Trang 1 trên 1

Hương Đêm - TQ

Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Hương Đêm

(Dark Fragrance)

Hình ảnh


Cast

* Huang Xiao Ming (Huỳnh Hiểu Minh) as Cheng Da/Cheng Yuan 程大/程远
* Wang Luo Dan (Vương Lạc Đan) (王珞丹) as Wu Yue 伍月
* Ren Dong Lin (任东霖) as Pi Pi 皮皮
* Zhang Zi Qi (张子琪) as Li Da 丽达
* Lei Ke Sheng (雷恪生) as Seventh Uncle 七叔
* Gu Ni (贾妮) as Second Sister 二姐

Hình ảnh

Hình ảnh