Trang 1 trên 1

Công Tử Lêu Lổng Và Nàng Khờ/Thế Giới Của Hoa Gia Tỷ - TVB

Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2013
gửi bởi tranchau
Thế Giới Của Hoa Gia Tỷ

Hình ảnh


Producer: Kwan Wing Chung (Giám Chế : Quan Vĩnh Trung)
Tên Tiếng Hoa : 花花世界花家姐
Tên Tiếng Anh : Flower World , Sister Fa
Tựa Tiếng Việt: Công Tử Lêu Lổng Và Nàng Khờ, Thế Giới Của Hoa Gia Tỷ
Episodes: 20

Cast (Diễn Viên)
Charmaine Sheh – Sister Fa (Xa Thi Mạn: Hoa Lệ Châu )
Raymond Lam - Hugo Zhang (Lâm Phong: Tưởng Dịch)
Toby Leung – Jenny, Sister Fa’s younger sister(Lương Tịnh Kì: Hoa Lệ Bình)
Yoyo Chen – Agnes, Hugo’s love interest (Trần Tự Dao: Tuệ Đình)
Pierre Ngo – Mike, Hugo’s Friend, Xenus Employer
Bowie Wu – Zhang Sum, Owner of Xenus and Hugo’s grandfather
Jazz Lam – Danny, Sister Fa’s younger brother
Catharine Chau – Kau Kau, Sister Fa’s best friend

Hình ảnh


Hình ảnh