Trang 1 trên 1

Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 1

Hình ảnh

Hình ảnhDiễn viên:

Trần Đình Oai, Lữ Tụng Hiền, Trương Gia Huy

Re: Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 2 - Thiên Hạ Vô Địch


Hình ảnh

Hình ảnhDiễn viên:

Trần Đình Oai, Tăng Hoa Thiên, Lữ Tụng Hiền

Re: Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 3 - Độc Bá Thiên Hạ

Hình ảnh

Hình ảnh


Diễn viên:
Nhậm Đạt Hoa, Thang Chấn Nghiệp

Re: Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 4 - Bến Thượng Hải/Tranh Bá Đồ Long
(King Of Gambler)

Tựa khác: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ

Hình ảnh

Hình ảnh


Diễn viên:
- Tạ Hiền vai Long Tứ
- Diệp Đồng
- Lưu Tùng Nhân
- Dương Cung Như
- Mễ Tuyết
- Cung Tuyết Hoa
- Cao Hùng
- Huỳnh Trọng Côn

*** *** ***

Re: Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 5 - Song Thiên Tranh Bịp

Hình ảnh


Diễn viên:

Lý Nam Tinh, Trịnh Huệ Ngọc, Hoàng Phối Nam, Hồng Vễ Phương..

Re: Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 6 - Song Thiên Long Hổ Đấu

Hình ảnh

Hình ảnhDiễn viên:

Lý Nam Tịnh,Trịnh Huệ Ngọc,Vu Vinh Quang,Châu Sỏ Minh,Tăng Giang, Lam Hien Binh

Re: Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 7 - Song Thiên Chí Tôn

Hình ảnh


Diễn viên:

Lý Nam Tinh, Trịnh Huệ Ngọc, Lý San San, Trịnh Ban Huy, Ngô Chân Vu....

Nhất Đen Nhì Đỏ 1,2,3,4,5,6,7,8 - ATV <Cover & Label>

Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Nhất Đen Nhì Đỏ 8 - Điêu Hùng Tranh Bịp

Hình ảnh


Diễn viên:

Giang Hoa, Van y Van, Doan Thien Chieu..
...