Trang 1 trên 1

Anh và nỗi nhớ _(HÀ HUYỀN CHI)

Gửi bàiĐã gửi: 6 Tháng 8 2010
gửi bởi an lac
Sáng em rót mật vào ngày
Nụ cười hóa bướm bay đầy không gian
Sáng anh quẩy nhớ lên ngàn
Trồng cây mưa lũ điểm trang cuộc tình
Sáng em khỏa lấp buồn anh
Môi ngoan trái chín trên cành rịn sương
Sáng anh ra khỏi đời thường
Hai tay nâng chén hoang đường mà say
Sáng em tóc xõa làm mây
Để anh làm gió cùng bay bốn trời
Cây mưa đỗ trận mưa vui
Anh và nỗi nhớ tạnh rồi lại mưa


*Mai Anh Việt soạn thành ca khúc