Trang 1 trên 1

Tương Hột

Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 11 2020
gửi bởi tranchau
TƯƠNG HỘT/TƯƠNG ĐẬU NÀNH làm Cấp tốc Không cần Ủ để được rất lâu dành ăn Chay hay mặn by Vanh Khuyen


Tương Hột

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2021
gửi bởi tranchau
Cách LàmTương Hột Đậu Nành Ngon Nhanh Dễ - Instant Pot Salted Soya Bean Soybeans/Thuy Do Michigan

Nguyên Liệu - Ingredients: Yields 1.5 lít tương hột
340g đậu nành hạt - Soya bean/ Soybeans
1 lít nước - water
250ml (1 cup) nước tương - Soy sauce
1Tbsp hắc xì dầu - dark soy sauce
150g đường vàng - Brown sugar
100g gừng - ginger
8g-15g muối biển - salt
50g bột mầm lúa mì rang / toasted Kretschmer wheat germ
Hoặc thính nếp/gạo/mè