Trang 1 trên 1

Chú Rể Mất Tích -1990 (Cover)

Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2013
gửi bởi tranchau
Chú Rể Mất Tích

(The Legend Of The Dragon Pearl)

Hình ảnh


Giám chế : Lương Tài Viễn
Diễn viên :
- Ôn Triệu Luân
- Đào Đại Vũ
- Trần Mẫn Nhi
- Lưu Mỹ Quyên
- Trịnh Kính Cơ
- Lưu Tiểu Huệ