Trang 1 trên 1

Nghe Trà - Phim VN (Cover)

Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Hình ảnh


Diễn viên:
BEBE PHẠM ........ vai Hà Giang
Trí Quang ........ vai Trí Kiên
Ngọc Ngoan ........ vai Trần Phi
Thu Hằng ........ vai Vivi
Minh Anh ........ vai Bảo Hoàng
Tường Vi ........ vai Thu Kitty
Ngọc Thảo ........ vai Gia Vinh
Mộng Vân ........ vai bà Trụ
Huy Cường ........ vai Long Rết
Doan Tuong Vi ........ vai Bé Bụi
Thanh Bình ............vai Nghĩa