Trang 1 trên 1

Hồn Kiếm/Hoán Hoa Tẩy Kiếm Lục - TQ

Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2013
gửi bởi tranchau
Hồn Kiếm

Hình ảnh


Diễn viên:

Tạ Đình Phong: Hồ Diên Đại Tạng
Chung Hân Đồng: Châu Nhi
Kiều Chấn Vũ: Phương Bảo Ngọc
Y Năng Tịnh: Thoát Trần Quận Chúa
Đàm Diệu Văn: Tử Y Hầu
Dương Nhị: Bôn Nguyệt
Triệu Hồng Phi: Mộc Lang Thần Quân
Châu Lợi: Bạch Diễm Chúc (Bạch Thủy Thánh Mẫu)

Re: Hồn Kiếm/Hoán Hoa Tẩy Kiếm Lục - TQ

Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Hồn Kiếm


Hình ảnh