc mạng, nhưng cũng không khỏi chết.
Về sau điệu ấy được lưu hành rộng rãi, nhất là đời Tống, trở thành một thể tài của loại từ.(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trúc chi từ kỳ 10 - Lưu Vũ Tích

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Trúc chi từ kỳ 10 - Lưu Vũ Tích

竹枝詞其十

楊柳青青江水平,
聞郎江上唱歌聲。
東邊日出西邊雨,
道是無晴還有情

Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình,
Văn lang giang thượng xướng ca thanh.
Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
Đạo thị vô tình hoàn hữu tình.


*********

Dịch nghĩa
Trúc Chi Từ


Dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng
Nghe tiếng chàng hát trên sông
Phía đông mặt trời ló dạng, phía tây trời đang mưa
Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh.*


Bài "Trúc chi từ" này mô phỏng làn điệu dân ca "Trúc chi" vùng Hồ, Tương, khác với "Trúc chi từ" vùng Quỳ châu.


(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trừ Châu tây giản - Vi Ứng Vật

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Trừ Châu tây giản - Vi Ứng Vật

滁州西澗

獨憐幽草澗邊生,
上有黃鸝深樹鳴。
春潮帶雨晚來急,
野渡無人舟自橫

Độc liên u giản thảo biên sinh
Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh
Xuân trào đái vũ vãn lai cấp
Dã độ vô nhân chu tự hoành.


*********

Dịch nghĩa
Lạch tây ở Trừ Châu


Riêng thương cỏ âm thầm mọc bên lạch,
Trên có cái oanh vàng hót trong cây um tùm.
Thủy triều mùa xuân đem theo mưa, trời sập tối
Đò đồng quạnh vắng, con thuyền tự quay ngang.

Lạch tây ở Trừ Châu

Xót thương bến nước cỏ xanh vàng,
Cây rậm cành cao, oanh hót vang.
Mưa dịp triều xuân, trời sập tối,
Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang.

(Bản dịch của Tương Như).(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt - Bạch Cư Dị

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt - Bạch Cư Dị

賦 得 古 原 草 送 別

離 離 原 上 草
一 歲 一 枯 榮
野 火 燒 不 盡
春 風 吹 又 生
遠 芳 侵 古 道
晴 翠 接 荒 城
又 送 王 孫 去
萋 萋 滿 別 情

Ly ly nguyên thượng thảo
Nhất tuế nhất khô vinh
Dã hoả thiêu bất tận
Xuân phong xuy hựu sinh
Viễn phương xâm cổ đạo
Tình thuý tiếp hoang thành
Hựu tống vương tôn khứ
Thê thê mãn biệt tình


*********

Dịch nghĩa
Tiễn khách trên cánh đồng cỏ xưa


Cỏ mọc um tùm trên cánh đồng
Mỗi năm một lần khô héo rồi xanh tốt
Lửa đồng nội đốt không tận
Khi có gió xuân thổi thì sinh xôi trở lại
Hương cỏ thơm bừng trên đường cũ
Màu cỏ xanh biếc tới tường thành hoang
Khi đưa tiễn vương tôn hồi phủ
Vẻ tươi đẹp thắm đượm lúc chia tay

Dịch thơ :

Cỏ đồng xanh mát rượi
Mỗi năm héo rồi tươi
Lửa đồng thiêu chẳng rụi
Gió xuân thổi sinh xôi
Hương đồng lan ngập lối
Xanh ngát tới thành đê
Đưa vương tôn về phủ
Tình ly biệt lê thê .

(Bản dịch của Nguyễn phước Hậu )(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu

Gửi bàigửi bởi tranchau

黃鶴樓
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁。

Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.


******
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu ?
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày,
Bãi xưa Anh Vũ xanh dày cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng aỉ.
(Bản dịch của Tản Đà)


******
Cưỡi hạc người xưa đi đã lâu,
Còn đấy Hoàng Hạc chỉ trơ lầu.
Hạc vàng biền biệt từ xưa ấy,
Mây trắng lững lờ đứng mãi sau.
Sông tạnh Hán Dương cây lắng bóng,
Bãi thơm Anh Vũ cỏ tươi màu.
Chiều buồn quê cũ nơi nào nhỉ,
Khói sóng trên sông giục khách sầu.
(Bản dịch của Nguyễn Khuê)


******
Người đi cưỡi hạc từ xưa,
Đất này Hoàng Hạc còn lưu một lầu.
Hạc vàng đi mất đã lâu,
Ngàn năm mây trắng một màu mênh mông.
Hán Dương cây bóng lòng sông,
Bãi kia Anh Vũ cỏ trông xanh rì.
Chiều hôm lai láng lòng quê,
Khói bay sóng vỗ ủ ê nỗi sầu.
(Bản dịch của Trần Trọng Kim )


******
Người xưa cưỡi hạc bay đi mất,
Riêng lầu Hoàng Hạc vẫn còn đây.
Hạc đã một đi không trở lại,
Man mác muôn đời mây trắng bay.
Hán Dương sông tạnh, cây in thắm,
Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc dày.
Chiều tối, quê nhà đâu chẳng thấy
Trên sông khói sóng gợi buồn ai.
(Bản dịch của Trần Trọng San)


(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Đề đô thành nam trang - Thôi Hộ

Gửi bàigửi bởi tranchau

題都城南莊
去年今日此門中,
人面桃花相映紅。
人面不知何處去?
桃花依舊笑春風。

Đề đô thành nam trang - Thôi Hộ

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong


******
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.
(Bản dịch của Tản Đà)


******
Năm ngoái hôm nay cũng cửa nầy
Hoa đào má phấn đỏ hây hây
Người đi đâu mất, còn hoa đó
Ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây.
(Bản dịch của Hải Đà )


******
Hôm nay năm ngoái, cửa sài,
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi.
Mặt người chẳng biết đâu rồi,
Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.
(Bản dịch của Trần Trọng Kim )(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Lương Châu từ kỳ 1 - Vương Hàn

Gửi bàigửi bởi tranchau

Lương Châu từ kỳ 1 - Vương Hàn

涼州詞其一

葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催。
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回。


Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.


******
Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
Toan nhắp tỳ bà đã giục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về.
(Bản dịch của Trần Quan Trân)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)(¯`*•.¸•¯`*•.¸ :*´¨¨`*:•.*`¯¨)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7689
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Cổ Thi

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR