Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt (67 chiêu)

Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt (67 chiêu)

Gửi bàigửi bởi tranchau

Cũng như giáo trình CS2 lần trước, KS Dương Trung Hiếu cho ra tiếp giáo trình Photoshop CS3, cũng bằng video

Hình ảnh

1. Giới thiệu
http://www.mediafire.com/?pbe3sq7d887h662

2. Xem Lý Lịch Ảnh Kỹ Thuật Số
http://www.mediafire.com/?y22l8eo6rfj4m68

3_Cắt Cúp Ảnh
http://www.mediafire.com/?r1t6v10c14m8dx5

4_Ruler,Arbitrary,Canvas
http://www.mediafire.com/?wnjtu5mo0htg11x

5_Perfective,Distori,Warp
http://www.mediafire.com/?ht5j6v4hfpo062n

6_Hiệu Ứng Lớp Cần Nhớ
http://www.mediafire.com/?ekhw3i1d13n9l21

7_ẢnhThiếu Sáng_1
http://www.mediafire.com/?jp8k321mwc8ddvj

7_ẢnhThiếu Sáng_2.
http://www.mediafire.com/?1zrk61kca10h3si

8_Ảnh Ngươc Sáng
http://www.mediafire.com/?e3s2izv3isipbbp

9_Chỉnh Màu Sắc Ảnh Kỹ Thuật Số
http://www.mediafire.com/?xx8wrqu5nkd4p8d

10_Các ChiêuThức Về Apply Image
http://www.mediafire.com/?28x6no1x135tcoh

11_Cân Chinh Màu_1
http://www.mediafire.com/?undefined

11_Cân Chinh Màu_2.
http://www.megaupload.com/?d=HCT6XTXT

11_Cân Chinh Màu_3
http://www.mediafire.com/?1gd550pci9bsk29

12_Cuver
http://www.mediafire.com/?i9vam3a52nypmcb

13_Chuyển Đổi Màu_1
http://www.megaupload.com/?d=LZ296ULH

13_Chuyển Đổi Màu_2
http://www.mediafire.com/?mmjy5d3uhk966v0

14_Hue-Saturation_1.
http://www.mediafire.com/?9ocd0fno841mylp

14_Hue-Saturation_2
http://www.mediafire.com/?1e3zv9kiboqup5i

15_Hiệu ỨngThông Minh
http://www.mediafire.com/?n60d7zfwn4ieo34

16_Sao Lưu Ảnh & Mở Rộng Ảnh.
http://www.mediafire.com/?8vqrl6esuk8lkjv

17_Ảnh Đen Trắng
http://www.mediafire.com/?93df29g494353rq

18_Cắt Ghép Ảnh. Bài 1: Thay Đầu
http://www.mediafire.com/?s97m333od3l88wh

18_Cắt Ghép Ảnh. Bài 2
http://www.mediafire.com/?lwe9jhzv55zl1c4

18_Cắt Ghép Ảnh. Bài 3
http://www.mediafire.com/?j2xqbegj1rbf6gh

18_Cắt Ghép Ảnh. Bài 4
http://www.mediafire.com/?de57erbm37269fy

18_Cắt Ghép Ảnh. Bài 5: Lắp ghép gương mặt khác
http://www.mediafire.com/?ej5c5h3swdcsysh

19_Tăng Độ Màu_1
http://www.mediafire.com/?1cg5s7legdc3v34

19_Tăng Độ Màu_2
http://www.mediafire.com/?uodv864g9zygajw

20_MotionRemoveBack
http://www.mediafire.com/?de57erbm37269fy

21. Chỉnh Ảnh File NEF
http://www.mediafire.com/?34up2v5k63qk95f

22_RayOfLight
http://www.mediafire.com/?ku5oww97ywgoxmk

23_SunLight
http://www.mediafire.com/?5svvdmirjbouamd

24_Motion Blur
http://www.mediafire.com/?aaw289avbzfby9n

25_Blending option
http://www.mediafire.com/?7uaetkd6ueaf7aq

26_Blur
http://www.mediafire.com/?67b974e6goa7z2c
http://www.mediafire.com/?nkz8zpy6xdr46g4

27_Zoom Blur
http://www.mediafire.com/?4i6ejsxw8h3p9l9

28_Underflying white
http://www.mediafire.com/?bge6lbxij2pi91e

29_Underflying Black
http://www.mediafire.com/?catxg02b44tt13o

30_HinhDungMau
http://www.mediafire.com/?z3m5g4bohiha95w

32. Phục Chế Ảnh
http://www.mediafire.com/?zno79c5jo6h2ye4

33_Tạo Lún Đồng Tiền
http://www.mediafire.com/?g1ux5j5m1zu8ftc

34_Catalogue_1
http://www.mediafire.com/?848kfzugdea15rz

34_Catalogue_2
http://www.mediafire.com/?xapdaa7asm22hhc
http://www.mediafire.com/?yh7b9z8q23zq7m8

35_Camera Raw 4.2
http://www.mediafire.com/?sa9i3c2vcqp1o2i

36_Nền Đen channels
http://www.mediafire.com/?wh21d5rcgd54whi

37_Nền Đen Mal
http://www.mediafire.com/?46109ao2nsdc7g6

38_Phóng Ảnh Lớn
http://www.mediafire.com/?ccivhevov4nxp3g

39_Trắng Channels
http://www.mediafire.com/?cct8bvjsv2a6ji8

40_Trắng Mal
http://www.mediafire.com/?k289y88r6a8u1el

41_Xanh Mal
http://www.mediafire.com/?ph6i7n62r9ufabs

42_Mask Pro_1
http://www.mediafire.com/?wb8fefgdbqc0do9

42_Mask Pro_2
http://www.mediafire.com/?jrpyf1qp73o22c9
http://www.mediafire.com/?c7jy5ss30hdyda3

43_Tăng Độ Bóng Trên Tóc
http://www.mediafire.com/?rhtg2whmjxwixrs

44_Tạo Bóng Đổ Trên Hình.1
http://www.mediafire.com/?f1o4686r45pzyi3

44_Tạo Bóng Đổ Trên Hình.2
http://www.mediafire.com/?u6972qh16oyaqie

45_Tạo Bóng Đổ Hình Demi
http://www.mediafire.com/?47b47rpi544jknh

46_Thiết kế nền với Backdropdesigner
http://www.mediafire.com/?mbplkokikq88iyj

47_CanAnhBongTrang
http://www.mediafire.com/?nbfkskhoahc5qda

48_Color Correction
http://www.mediafire.com/?huu52v2j925vsfy

49_Duotone
http://www.mediafire.com/?3dgc5ikx8mtbj2n

50_Match Color
http://www.mediafire.com/?evcrcuf44xjkhj6

51_remove human
http://www.mediafire.com/?6kcv8ppis729m5d

52_Color & bw
http://www.mediafire.com/?q6rhkqyueslhd7c

53_color to BW
http://www.mediafire.com/?7oo8sk5am19vwc7

54_Crop & More
http://www.mediafire.com/?95h3h23yymhb9ah

55_Optimize Scan
http://www.mediafire.com/?289ws4mgw9ahhea

56_Scan
http://www.mediafire.com/?7imikjeos0hmadd

57_Dust & Scratches
http://www.mediafire.com/?cj23556makg3kiw

58_Focus Rong
http://www.mediafire.com/?7imikjeos0hmadd

59_Red Eye
http://www.mediafire.com/?nb4bcb2fovntalt

60_Art Drawing
http://www.mediafire.com/?m57u1bwo7otri6k

61_Hình Tiệc Cưới
http://www.mediafire.com/?e1443ue6idoz6ur
http://www.mediafire.com/?2v2mlzj3z8m5c4x

62_Lấy Hình Từ DVD
http://www.mediafire.com/?554ewuas2t0s822

63_Album
http://www.mediafire.com/?37dh4mazxslt8u5

64_Nhân bản
http://www.mediafire.com/?718gnd7fu5lqzhb

65_Cover Va Label Cho DVD
http://www.mediafire.com/?txlxjndu8xc066z
http://www.mediafire.com/?r0q547gmcwd1s2c
http://www.mediafire.com/?48pjxt3y94szajw

66_Cách Dùng Epson Print R230
http://www.mediafire.com/?a46eqhqukktiymy

67_Hình Làm Thẻ_1
http://www.mediafire.com/?16d1hcp167fl86u

67_Hình Làm Thẻ_2
http://www.mediafire.com/?se92g3i2pfzgzt0

67_Hình Làm Thẻ_3
http://www.mediafire.com/?k6m376e46686g2e

67_Hình Làm Thẻ_4
http://www.mediafire.com/?avdhthshj99v85e

67_Hình Làm Thẻ_5
http://www.mediafire.com/?3pk5qaeaeciu416

67_Hình Làm Thẻ_6

http://www.mediafire.com/?jng90b43k1nozxn

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

7_ẢnhThiếu Sáng_2DL http://www.megaupload.com/?d=TNCSGQMT
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

11_Cân chỉnh màu_1Download

http://www.megaupload.com/?d=7UNE5FWU
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

11_Cân chỉnh màu_2Download

http://www.megaupload.com/?d=HCT6XTXT
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

11_Cân chỉnh màu_3Download

http://www.megaupload.com/?d=7CTFHD1O
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt-12/67 chiêu

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

13_Chuyển đổi màu_1Download

http://www.megaupload.com/?d=LZ296ULH
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

13_Chuyển đổi màu_2Download

http://www.megaupload.com/?d=UGM9AJA3
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

14_Hue-Saturation_1Download

http://www.megaupload.com/?d=NQK0DJY7
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Học Photoshop CS3 qua video tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi tranchau

14_Hue-Saturation_2Download

http://www.megaupload.com/?d=Z5QQXY7P
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7833
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trang kế tiếp

Quay về Graphics Corner

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR