Trang 1 trên 1

Di Chiếu Công Triều - TVB

Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2013
gửi bởi tranchau
Di Chiếu Công Triều

Hình ảnh

Hình ảnh


Tựa khác Hồng Vũ Tam Thập Nhị
Tên tiếng Hoa: 洪武三十二
Tên tiếng Anh: Relic of an Emissary
Thể loại: Cổ Trang
Giám Chế: Huỳnh Vỹ Thanh (giám chế phim Cảnh sát mới ra trường, Học Cảnh Truy Kích)


Diễn Viên chính:
Trần Kiện Phong - Trịnh Hoà
Michael Tạ Thiên Hoa
Joe Mã Đức Chung
Kate Từ Tử San
Elanne Giang Nhược Lâm
Sire Ma


Mã Đức Chung (vai Chu Đệ)

Hình ảnh

Tạ Thiên Hoa (vai Ngao Thiên Phong)

Hình ảnh

Từ Tử San (vai Thẩm Thiên Tam/ Sở Sở)

Hình ảnh

Giang Nhược Lâm (vai Vĩnh Dương công chúa/ Chu Anh)

Hình ảnh

Trần Kiện Phong (vai Mã Tam Bảo/ Trịnh Hòa)

Hình ảnh

Trần Sơn Thông (vai Chu Duẫn Văn)

Hình ảnh

Viên Vỹ Hào (vai Lý Cảnh Long)

Hình ảnh

Lương Gia Kỳ (vai Mã Ân Tuệ)

Hình ảnh

Trần Tự Dao (vai Lục Uyển Đình)

Hình ảnh

Trần Mỹ Thi (vai Tát Nhân Cao Oa)

Hình ảnh

Lưu Gia Huy (vai Nghiêm Tiến)

Hình ảnh

Mã Tái (vai Phó Tiểu Kiều)

Hình ảnh

Trần Thiển Dương (vai Từ Nghi Hoa)

Hình ảnh

Di Chiếu Công Triều - TVB

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh