Trang 1 trên 1

Host upload nhạc audio online & code post vào trong taongo

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2010
gửi bởi tranchau
Cách 1

Các bạn tạo 1 account free và có thể lựa chọn :

http://www.soundclick.com/
http://www.snapdrive.net/
http://www.fileden.com
http://www.musicwebtown.com
http://www.esnips.com
http://boxstr.net
....

Sau đó, chỉ cần post theo code sau đây:

[dewplayer=0,0] để link có đuôi là mp3 vào đây[/dewplayer]


Cách 2
Upload nhạc online với:

http://www.box.net/

Bạn vào trang trên, mở 1 account free (stockage là 5 GB nhưng bạn có thể dùng thêm account khác để upload)

Thí dụ:

Kẻ đi rong - Quang Lê

Sau khi upload, bạn được link để share như sau:

http://www.box.net/shared/avocplmd2z

Bạn copy link nầy và paste vào nơi mà bạn post bài là xong!

Chúc các bạn thành công!