Trang 1 trên 1

Oan Nghiệt Gia Tộc/Đoàn viên - TVB

Gửi bàiĐã gửi: 3 Tháng 2 2013
gửi bởi tranchau
Oan Nghiệt Gia Tộc

(Đoàn viên)

Hình ảnh


Tựa khác: Đoàn viên
Chinese Title: 團圓
English Title: Wax and Wane
Genre: Modern drama, Family Freud, Kinship
Producer: Nelson Cheung (War of In Laws II, The Season of Fate, Your Hired, D.I.E)
Episodes: 30
Filming: January - April 2010
RELEASE DATE: JUNE 13, 2011

Cast:

Roger Kwok (Quách Tấn An) as Yung Yee Chun - Ông Dĩ Tấn
Sunny Chan (Trần Cẩm Hồng) as Man Ka Fung - Vạn Gia Phong
Ron Ng (Ngô Trác Hy) as Yung Yee Hang - Ông Dĩ Hành
Kate Tsui (Từ Tử San) as Man Ka Fu - Vạn Gia Phú
Florence Kwok (Quách Thiếu Vân) as Ko Wai Ting - Cao Tuệ Đình
Toby Leung (Lương Tịnh Kỳ) as Ho Ka Mun - Hà Gia Mãn
Him Law/Law Chung Him (La Trọng Khiêm) as Lai Pak Hei - Lê Bách Hy
Irene Wong (Uông Lâm) as Yung Yee Lam
Lau Siu Ming as Yung Sing Fun
Chow Chung as Man Wing Cheong

Diễn viên:

Quách Tấn An - Ông Dĩ Tấn
Trần Cẩm Hồng - Vạn Gia Phong
Ngô Trác Hy - Ông Dĩ Hành
Lương Tịnh Kỳ - Hà Gia Mãn
Quách Thiếu Vân - Cao Tuệ Đình
Từ Tử San - Vạn Gia Phú
La Trọng Khiêm - Lê Bách Hy
Diêu Gia Ni - Vương Tú Bình
Lương Liệt Duy -Trần Tích Văn
Hứa Thiệu Hùng -Trần Nhất Trung
Châu Thông - Vạn Vĩnh Xương
Quách Chính Hồng -Vương Hồng
...

Hình ảnh

Hình ảnh