Trang 1 trên 3

Zumba Fitness (tập online)

Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
Zumba Fitness

Hình ảnh


DVD gồm 3 phần:

Phần I: Basics & 20-Minutes Express

1 - Introduction
2 - Basics
3. 20-Minutes Express


Phần II: Cardio Party

1 - Rhythm Refreshers (với 25 bài tập)
2 - Cardio Party


Phần III: Sculpt and Tone

Các bạn cùng tc bắt đầu tập nhé? :D

Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
Phần I: Basics & 20-Minutes Express

1 - Introduction


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
2 - Basics (00:58:52)


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
3. 20-Minutes Express (00:22:05)


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
Phần II: Cardio Party

1 - Rhythm Refreshers (với 25 bài tập)

1_Andale Step


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
2_Basic Cumbia


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
3_Basic Reggaeton


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
4_Body Roll


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
5_Booty Circle


Re: Zumba Fitness

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2013
gửi bởi tranchau
6_Calypso Basic