Trang 1 trên 1

Hậu Cung Ác Đấu - TVB

Gửi bàiĐã gửi: 2 Tháng 2 2013
gửi bởi tranchau
Hậu Cung Ác Đấu

(Curse Of The Royal Harem)

Tựa khác: Vạn Phụng Chi Vương


Hình ảnh


Đạo diễn: Văn Vĩ Hồng
Biên kịch: Lý Khỉ hoa, Thái Thục Hiền
Giám chế: Trang Vỹ Kiện
Diễn viên:

Trần Cẩm Hồng - Ái Tân Giác La (Miên Trữ - Vua Đạo Quang)
Tuyên Huyên - Y Lan
Hồ Hạnh Nhi - Đông Giai (Nguyên Uyển)
Trần Sơn Thông - Ái Tân Giác La (Miên Hãn)
Hồ Định Hân - Bác Nhĩ Tể Cát Đặc (Thải Lam)
Mã Trại - Ái Tân Giác La (Lạc Hân)
Giang Mỹ Nghi - Lưu Giai (Phức Vận)
Trình Khả Vi - Vương Giai (Dĩnh Tư)
Dương Tú Huệ - Vân Phi
Thẩm Trác Doanh - Thành Phi
Lý Tư Hân - Tương Tần
Trần Sảng - Lâm Quý Nhân
Quan Phan Lâm - Đồng Quý Nhân
Trần Mỹ Thi - Thải Kiều
Lý Ỷ Văn - Thải Yến
Thạch Thiên Hân - Thải Nguyệt
Trương Trí Hiên - Tiểu Khang Tử
Trương Quốc Cường - Vệ Công Công
Quách Phong - Mục Chương Á
Trần Tú Châu - Đông Giai (Thiến Nhu)
Huỳnh Trí Hiền - Ngạc Thái
Giang Hán - Di Linh
Khâu Tụng Nhân - Đỗ Vân Tịch
...

Re: Hậu Cung Ác Đấu

Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 3 2013
gửi bởi tranchau
Hình ảnh