Trang 1 trên 1

Giọt Máu Thiện Ác - TVB

Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Giọt Máu Thiện Ác

(Blood Of Good And Evil)


Hình ảnh

Diễn Viên:

Ôn Thiệu Luân (hay Ôn Triệu Luân ?)
La Lạc Lâm
Thiệu Mỹ Kỳ
Tăng Giang
Lê Mỹ Nhàn
Lý Lâm Lâm
Hồ Phong
Trần Đình Oai
...


Hình ảnh