Trang 1 trên 1

Paris By Night 111

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 8 2014
gửi bởi mietmai
Hình ảnh

pw: mietmai

1a http://www.basicupload.com/301gt4j5xyga
1b http://www.basicupload.com/4w7dl1b1cfzt
1c http://www.basicupload.com/5poer6mkc5an
1d http://www.basicupload.com/pzo7u7v3ngf7
1e http://www.basicupload.com/9ho5ynlbvc6u
1f http://www.basicupload.com/np51nzzzijub
2a http://www.basicupload.com/hzggv8ckqrnw
2b http://www.basicupload.com/yk3m3f24rzg2
2c http://www.basicupload.com/qk89n1512i3f
2d http://www.basicupload.com/qnbptzu7ojf8
2e http://www.basicupload.com/5hu0n1ige9h2
2f http://www.basicupload.com/j8e3dw4xa8pm
3a http://www.basicupload.com/lichka0rujwm
3b http://www.basicupload.com/g04kbtjk2rga
3c http://www.basicupload.com/3xitc4ebfnat
3d http://www.basicupload.com/9mcw42pq2gnn
3e http://www.basicupload.com/w8vehlk4q2tk
3f http://www.basicupload.com/u6ndosfwvwjg

1a http://ryushare.com/kqr56o9wxzi1/PbN111_D1.iso.__a
1b http://ryushare.com/nlkja1hzi4hd/PbN111_D1.iso.__b
1c http://ryushare.com/c05ea0ys8kxb/PbN111_D1.iso.__c
1d http://ryushare.com/bnnn3n6i3umj/PbN111_D1.iso.__d
1e http://ryushare.com/wzq1rxgjbcwr/PbN111_D1.iso.__e
1f http://ryushare.com/xy81423s1vw4/PbN111_D1.iso.__f
2a http://ryushare.com/a5bbeozz7lx9/PbN111_D2.iso.__a
2b http://ryushare.com/famm650m1mrh/PbN111_D2.iso.__b
2c http://ryushare.com/r8v8gy5nzaek/PbN111_D2.iso.__c
2d http://ryushare.com/7haoowg4q99b/PbN111_D2.iso.__d
2e http://ryushare.com/fbot5vri88jk/PbN111_D2.iso.__e
2f http://ryushare.com/pmz5vmy4jdji/PbN111_D2.iso.__f
3a http://ryushare.com/9qrm5d18034k/PbN111_D3.iso.__a
3b http://ryushare.com/b82ur9t7o7dv/PbN111_D3.iso.__b
3c http://ryushare.com/bhrt086691m8/PbN111_D3.iso.__c
3d http://ryushare.com/veln72vzkx96/PbN111_D3.iso.__d
3d http://ryushare.com/3fp5n2ckozcj/PbN111_D3.iso.__e
3f http://ryushare.com/atdga3e76qfe/PbN111_D3.iso.__f

1a http://www.sockshare.com/file/3464A660C231C374
1b http://www.sockshare.com/file/0DB9302945173DAA
1c http://www.sockshare.com/file/E1BD19922FF5EC13
1d http://www.sockshare.com/file/B660890071563B6F
1e http://www.sockshare.com/file/ACF360B10FBE81A6
1f http://www.sockshare.com/file/DB9B6771EDD6BF19
2a http://www.sockshare.com/file/A6CB913F0833EFCD
2b http://www.sockshare.com/file/4B94FEF1E6C9E533
2c http://www.sockshare.com/file/9AB7CF4B02C5EB92
2d http://www.sockshare.com/file/577D1AF98814DDF4
2e http://www.sockshare.com/file/257ED3DF14A00F7D
2f http://www.sockshare.com/file/67CFCF6ACEDCD2C9
3a http://www.sockshare.com/file/C03108573B5197E6
3b http://www.sockshare.com/file/A1919BEEC4EF70CC
3c http://www.sockshare.com/file/8A37CFD4A6F444AC
3d http://www.sockshare.com/file/236D1198E7159E98
3e http://www.sockshare.com/file/FB20628A890D14EC
3f http://www.sockshare.com/file/16CD268B53E2632A

.

Re: Paris By Night 111

Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2014
gửi bởi nguoi_rachcat
Cám-ơn mietmai rất nhiều. Mặt dù tốn cả ngày để dl cả 3 dỉa, nhưng sau khi unar thì tất-cả các files đều có extension VOB, không những thế ở dỉa 2 và 3 files đều giống như dỉa 1. Xin chỉ giáo làm sao chuyển extension VOB qua mp4 để xem được? Một lần nửa cám-ơn.

Re: Paris By Night 111

Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 8 2014
gửi bởi mietmai
nguoi_rachcat đã viết:Cám-ơn mietmai rất nhiều. Mặt dù tốn cả ngày để dl cả 3 dỉa, nhưng sau khi unar thì tất-cả các files đều có extension VOB, không những thế ở dỉa 2 và 3 files đều giống như dỉa 1. Xin chỉ giáo làm sao chuyển extension VOB qua mp4 để xem được? Một lần nửa cám-ơn.

Sau khi bạn dl về, bạn phải thấy 6 phần của mỗi DVD đề phãi giống nhau hết ngoài trừ chữ cuối cùng (a b , c d e f).

PbN111_D1.iso.__a
PbN111_D1.iso.__b
PbN111_D1.iso.__c
PbN111_D1.iso.__d
PbN111_D1.iso.__e
PbN111_D1.iso.__f

Sau đó bạn dùng filesj để ghép lại thành 1 file duy nhất có cái đuôi là ISO tức là PbN111_D1.iso.

Sau đó bạn dùng imgBurn để cho ra đĩa. Nếu bạn không có ImgBurn thì bạn extract cái ISO nầy thành folder rồi dùng NERO để ra đĩa.