Trang 1 trên 1

Bánh Ú Tro Nhân Đậu Xanh

Gửi bàiĐã gửi: 7 Tháng 6 2020
gửi bởi tranchau
Bánh Ú Tro Nhân Đậu Xanh/Bánh Gio - Alkaline Lye Sweet Rice Dumplings by Thuy Do Michigan

Nguyên Liệu - Ingredients: 16 dumplings
- 400g nếp - Glutinous rice
- 2 tsp = 10ml nước tro tàu - Koon C Lye water Koon Chun (Potassium Carbonate & Sodium Bi-Carbonate Solution)
- 3 tsp dầu ăn - Cooking oil
- 1/2 tsp muối - sea salt

Dây cột: 8x 40cm cotton twine
Lá Tre: 16 - 32 Bamboo leaves
Direction Notes:
Soak the rice for at least 4hrs or over night. Drain, rinse.
Add lye water, salt and cooking oil, mix through.
Instant Pot, Slow cook 4 hrs - 1hr Natural Release.
Serve with sugar, honey or syrup
Nồi thường luộc 3 - 4 hrs.

Nhân Đậu xanh - Mung Bean Fillings:
Đậu xanh - 70g mung bean
Nước - 70g water
Đường vàng - 50g brown sugar
Dừa bào mịn - 50g grated coconut
Muối - 1g sea salt