Tình Ca Việt (AVI) - 35/?

Tình Ca Việt (AVI) - 35/?

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

01 Quê hương tôi
02 Biển bạc đồng xanh
03 Bài ca đất Phương Nam
04 Huế - Saigon - Hà Nội
05 Tình Thơ
06 Tình thơ áo trắng
07 Những nàng thơ trong mộng
08 Tình đầu khó phai
09 Tình ca Trịnh Công Sơn
10 Tình khúc thang 6
12 Chiều mưa không có em
13 Thương nhau ngay mưa
14 Những cuộc tình lỡ
15 Kiếp cầm ca
16 Yêu một mình
17 Còn Chút Gì Để Nhớ
18 Những ông hoàng Bolero 1
19 Những ông hoàng Bolero 2
20 Những ông hoàng Bolero 3
21 Những ông hoàng Bolero 4
22 Những ông hoàng Bolero 5
23 Bài Bolero quê hương
24 Bài Bolero quê hương 2
25 Bài Bolero quê hương 3
26 Vùng lá me bay
27 Huyền Thoại Về Mẹ
28 Huyền Thoại Về Mẹ 2
29 Huyền Thoại Về Mẹ 3
30 Huyền Thoại Về Mẹ 4
31 Nửa thế kỷ tình ca
32 Nửa thế kỷ tình ca 2
33 Nửa thế kỷ tình ca 3
34 Nửa thế kỷ tình ca 4
35 Nửa thế kỷ tình ca 5


01.1 http://www.basicupload.com/j3nrma0cmq2k
01.2 http://www.basicupload.com/5b7ozx0lxsma
02 http://www.basicupload.com/0xi6ij8dhcqw
03 http://www.basicupload.com/2lfsrrh0ris3
04 http://www.basicupload.com/3q1bb5fcrg8w
05 http://www.basicupload.com/p4wy4gph5jjb
06 http://www.basicupload.com/h4rzefxy4otr
07 http://www.basicupload.com/fm6w2gz8aoa6
08 http://www.basicupload.com/fhm51n3zwxae
09 http://www.basicupload.com/dsfc2rghbtx3
10 http://www.basicupload.com/7tdb26u2hq8z
11 http://www.basicupload.com/20cw1onmig4m
12 http://www.basicupload.com/lc8812yo96u8
13 http://www.basicupload.com/3kq5btup81ev
14 http://www.basicupload.com/j7mq58ixmvo4
15 http://www.basicupload.com/30pqktxobqyq
16 http://www.basicupload.com/4ok0rrnz43a7
17 http://www.basicupload.com/4epu5fj5cw6e
18 http://www.basicupload.com/zrb7vi6lew3x
19 http://www.basicupload.com/1f2bf0f6yn63
20 http://www.basicupload.com/xo84ftidmjq1
21 http://www.basicupload.com/ad8q8q49g9jn
22 http://www.basicupload.com/wt1nyul5cdkt
23 http://www.basicupload.com/eox77af65w5w
24 http://www.basicupload.com/o1iwfd9eem9l
25 http://clicknupload.com/ybwuomg94dkh
26 http://clicknupload.com/nrswcoyzik3a
27 http://clicknupload.com/jt3nza5x5c7x
28 http://www.basicupload.com/9sqyji4cvs5m
29 http://www.basicupload.com/kklnnil5y6tx
30 http://www.basicupload.com/zxdaibc76vor
31 http://www.basicupload.com/vu75p33gvwvw
32 http://www.basicupload.com/splneth1l8om
33 http://www.basicupload.com/tzkb0yqnl57n
34 http://www.basicupload.com/elj7k4p4l0m9
34 http://clicknupload.me/gt2vwym3ux5w
35 http://www.basicupload.com/qtev2uu986mc
35 http://clicknupload.me/3xzl7dsmr6gn


01.1 http://filemoney.com/u2jqf3bm5tn9.html
01.2 http://filemoney.com/ibwpshgq2oj5.html
02 http://filemoney.com/sqv9yqlapc78.html
03 http://filemoney.com/u3p0j4jpbkvj.html
04 http://filemoney.com/npdcenlbkmto.html
05 http://filemoney.com/8flnypfagxki.html
06 http://filemoney.com/av4cw071uqf5.html
12 http://filemoney.com/tk057hrspuh8.html
13 http://filemoney.com/knvg71xf3smu.html
14 http://filemoney.com/i59v5n1od3y7.html
15 http://filemoney.com/5oh25oeduz7v.html
16 http://filemoney.com/qqmwp6bzsb64.html
17 http://filemoney.com/4g0tmz8th5bh.html
18 http://filemoney.com/w5u7z16uz6i9.html
19 http://filemoney.com/tnaxi72vrng0.html
20 http://filemoney.com/kwq7cfw1aboo.html
21 http://filemoney.com/c9ppf49qgiap.html
22 http://filemoney.com/ieg0pg4cb5q2.html
23 http://filemoney.com/7byvq2sqq66b.html
24 http://filemoney.com/jgw2t8lxwzle.html
25 http://filemoney.com/4dz2ji4e6iyd.html
26 http://filemoney.com/1mcjt0n8cl95.html
27 http://filemoney.com/kazwefllfume.html
28 http://filemoney.com/k7z2p0q1qgmy.html
29 http://filemoney.com/hqb1pgp0rtww.html
30 http://filemoney.com/dvmqatfqg05h.html
31 http://filemoney.com/emg3vxjyzg64.html
32 http://filemoney.com/5qkxp0pzmjyx.html
33 http://filemoney.com/heezy26apj6p.html
34 http://filemoney.com/eii28aifiy17.html
35 http://filemoney.com/7w48fahh6bek.html


01.1 http://ul.to/meiit0xe
01.2 http://ul.to/zsgm76np
02 http://ul.to/fmuqaxwa
03 http://ul.to/p6ys4fuc
04 http://ul.to/1jt147em
05 http://ul.to/sra9kdxq
06 http://ul.to/frulc96b
07 http://ul.to/uqnpdorr
08 http://ul.to/1agpxd09
09 http://ul.to/io72dmvz
10 http://ul.to/soa6hlqf
11 http://ul.to/zzvv3u24
12 http://ul.to/ojiikd5r
13 http://ul.to/bu3l06cq
14 http://ul.to/ye8392rf
15 http://ul.to/hd4oxeiz
16 http://ul.to/ig47v5tk
17 http://ul.to/de44c1ly
18 http://ul.to/pj09kf8f
19 http://ul.to/jcmsbstu
20 http://ul.to/8e1otr5t
21 http://ul.to/3nkah0uu
22 http://ul.to/vu9fzxx9
23 http://ul.to/h2ke1335
24 http://ul.to/xzuh09o5
25 http://ul.to/j9wcyp8u
26 http://ul.to/zncm6cit
27 http://ul.to/bcwpmtxj
28 http://ul.to/8drp0vns
29 http://ul.to/wihzotei
30 http://ul.to/e1qpwvb8
31 http://ul.to/bbb63nc1
32 http://ul.to/gfbzhxon
33 http://ul.to/mirlw6qw
34 http://ul.to/g6dwp59d
35 http://ul.to/q151l6d8


01.1 http://uplea.com/dl/969D4C0C125B4D6
01.2 http://uplea.com/dl/C7C6F0C65400E37
02 http://uplea.com/dl/E62A30F41A3F369
03 http://uplea.com/dl/199956BF8044871
04 http://uplea.com/dl/E76C581D0C87CFB
05 http://uplea.com/dl/12579ABD06C48E3
06 http://uplea.com/dl/173F2C716FA29AE
07 http://uplea.com/dl/5E7D2ABC8F56F22
08 http://uplea.com/dl/5C40A187C6CE383
09 http://uplea.com/dl/217E1EE443B9B4A
10 http://uplea.com/dl/BC15A764A499779
11 http://uplea.com/dl/61E4F10BFAA583C
12 http://clicknupload.com/1rcjltu2f62h


01.1 http://www.mirrorcop.com/downloads/1IAH4AEE
01.2 http://www.mirrorcop.com/downloads/EFQVII3Q
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/0WDLMVYG
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/0AINBKZS
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/YRN7XAW3
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/060YFQMR
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/4S0LWKXI
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/172Y94JC
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/XHH5VSNN
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/ABH17ZNU
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/06Q4G6RU
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/UL5AQXQN
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/0NENYJTI
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/UIWVZJX6
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/0AQ2N8QX
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/LBBJB6JS
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/1EWVYDHK
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/0KFJF8J4
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/D63GUQDG
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/MMHWWTF2
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/0XOGMH8R
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/170VCTCB
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/3XS2GMMX
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/Y7FYKAPD
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/1WPS6C2Q
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/I8BUTEW2
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/1SYZMZJP
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/Y55TCKAY
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/JVRCXY1F
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/15V9KRAC
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/S92HB4TS
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/0TVS1L7P
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/KPT1OQD5
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/HZT2JLB3
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/1PL4R5GI
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/0VNYNGIB

.
Sửa lần cuối bởi mietmai vào ngày 11 Tháng 12 2015 với 18 lần sửa.
mietmai
 
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Tình Ca Việt (AVI) - 19/?

Gửi bàigửi bởi mietmai

19 Những ông hoàng Bolero 2
mietmai
 
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Tình Ca Việt (AVI) - 26/?

Gửi bàigửi bởi mietmai

26 Vùng lá me bay
mietmai
 
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Tình Ca Việt (AVI) - 29/?

Gửi bàigửi bởi nguoi_rachcat

Cám-ơn mietmai.
nguoi_rachcat
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: 23 Tháng 9 2013
Đến từ: California, USA

Re: Tình Ca Việt (AVI) - 31/?

Gửi bàigửi bởi mietmai

31 Nửa thế kỷ tình ca
mietmai
 
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012


Quay về Karaoke - Video Download

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR