Trang 1 trên 1

Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ - ATV

Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ

(Ten Tigers Of Guangdong)

Hình ảnh


Diễn viên :
- Âu Cẩm Đường vai Hoàng Trường Khả
- Huỳnh Trọng Côn vai Thiết Kiều Tam
- Lâm Chí Hào vai Tô Xán ( Tô Khuất Nhi )
- Viên Văn Kiệt
- Trần Bảo Viên
- Trần Vỹ vai Đông Chí
- Văn Tụng Nhàn vai Tô Thu Sương
- Diêu Gia Ni
- Hoàng Ái Dao vai Tiểu Ngư
- Văn Gia Dĩnh
- Cao Hùng vai Hoàng Kỳ Anh
- Khương Hạo Văn vai Văn Bự Con
- Ngô Đình Diệp vai Chu Thái
- Lương Kiến Thành
- Vu Vinh Quang vai Diệp Phi
- Quách Kim vai Tiểu Điềm
- Cam Sơn vai Tô Tam
- Tạ Tuyết Tâm vai Tô Mẫu
- Ngô Hoan Nghi vai Hoàng Mẫu
- Trần Tịnh Oanh vai Hoàng Phu Nhân
- Đỗ Văn Trạch
- Vương Mi
- La Liệt vai Nhan Khôn

Nội Dung:Vào cuối đời Mãn Thanh, chính phủ hủ bại, Trung Quốc bị các cường quốc tranh giành xâu xé. Dưới cảnh nội ưu ngoại hoạn, dân chúng lầm than khổ sở. Thời thế tạo anh hùng, xuất hiện mười vị đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa, trung can nghĩa đảm, vì quốc gia, họ chấp nhận hy sinh tất cả. Họ đã dệt nên một sự tích anh hùng, trở thành câu chuyện Quảng Đông Thập Hổ được lưu truyền sau này.


Hình ảnh