Trang 1 trên 1

Sợi tóc (Phạm Đình Ân)

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2010
gửi bởi an lac
Em tặng tôi sợi tóc cũa em
Rồi ngày tháng vèo trôi ,em không nhớ nữa
Năm mươi năm sau
Khi tìm về chốn cũ
Tôi gặp một bà tóc bạc
Bà chẵng biết tôi
Tôi tặng bà sợi tóc
Bà khóc
Sợi tóc vẫn còn đen ....