Trang 1 trên 1

Tình Lụy

Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2010
gửi bởi tranchau
Tình lụy
Dẫu biết yêu ai đã muộn màng
Sao lòng vẫn cứ mãi đa mang
Thương duyên mai trúc nhiều oan trái
Xót phận bèo mây lắm phũ phàng
Phương đó người vui đời hạnh phúc
Bên nầy tôi lỡ chuyến đò ngang
Nào ai cấm cản con tim được
Dẫu biết yêu ai đã muộn màng
04/11/06
tranchau


• Bcdt: Bài hay lắm TranChau dù rằng hai chử "hạnh phúc" và "đò ngang" không chỉnh. Đối với thầy như vậy bài thơ sẽ ý nghĩa hơn