Trang 1 trên 1

Hướng dẫn sử dụng Proxy

Gửi bàiĐã gửi: 4 Tháng 11 2012
gửi bởi tranchau
Đối với IE: Tools>Internet Options>Connections>LAN settings>Proxy serve >Tick vào Use a proxy serve for you LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections)> đánh số proxy>OK>ok như hình.

Hình ảnh


Đối với Firefox: Option (Tùy chọn)>Advandced (Nâng cao)>Network (Mạng)>Settings (thiết lập)>Manual proxy configuration>đánh số proxy->Ok>OK! Như hình!

Hình ảnh


Đối với Chrome:
Customize and Control Google Chrome>Settings>Under the Hood>Network>Change Proxy settings>Connections>LAN settings>Proxy serve >Tick vào Use a proxy serve for you LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections)> đánh số proxy>OK>ok như hình.

Hình ảnh


Theo vn-zoom