Trang 1 trên 1

Download tài liệu hướng dẫn photoshop

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 9 2010
gửi bởi tranchau
Tài liệu hướng dẫn :

TÁCH NỀN

http://www.megaupload.com/?d=3EL1FY4U

Sổ tay photoshop 2007
http://www.megaupload.com/?d=IUQ8Y09G

Sổ tay photoshop 2009

http://www.megaupload.com/?d=526Q6C6N