Karaoke Chủ Đề Xuân (hơn 150 bài...) download trang 4

Karaoke Chủ Đề Xuân (hơn 150 bài...) download trang 4

Gửi bàigửi bởi catbui

CB sắp list theo vần Alphabet tên ca sĩ - tựa bài nhạc và sẽ edit vào vần Alphabet để bổ sung khi có thêm bài của ca sĩ đó!

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 2 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ A
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 2 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ B
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 2 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ D


- Diem Lien - Xa Roi Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=YBYK5MKU
- Diem Lien - Xa Roi Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=I7YP8RVX

- Diem Lien - Hat Voi Dong Song.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=LWQWHOEQ
- Diem Lien - Hat Voi Dong Song.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HFV3A5VK
- Diem Lien - Hat Voi Dong Song.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=9G054L3A
- Diem Lien - Hat Voi Dong Song.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=YCPQGOWM

- Diem Lien - Nguoi Qua Bong Toi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AEW9XAHD
- Diem Lien - Nguoi Qua Bong Toi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HLJ8ZOK4
- Diem Lien - Nguoi Qua Bong Toi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=OYPR73XL

- Diem Lien - Tinh Doi Nghe Si.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PU66PL7J
- Diem Lien - Tinh Doi Nghe Si.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=E5WDJWR0
- Diem Lien - Tinh Doi Nghe Si.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=9C05E7K7

- Diem Lien - Vo Mong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=RA1J56KS
- Diem Lien - Vo Mong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QT5L7IT8

- Do Thanh - Tinh Co Gap Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9AI4G1GE
- Do Thanh - Tinh Co Gap Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=18WMOB56
- Do Thanh - Tinh Co Gap Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=YDUDN8XT

- Diep Thanh Thanh - Ai Di Ngoai Suong Gio.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2KO1K0SI
- Diep Thanh Thanh - Ai Di Ngoai Suong Gio.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XHAI1P9I

- Diep Thanh Thanh - Bay Gio Con Nho Hay Khong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=X2IJQE17
- Diep Thanh Thanh - Bay Gio Con Nho Hay Khong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=0OQ5Z6KM

- Diep Thanh Thanh - Con Gai Nha Lanh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9KKREIGR
- Diep Thanh Thanh - Con Gai Nha Lanh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=91Z6ZPDG

- Diep Thanh Thanh - Tu Do Em Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=X3KLB50A
- Diep Thanh Thanh - Tu Do Em Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HBGDY7NB
- Diep Thanh Thanh - Tu Do Em Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=QFR3KEC5

- Diep Thanh Thanh - Xa Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=DM3QV2H3
- Diep Thanh Thanh - Xa Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9RIHQ474

- Diep Thanh Thanh & Manh Dinh - Tinh Ca Nguoi Di Bien.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GIG7THT9
- Diep Thanh Thanh & Manh Dinh - Tinh Ca Nguoi Di Bien.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=928OX0M1
- Diep Thanh Thanh & Manh Dinh - Tinh Ca Nguoi Di Bien.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=LZ4XBYCQ

- Dieu Huong & Don Ho - Vi Do La Em & Chi Co Mot Thoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=C3JA00J2
- Dieu Huong & Don Ho - Vi Do La Em & Chi Co Mot Thoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FGGUU7ER
- Dieu Huong & Don Ho - Vi Do La Em & Chi Co Mot Thoi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=7ADRBXOF

- Dinh Ngoc - Tango Tinh Nhan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=244B6NS6
- Dinh Ngoc - Tango Tinh Nhan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IUKSQ1ZU

- Dinh Vu - Du Am.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AYTW0KI8
- Dinh Vu - Du Am.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=KJ7P9YH7

- Dinh Vu - Loi Goi Chan May.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UHPW41AN
- Dinh Vu - Loi Goi Chan May.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=BDWHN1AF

- Dinh Vu - Loi Tinh Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=T9Y66QZF
- Dinh Vu - Loi Tinh Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FAVV769J

- Dinh Vu - Tuoi Xa Nguoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2BK8UBMT
- Dinh Vu - Tuoi Xa Nguoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9POC2E32

- Do Thanh - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=EGNYQBLG
- Do Thanh - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=YPVK6K97
- Do Thanh - Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=M75S6W2B

- Do Thanh - Tinh Co Gap Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9AI4G1GE
- Do Thanh - Tinh Co Gap Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=18WMOB56

- Doan Thy - Bai Ca Dat Phuong Nam.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OB2UXO23
- Doan Thy - Bai Ca Dat Phuong Nam.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=755G06Q8

- Doan Thy - Da Lat Hoang Hon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=QVASST4R
- Doan Thy - Da Lat Hoang Hon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=RZUJFI7H

- Doan Thy - Dieu Buon Phuong Nam.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AXP538QV
- Doan Thy - Dieu Buon Phuong Nam.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=RDO7C1Y9
- Doan Thy - Dieu Buon Phuong Nam.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=EKBBE1UR

- Doan Thy - Em Di Chua Huong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=YCIP4HHH
- Doan Thy - Em Di Chua Huong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=OE1E0DY5
- Doan Thy - Em Di Chua Huong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=1M8NPF89

- Doan Thy - Mot Lan Dang Do.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GJMU044U
- Doan Thy - Mot Lan Dang Do.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=C55AVBO2
- Doan Thy - Mot Lan Dang Do.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=NA8OGO5G

- Doan Thy - Noi Buon Hoa Phuong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=MZ9DD8FY
- Doan Thy - Noi Buon Hoa Phuong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2XAG7J67

- Doan Thy - Sa Mua Giong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=I813WHNL
- Doan Thy - Sa Mua Giong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8UVCF5SH
- Doan Thy - Sa Mua Giong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=E3F2K6O0

- Doan Thy & Bruce Doan - Ngoai O Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OCIR48U0
- Doan Thy & Bruce Doan - Ngoai O Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8XRAPIIQ
- Doan Thy & Bruce Doan - Ngoai O Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=MHAR0C65

- Doan Thy & Quoc Tuan - Chieu Tren Pha Tam Giang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=C5UH34C2
- Doan Thy & Quoc Tuan - Chieu Tren Pha Tam Giang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=6KG3DOJW

- Doanh Doanh - Ben Thuong Hai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8IBMZOFM
- Doanh Doanh - Ben Thuong Hai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HUC591IO

- Doanh Doanh & Hoang Nam - Mua He Vo Tan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5EKP92NB
- Doanh Doanh & Hoang Nam - Mua He Vo Tan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=UGGOO6RX
- Doanh Doanh & Hoang Nam - Mua He Vo Tan.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=XBNKUK8I

- Don Ho - Noi Sao Cho Em Hieu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=40EHC3P6
- Don Ho - Noi Sao Cho Em Hieu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8552IRGC
- Don Ho - Noi Sao Cho Em Hieu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=5PAZ2WP8

- Don Ho - Phien Da Sau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UCMZ2RBU
- Don Ho - Phien Da Sau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=WWLMMLUP
- Don Ho - Phien Da Sau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BBJYFBK4
- Don Ho - Phien Da Sau.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=16Y2QFNA

- Don Ho - Tinh Dau Tinh Cuoi.vob.001 http://www.megaupload.com/?d=Q41YDA8P
- Don Ho - Tinh Dau Tinh Cuoi.vob.002 http://www.megaupload.com/?d=AX3D8Z4J
- Don Ho - Tinh Dau Tinh Cuoi.vob.003 http://www.megaupload.com/?d=60NNB4IR

- Don Ho - Tinh Nho.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=57E8TZIM
- Don Ho - Tinh Nho.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=NBA04R8M
- Don Ho - Tinh Nho.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=F3DD60VU
- Don Ho - Tinh Nho.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=YKNNUMOP

- Don Ho - Trai Tim Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9XUORN1B
- Don Ho - Trai Tim Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PCCPBA0P
- Don Ho - Trai Tim Mua Dong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=GHLB8U6R
- Don Ho - Trai Tim Mua Dong.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=AKPZ47PB
- Don Ho - Trai Tim Mua Dong.VOB.005 http://www.megaupload.com/?d=ULUTRDYP

- Don Ho - Vung Troi Binh Yen.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=1CS5FSSJ
- Don Ho - Vung Troi Binh Yen.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=13QEK2T7
- Don Ho - Vung Troi Binh Yen.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=NKRY1G47
- Don Ho - Vung Troi Binh Yen.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=580TMRVL

- Du Minh & Ngoc Dai - Thien Duyen Tien Dinh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=FCV0CKGP
- Du Minh & Ngoc Dai - Thien Duyen Tien Dinh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IH6UEGFP

- Duc Huy - Bay Gio Thang May.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=63FWSMRJ
- Duc Huy - Bay Gio Thang May.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=BPLYKOXW
- Duc Huy - Bay Gio Thang May.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=0TPBWDOV

- Duc Huy - De Quen Con Tim.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=CRGJN5I8
- Duc Huy - De Quen Con Tim.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CGYZOJ4V
- Duc Huy - De Quen Con Tim.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=QUY77ZTO

- Duc Huy - Dien.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=4O4C11FO
- Duc Huy - Dien.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=TUOV5PA3
- Duc Huy - Dien.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BYQ4QXM0

- Duc Huy - Duong Xa Uot Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5FJYBXZ8
- Duc Huy - Duong Xa Uot Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=T8ENT97S
- Duc Huy - Duong Xa Uot Mua.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=7IN3YYMV

- Duc Huy - Em Di.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=4CXI5K08
- Duc Huy - Em Di.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=UMUCSZX9
- Duc Huy - Em Di.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=EB46RK7M

- Duc Huy - Hoang Vu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=LDKJ89PC
- Duc Huy - Hoang Vu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HHLH8DMY

- Duc Huy - Loi Yeu Thuong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PHNBJ4CS
- Duc Huy - Loi Yeu Thuong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CWTL3IVC
- Duc Huy - Loi Yeu Thuong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=0AO9N1YK

- Duc Huy - Mau Mat Nhung.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=X5JPTSOT
- Duc Huy - Mau Mat Nhung.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=LTPCQ5AS
- Duc Huy - Mau Mat Nhung.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=C9VFP2N5

- Duc Huy - Mot Tinh Yeu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=BFZFC00D
- Duc Huy - Mot Tinh Yeu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=0T8O0DQY
- Duc Huy - Mot Tinh Yeu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=8B53YF25

- Duc Huy - Tieng Mua Dem.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0OW17NXE
- Duc Huy - Tieng Mua Dem.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=M1XHVOPS
- Duc Huy - Tieng Mua Dem.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=R063AGW5

- Duc Huy - Xin Mot Ngay Mai Co Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Z19N54G7
- Duc Huy - Xin Mot Ngay Mai Co Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=LQM5WTNT
- Duc Huy - Xin Mot Ngay Mai Co Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=AK3DAI63

- Duc Huy & Thao My - Mua Xuan Trong Doi Mat Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9BQZWAZ2
- Duc Huy & Thao My - Mua Xuan Trong Doi Mat Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=NA96P7Y1
- Duc Huy & Thao My - Mua Xuan Trong Doi Mat Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=31UKQ69M

- Duong Trieu Vu - Cho Nguoi Tinh Lo.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=W72NBLNE
- Duong Trieu Vu - Cho Nguoi Tinh Lo.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=K5ZOXPTA

- Duong Trieu Vu - Khuc Ca Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0MQZPL9L
- Duong Trieu Vu - Khuc Ca Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IX4TKOC8

- Duong Trieu Vu & Trinh Lam - Say & Lam.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=NRIUIO4P
- Duong Trieu Vu & Trinh Lam - Say & Lam.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XOSLA6NO
- Duong Trieu Vu & Trinh Lam - Say & Lam.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=SWQNF4N3

- Duy Khanh - Chieu Cuoi Tuan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9U2HUYF0
- Duy Khanh - Chieu Cuoi Tuan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=GSS0PPKU
- Duy Khanh - Chieu Cuoi Tuan.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=VJEFT4BC

- Duy Khanh - Sau Le Bong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8504WFMA
- Duy Khanh - Sau Le Bong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=KS5C2U0Z
- Duy Khanh - Sau Le Bong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=51P56R9I

- Duy Linh - Chuyen Tinh Mua Thu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=6829E9KG
- Duy Linh - Chuyen Tinh Mua Thu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PGRFMF3R

- Duy Linh - Duyen Tinh Ly Ngua O.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=X86LWT8U
- Duy Linh - Duyen Tinh Ly Ngua O.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=OVJEH8F7

- Duy Linh - Hoa Su Nha Nang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5YTKTQO8
- Duy Linh - Hoa Su Nha Nang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8VYCABUD

- Duy Linh - Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=J1J90PUP
- Duy Linh - Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4M65SKSY

- Duy Linh - Qua Cau Hat Ly Xa Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=APDY9JL6
- Duy Linh - Qua Cau Hat Ly Xa Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=B3MU4J6C
- Duy Linh - Qua Cau Hat Ly Xa Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=AVVTRJVK

- Duy Linh - Tra Em Cay Dang Mong Vang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PFJI8GRR
- Duy Linh - Tra Em Cay Dang Mong Vang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IWSKOPYE
- Duy Linh - Tra Em Cay Dang Mong Vang.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=S3IE09S3

- Duy Linh - Truong Cu Tinh Xua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8P1PF8AI
- Duy Linh - Truong Cu Tinh Xua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=E9MNIBPA

- Duy Linh & Yen Phuong - Mai Tranh Mo.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7VR61IBU
- Duy Linh & Yen Phuong - Mai Tranh Mo.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=H8T59PSD
- Duy Linh & Yen Phuong - Mai Tranh Mo.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=I8OXLJDA

- Duy Quang - Chi Chung Do Thoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=C30E7K2C
- Duy Quang - Chi Chung Do Thoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=GTSVUK6O
- Duy Quang - Chi Chung Do Thoi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=G0UKZVUS[/hide]

Duy Quang - Ngam Ngui.vob.001 http://www.megaupload.com/?d=2ZAYAVS9
Duy Quang - Ngam Ngui.vob.002 http://www.megaupload.com/?d=WUU2SOW7
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 1 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 2 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ E


- Elvis Phuong - Bai Luan Vu Xua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GUNVZW3Z
- Elvis Phuong - Bai Luan Vu Xua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=T8G92LNY

- Elvis Phuong - Ben Thuong Hai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UFLRUMSC
- Elvis Phuong - Ben Thuong Hai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VLOKR30H
- Elvis Phuong - Ben Thuong Hai.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=J44T9W9B


- Elvis Phuong - Coi Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7I8MVMKX
- Elvis Phuong - Coi Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=1SFO1GZB
- Elvis Phuong - Coi Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=EVN0XVAG


- Elvis Phuong - Du Am.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=SBCMWNG5
- Elvis Phuong - Du Am.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=W7G8BZOZ

- Elvis Phuong - Nguoi Viet Nhac Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8F29O3BD
- Elvis Phuong - Nguoi Viet Nhac Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=L6LKUREL
- Elvis Phuong - Nguoi Viet Nhac Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=DJ5HIMW0

- Elvis Phuong - Phien Khuc Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=SP9Z5LC1
- Elvis Phuong - Phien Khuc Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2CHJM5EB
- Elvis Phuong - Phien Khuc Mua Dong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=96DIWX71

- Elvis Phuong & Thanh Lan - Bai Luan Vu Mua Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GUNVZW3Z
- Elvis Phuong & Thanh Lan - Bai Luan Vu Mua Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=T8G92LNY
- Elvis Phuong & Thanh Lan - Bai Luan Vu Mua Mua.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=4BWF53D0

- Elvis Phuong - Ben Thuong Hai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2IUQDH6O
- Elvis Phuong - Ben Thuong Hai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=NF2VSLLF
- Elvis Phuong - Ben Thuong Hai.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=7L2O68ZL

- Elvis Phuong - Coi Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UJYR5340
- Elvis Phuong - Coi Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=I1D9DJ09
- Elvis Phuong - Coi Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=LYS09MZU

- Elvis Phuong - Dem Nguyen Cau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JX265G3T
- Elvis Phuong - Dem Nguyen Cau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=79ZC3D7P

- Elvis Phuong - Du Am.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Z814WTXZ
- Elvis Phuong - Du Am.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=I1GYHTRR

- Elvis Phuong - Nguoi Viet Nhac Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=4LL7JZGI
- Elvis Phuong - Nguoi Viet Nhac Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XXKQ4LUA
- Elvis Phuong - Nguoi Viet Nhac Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=MDFQ0YFB

- Elvis Phuong - Phien Khuc Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M83YV59D
- Elvis Phuong - Phien Khuc Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VZLUILZQ
- Elvis Phuong - Phien Khuc Mua Dong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=34ER21UE

- Elvis Phuong - Roi Mot Ngay.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=50AAGR4J
- Elvis Phuong - Roi Mot Ngay.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CZU3X9E5

- Elvis Phuong - Tinh Khuc Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=VQ3F5B9Q
- Elvis Phuong - Tinh Khuc Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4XBED2Y1
- Elvis Phuong - Tinh Khuc Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=1Z9JGMIZ

- Elvis Phuong - Toi Muon & Yeu Doi Yeu Nguoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0VJX9KCP
- Elvis Phuong - Toi Muon & Yeu Doi Yeu Nguoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=K08ABRK9
- Elvis Phuong - Toi Muon & Yeu Doi Yeu Nguoi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=KDPICVX5
- Elvis Phuong - Toi Muon & Yeu Doi Yeu Nguoi.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=PBYGS91C

- Elvis Phuong - Xin Lam Nguoi Tinh Co Don.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OD8N7U2A
- Elvis Phuong - Xin Lam Nguoi Tinh Co Don.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AOD5C163
- Elvis Phuong - Xin Lam Nguoi Tinh Co Don.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=0RODBGBO

- Elvis Phuong & Ai Van - Tat Nuoc Dau Dinh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=83XMKDLQ
- Elvis Phuong & Ai Van - Tat Nuoc Dau Dinh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=OFVJJTI9
- Elvis Phuong & Ai Van - Tat Nuoc Dau Dinh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=A9LRBR1A

- Elvis Phuong & Duy Quang & Tuan Ngoc & Anh Khoa - Yesterday.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M31ZN63Y
- Elvis Phuong & Duy Quang & Tuan Ngoc & Anh Khoa - Yesterday.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CYU9HKR4
- Elvis Phuong & Duy Quang & Tuan Ngoc & Anh Khoa - Yesterday.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=SOGVMPCK
- Elvis Phuong & Duy Quang & Tuan Ngoc & Anh Khoa - Yesterday.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=122E1TWG

- Elvis Phuong & Thanh Lan - Bai Luan Vu Mua Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M9EKKHS0
- Elvis Phuong & Thanh Lan - Bai Luan Vu Mua Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QXT6V1EG
- Elvis Phuong & Thanh Lan - Bai Luan Vu Mua Mua.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=4BWF53D0[/hide]

Elvis Phương - Bài Không Tên Cuối Cùng

Bai khong ten cuoi cung.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GYUX54DP
Bai khong ten cuoi cung.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VVK8EFIF
Bai khong ten cuoi cung.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=9UPZJM4I
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 1 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ G


- Gia Huy - Anh Con No Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=SSKT5OQC
- Gia Huy - Anh Con No Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VD9R8VQ2
- Gia Huy - Anh Con No Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=8PBYAGL4

- Gia Huy - Dau Vet.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GI0H68IQ
- Gia Huy - Dau Vet.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=A0HKZEZU

- Gia Huy - Den Ben Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9ZIX7LDW
- Gia Huy - Den Ben Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Y46YKZJF

- Gia Huy - Doi Mat Nai Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=MK6JLFLI
- Gia Huy - Doi Mat Nai Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=WDT78ZLP

- Gia Huy - Dung Noi Loi Cay Dang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=BGAUWN7B
- Gia Huy - Dung Noi Loi Cay Dang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=73DDUOWA

- Gia Huy - Hon Moi Xa.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=CPYFX1M1
- Gia Huy - Hon Moi Xa.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Q86HBSFI

- Gia Huy - Hung Ho.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0MFOCBU6
- Gia Huy - Hung Ho.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=URAS32AQ

- Gia Huy - Ke Di Tim Mong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UJM0945C
- Gia Huy - Ke Di Tim Mong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VED6MG8S
- Gia Huy - Ke Di Tim Mong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=F1V1QCUK

- Gia Huy - Khong Biet Em Bay Gio.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=KZ0WM6KE
- Gia Huy - Khong Biet Em Bay Gio.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2X1JF1J0

- Gia Huy - Ky Dieu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9AODAFFP
- Gia Huy - Ky Dieu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=42UXGZR3

- Gia Huy - Loi To Tinh De Thuong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=SGQEEGHY
- Gia Huy - Loi To Tinh De Thuong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=98IMOS8N

- Gia Huy - Mong Em Ve.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=F9DZY0NR
- Gia Huy - Mong Em Ve.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=3VL62ANJ

- Gia Huy - Mua Thu Cuoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=TKM2U43X
- Gia Huy - Mua Thu Cuoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XHOKTNQ1

- Gia Huy - Nguoi Di.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AQZYPKVW
- Gia Huy - Nguoi Di.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=LS8BRX2N

- Gia Huy - Nguoi Ve Tu Long Dat.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=4J3O1PSU
- Gia Huy - Nguoi Ve Tu Long Dat.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=5F2RBUG4
- Gia Huy - Nguoi Ve Tu Long Dat.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=6W60RNCB

- Gia Huy - Nhip Dieu Cua Tinh Yeu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=BC14MET0
- Gia Huy - Nhip Dieu Cua Tinh Yeu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IW610PIQ
- Gia Huy - Nhip Dieu Cua Tinh Yeu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=UHQ2UQK0

- Gia Huy - Phuong Hong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=1TKTMM2I
- Gia Huy - Phuong Hong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=C36EZB2P
- Gia Huy - Phuong Hong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=T8GS5P0Y

- Gia Huy - Rong Reu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=G05GWBEQ
- Gia Huy - Rong Reu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XNKUC2K4
- Gia Huy - Rong Reu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=N3M8BS26

- Gia Huy - Thien Dang Da Mat.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=507WW1FI
- Gia Huy - Thien Dang Da Mat.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8XO1U3VU
- Gia Huy - Thien Dang Da Mat.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=YYHZBKMJ

- Gia Huy - Tinh Yeu Oi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=A1GDE03F
- Gia Huy - Tinh Yeu Oi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XPON70T0

- Gia Huy - Tinh Nhu Cay Ca Rem.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=VQLTZSP9
- Gia Huy - Tinh Nhu Cay Ca Rem.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=YOJX5C3A
- Gia Huy - Tinh Nhu Cay Ca Rem.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=P6NARL7H

- Gia Huy - Tinh Trong Di Vang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9GEIUFOB
- Gia Huy - Tinh Trong Di Vang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8AD17J30

- Gia Huy - Tinh Yeu Mat Nai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5NCLUBB6
- Gia Huy - Tinh Yeu Mat Nai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=M15P5LWA

Gia Huy - Tinh Trong Di Vang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9GEIUFOB
Gia Huy - Tinh Trong Di Vang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8AD17J30

- Gia Huy - Tinh Yeu Mat Nai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5NCLUBB6
- Gia Huy - Tinh Yeu Mat Nai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=M15P5LWA

- Gia Huy - Toi Khong Con Yeu Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=WSMCT8M7
- Gia Huy - Toi Khong Con Yeu Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=DIP3FYRY
- Gia Huy - Toi Khong Con Yeu Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=6MJ8S6U1

- Gia Huy - Trai Tim Tat Nguyen.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=QHRP8Q6T
- Gia Huy - Trai Tim Tat Nguyen.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=LAF17ILK

- Gia Huy - Trieu Doa Hoa Hong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ZPVBNNRW
- Gia Huy - Trieu Doa Hoa Hong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=244VN09T
- Gia Huy - Trieu Doa Hoa Hong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=QVVTXTCN
- Gia Huy - Trieu Doa Hoa Hong.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=R4RCZKMK

- Gia Huy - Trua Vang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=582NL7CZ
- Gia Huy - Trua Vang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AL9MPRLE
- Gia Huy - Trua Vang.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=L22S4LPV

- Gia Huy - Tuoi 13.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=6ZTG1T0K
- Gia Huy - Tuoi 13.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4L80BMJ1

- Gia Huy - Under The BoardWalk.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JB8WJNCH
- Gia Huy - Under The BoardWalk.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=X18J9270

- Gia Huy - Vi Do La Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=J0OLH54B
- Gia Huy - Vi Do La Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ROTBXA3T

- Gia Huy - Xuan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=S0DHIAQ0
- Gia Huy - Xuan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=WDZGGM6Q
- Gia Huy - Xuan.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=R88TKU54

- Gia Huy & Ha Vy - Lo Lang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=LNZMB2XG
- Gia Huy & Ha Vy - Lo Lang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=KW8JYAUY

- Gia Huy & Le Tam - Nho Me.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=SDTSHAL3
- Gia Huy & Le Tam - Nho Me.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FRSPWLEE
- Gia Huy & Le Tam - Nho Me.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=Z236C6CB


- Gia Huy & Le Tam & Lam Nhat Tien - Tinh Thu Cua Linh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=SBOFUMP5
- Gia Huy & Le Tam & Lam Nhat Tien - Tinh Thu Cua Linh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HKFJ1AHQ

- Gia Huy & Thanh Truc - Duong Tinh Nhieu Loi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JXM40U1L
- Gia Huy & Thanh Truc - Duong Tinh Nhieu Loi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=06D1IDW3
- Gia Huy & Thanh Truc - Duong Tinh Nhieu Loi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=6DOYJE54

- Gia Huy & Thanh Truc - Mua He Ruc Ro.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=F43HGXZM
- Gia Huy & Thanh Truc - Mua He Ruc Ro.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=MRG7VAMX
- Gia Huy & Thanh Truc - Mua He Ruc Ro.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=DXMSDNDQ

- Gia Huy & Thien Kim - Mot Ngay Khong Goi Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AY9XRVG7
- Gia Huy & Thien Kim - Mot Ngay Khong Goi Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=5NZJ0BTZ
- Gia Huy & Thien Kim - Mot Ngay Khong Goi Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=H7VCEHGC

- Gia Huy & Thien Kim - Va Em Hay Noi Yeu Anh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=IC19JLZV
- Gia Huy & Thien Kim - Va Em Hay Noi Yeu Anh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=84ZARMQE
- Gia Huy & Thien Kim - Va Em Hay Noi Yeu Anh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BIZ5LRS5

- Giao Linh - Chieu Mua Bien Gioi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JJR3MS0W
- Giao Linh - Chieu Mua Bien Gioi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8W3S1XWJ

Giao Linh - Tinh Nghia Doi Ta.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AO754VXH
Giao Linh - Tinh Nghia Doi Ta.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=V84EVUEV
Giao Linh - Tinh Nghia Doi Ta.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=TEMYQ2WQ

- Giao Linh & Tuan Dat - Thanh Pho Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=RGSRTHZU
- Giao Linh & Tuan Dat - Thanh Pho Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9Z1MNMV7
- Giao Linh & Tuan Dat - Thanh Pho Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=X4WX1VX2

- Giao Linh & Tuan Vu - Phut Cuoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=XV8RL9YH
- Giao Linh & Tuan Vu - Phut Cuoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=MOFSCSZM
- Giao Linh & Tuan Vu - Phut Cuoi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=I843MXVA

- Giong Nam - Ban Tinh Cuoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=O203W5L5
- Giong Nam - Ban Tinh Cuoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=W5UEU2B6
- Giong Nam - Ban Tinh Cuoi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=FA98NH2T

- Giong Nam - Bao Gio Biet Tuong Tu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=BBOIVJ4C
- Giong Nam - Bao Gio Biet Tuong Tu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PCSLOUK2

- Giong Nam - Chuyen Tinh Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=94U6LJLS
- Giong Nam - Chuyen Tinh Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4YXY4IJI

- Giong Nam - Loi Cuoi Cho Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=S0A3NO6S
- Giong Nam - Loi Cuoi Cho Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=N5AWZ1YU

- Giong Nam - Mot Coi Di Ve.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AZ9LFDWT
- Giong Nam - Mot Coi Di Ve.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=J2NTBY9Z

- Giong Nam - Muoi Thuong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2QZA13TU
- Giong Nam - Muoi Thuong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=51NH5R8M
- Giong Nam - Muoi Thuong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=136GXXLB

- Giong Nam - Ngay Do.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=FS0FY8F8
- Giong Nam - Ngay Do.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=5W5NX9E9
- Giong Nam - Ngay Do.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=WZIIBM7E

- Giong Nam - Ngay Sau Se Ra Sao.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=B8B2W18V
- Giong Nam - Ngay Sau Se Ra Sao.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8912R47D
- Giong Nam - Ngay Sau Se Ra Sao.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=AKJ9CF1D

- Giong Nam - Nguoi Yeu Co Don.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=4JCVPYDL
- Giong Nam - Nguoi Yeu Co Don.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=5ZU61GCY

- Giong Nam - Phien Khuc Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UIYRO3LB
- Giong Nam - Phien Khuc Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VPS9KPS5
- Giong Nam - Phien Khuc Mua Dong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=MASWY732

- Giong Nam - Sang Ngang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=UTCF2FB7
- Giong Nam - Sang Ngang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=OW54GPEH

- Giong Nam - Tay Trong Tay.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=EZEYAZ4C
- Giong Nam - Tay Trong Tay.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=LPE9YNSV

- Giong Nam - Thoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=MFZI23CR
- Giong Nam - Thoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=3IKF3KBD

- Giong Nu - Anh Den Mau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=DGF052AX
- Giong Nu - Anh Den Mau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=6C7D9RRQ

- Giong Nu - Ao Anh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=O54MNHA4
- Giong Nu - Ao Anh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=G131NHI4

- Giong Nu - Bai Ca Cua Chung Minh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=V1AQLY30
- Giong Nu - Bai Ca Cua Chung Minh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VCA2XP1P

- Giong Nu - Biet Ly.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ZSR2Y9NN
- Giong Nu - Biet Ly.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=3THIJMPX

- Giong Nu - Bong Chieu Xua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=DI18U8IF
- Giong Nu - Bong Chieu Xua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VMYBUF32

- Giong Nu - Buon Oi Xin Chao Mi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=W5EV8PPN
- Giong Nu - Buon Oi Xin Chao Mi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HGJAIQNL
- Giong Nu - Buon Oi Xin Chao Mi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=35C5BB9Y

- Giong Nu - Canh Thiep Dau Xuan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=EFYIXIGK
- Giong Nu - Canh Thiep Dau Xuan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ABHHCCVL

- Giong Nu - Cat Bui Tinh Xa.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PRXDZG0G
- Giong Nu - Cat Bui Tinh Xa.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=11H6LSGV

- Giong Nu - Dan Ong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=W4BG1MZP
- Giong Nu - Dan Ong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=L3JOECVR

- Giong Nu - Dem Tai Ngo.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=R1BBZF19
- Giong Nu - Dem Tai Ngo.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VXVK0SKI

- Giong Nu - Dung Xa Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0S8G1TXZ
- Giong Nu - Dung Xa Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=D97GITVW
- Giong Nu - Dung Xa Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=3PUZ3VXL

- Giong Nu - Em La Ang May.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2Q4FUL6F
- Giong Nu - Em La Ang May.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=RDE80L2A

- Giong Nu - Khong Den.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=B13IS8RA
- Giong Nu - Khong Den.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FVJEHIMY

- Giong Nu - Khuc Hat Thanh..001 http://www.megaupload.com/?d=1U1GTIGI
- Giong Nu - Khuc Hat Thanh..002 http://www.megaupload.com/?d=HS8NYLS8

- Giong Nu - Long Me.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2O9795YK
- Giong Nu - Long Me.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QDY1910N

- Giong Nu - Mong Sau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=46LQKVQM
- Giong Nu - Mong Sau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Q4P3WWVU

- Giong Nu - Mot Doi Yeu Anh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=TUA2OB79
- Giong Nu - Mot Doi Yeu Anh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AT5ICMLZ
- Giong Nu - Mot Doi Yeu Anh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=RV0OEO7N

- Giong Nu - Mua Dong Cua Anh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ECAZE590
- Giong Nu - Mua Dong Cua Anh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QVJGXP8A
- Giong Nu - Mua Dong Cua Anh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=P4O6PQU2

- Giong Nu - Mua Hong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9ZZITUOX
- Giong Nu - Mua Hong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=MHQ9W6AT

- Giong Nu - Gia Tu Tinh Yeu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2E4GS09K
- Giong Nu - Gia Tu Tinh Yeu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=0A4RJN11

- Giong Nu - Ha Trang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GP4FQV3H
- Giong Nu - Ha Trang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=NHTJQLWE

- Giong Nu - Ngan Thu Ao Tim.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=HYE8NVLT
- Giong Nu - Ngan Thu Ao Tim.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8RUPMZPH

- Giong Nu - Ngan Thu Van Doi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9IYOOFKE
- Giong Nu - Ngan Thu Van Doi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=T35U1HKW
- Giong Nu - Ngan Thu Van Doi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=P4RF3FB1

- Giong Nu - Nhung Doi Hoa Sim.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=BPLOR5M0
- Giong Nu - Nhung Doi Hoa Sim.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=7VUQU0LX
- Giong Nu - Nhung Doi Hoa Sim.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=PZJ2WPTU

- Giong Nu - Niem Dau Chon Dau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=57H7VPI0
- Giong Nu - Niem Dau Chon Dau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=70W04SYN
- Giong Nu - Niem Dau Chon Dau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=8CEV3CR0

- Giong Nu - Tam Su Voi Anh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=NSW7K4BQ
- Giong Nu - Tam Su Voi Anh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=7VQFNGFD

- Giong Nu - Tien Buoc Sang Ngang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=D9YG4DS1
- Giong Nu - Tien Buoc Sang Ngang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4H4BTA38

- Giong Nu - Truc Dao.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=LVHKABGT
- Giong Nu - Truc Dao.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QL8C8RQT

- Giong Nu - Tuoi Da Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=IYLM2ZHF
- Giong Nu - Tuoi Da Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=JNBR23U3

- Giong Nu - Tuong Rang Da Quen.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=DTI5Q57S
- Giong Nu - Tuong Rang Da Quen.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FW8835MG

- Giong Nu - Xin Con Goi Ten Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OIOFJWFL
- Giong Nu - Xin Con Goi Ten Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=SZC3RJEY
- Giong Nu - Xin Con Goi Ten Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=4FW4Y7Y4
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 1 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ H


- Ha Phuong & Huong Thuy - Nang Dep Mien Nam & Khuc Ca Ngay Mua.vob.001 http://www.megaupload.com/?d=WFZRVWJF
- Ha Phuong & Huong Thuy - Nang Dep Mien Nam & Khuc Ca Ngay Mua.vob.002 http://www.megaupload.com/?d=6R9BW2GQ
- Ha Phuong & Huong Thuy - Nang Dep Mien Nam & Khuc Ca Ngay Mua.vob.003 http://www.megaupload.com/?d=MFLOE75C

Ha Vy - Anh Trang Tan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=R0VCTTH5
Ha Vy - Anh Trang Tan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=YV2ZMSG3
Ha Vy - Anh Trang Tan.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=77T6NO6U

- Ha Vy - Chi Co Ban Be Thoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=FJV2AYA0
- Ha Vy - Chi Co Ban Be Thoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8AG94EPN

- Ha Vy - Chieu Dong Que.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=92UA3HSD
- Ha Vy - Chieu Dong Que.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=06XPZ4CC
- Ha Vy - Chieu Dong Que.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=OPH4XRT4

- Ha Vy - Gai Nha Ngheo.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PE91VH10
- Ha Vy - Gai Nha Ngheo.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4YN37W6I
- Ha Vy - Gai Nha Ngheo.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=6F8VZ35X

- Ha Vy - Giac Ngu Dau Noi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=XIHTAAAQ
- Ha Vy - Giac Ngu Dau Noi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=A6IB9LE6
- Ha Vy - Giac Ngu Dau Noi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=3EZWCVSB

- Ha Vy - Giay Phut Ta Tu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Z9FB67DA
- Ha Vy - Giay Phut Ta Tu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=7RAX25M5
- Ha Vy - Giay Phut Ta Tu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=0EXB1LLO

- Ha Vy - Khi Khong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=FVXYUDR1
- Ha Vy - Khi Khong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Y55GB7AX
- Ha Vy - Khi Khong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=Z2ZUZLS4
- Ha Vy - Khi Khong.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=1EHDH2F4
- Ha Vy - Khi Khong.VOB.005 http://www.megaupload.com/?d=A3IGW04R

- Ha Vy - Kho Tam.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=AX0VYUX4
- Ha Vy - Kho Tam.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Y0668JDO

- Ha Vy - Toi Tinh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=XQ7L96J7
- Ha Vy - Toi Tinh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=SRWQT2JU

- Ha Vy & Truong Vu - Lien Khuc Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=HVYLYRQ5
- Ha Vy & Truong Vu - Lien Khuc Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=17P4FIGG
- Ha Vy & Truong Vu - Lien Khuc Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BYEPI9M2
- Ha Vy & Truong Vu - Lien Khuc Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=EW7SISOE
- Ha Vy & Truong Vu - Lien Khuc Mai Lo Hai Minh Xa Nhau.VOB.005 http://www.megaupload.com/?d=HD4PBSRL

- Hai Anh - Noi Buon Gac Tro.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=VOLPG4IM
- Hai Anh - Noi Buon Gac Tro.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HQOPWRW9

- Hai Ly - Chieu Vang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JY2KJPXE
- Hai Ly - Chieu Vang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AZK9N8DN

- Hai Ly - Cho.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=XPN3ZH0F
- Hai Ly - Cho.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ZPU0IDHP

- Hai Ly - Cung Dan Xua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9HJT9N3T
- Hai Ly - Cung Dan Xua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=JUXE3UJB

- Hai Ly - Dong An Giang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7C4OBRZ6
- Hai Ly - Dong An Giang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=3RIAL730

- Hai Ly - Duyen The.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=NBP6I56P
- Hai Ly - Duyen The.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ZSEA6QOY

- Hai Ly - Gai Xuan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=6OMY68YC
- Hai Ly - Gai Xuan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=GOLYZ0TO

- Hai Ly - Goi Gio Cho May Ngan Bay.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9FTB9TV2
- Hai Ly - Goi Gio Cho May Ngan Bay.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PACGEOKY

- Hai Ly - Hon Vong Phu 2.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ZZ1ZX0DA
- Hai Ly - Hon Vong Phu 2.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=RCBE2Q9X

- Hai Ly - Ngan Cach.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Z3UJQL5L
- Hai Ly - Ngan Cach.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=C4DYHZ6W
- Hai Ly - Ngan Cach.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=JY7U0YNW

Hai Ly - Tren Dinh Mua Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M6VLH122
Hai Ly - Tren Dinh Mua Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=5955HXWK
Hai Ly - Tren Dinh Mua Dong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=4Z171Z2E

- Hai Ly - Tu Gia Tho Ngay.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=K2FNQR1Y
- Hai Ly - Tu Gia Tho Ngay.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=X0SC1X9N

- Hai Ly & Bruce Doan - Tau Ve Que Huong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=A07VLZU1
- Hai Ly & Bruce Doan - Tau Ve Que Huong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=YV6WZGPT

- Hai Trieu - Cau Ho Ben Bo Hien Luong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=YNLGRC7H
- Hai Trieu - Cau Ho Ben Bo Hien Luong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=6XL7QXB2
- Hai Trieu - Cau Ho Ben Bo Hien Luong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=7J7SZ74T

- Hai Trieu - Tinh Yeu Cach Tro.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=TIIWZPS7
- Hai Trieu - Tinh Yeu Cach Tro.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=SK27B9EP
- Hai Trieu - Tinh Yeu Cach Tro.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BD7ORXZM

- Henry Chuc - Just Walk Away.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=04Y291M7
- Henry Chuc - Just Walk Away.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=K56R7YB8

- Hien Thuc - Anh Co Buon Khong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OPV715OM
- Hien Thuc - Anh Co Buon Khong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IAKHFKV7
- Hien Thuc - Anh Co Buon Khong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=VDJOHZBO

- Hien Thuc - Chiec La Dau Tien.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2AFS092O
- Hien Thuc - Chiec La Dau Tien.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PS9PKNRO

- Hien Thuc - Tinh La Giac Mo.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2FUEZ2DG
- Hien Thuc - Tinh La Giac Mo.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=UUTWBKOO
- Hien Thuc - Tinh La Giac Mo.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=0V98WAJC
- Hien Thuc - Tinh La Giac Mo.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=MO70S63M

- Hien Thuc - Vui Voi Thien Nhien.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=LB9XG1KT
- Hien Thuc - Vui Voi Thien Nhien.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FIYEAEB3

- Ho Le Thu - Giot Tinh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=DIS0K3G5
- Ho Le Thu - Giot Tinh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=344OLV99

- Ho Le Thu - Maria Magdalena.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7MDOQTLA
- Ho Le Thu - Maria Magdalena.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=NTHYBCC6

- Hoa Mi - Em Di Roi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=G1GFVP10
- Hoa Mi - Em Di Roi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=FYLTJ0Y6

- Hoai Nam - Con Gi Ma Mong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M1P0D9QB
- Hoai Nam - Con Gi Ma Mong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CVVVAO23
- Hoai Nam - Con Gi Ma Mong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=5JV8WA0F

- Hoai Nam - Thu Tinh Cuoi Mua Thu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=6DTZCPTZ
- Hoai Nam - Thu Tinh Cuoi Mua Thu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=34R4Z81E
- Hoai Nam - Thu Tinh Cuoi Mua Thu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=AQL0WWOX

- Hoang Nam - La Bamba.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=J5HT218L
- Hoang Nam - La Bamba.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=0ZJY8DHO

- Hoang Nam - Tim Ve Dau Yeu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ON3N6A5W
- Hoang Nam - Tim Ve Dau Yeu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=BHZJ3XOQ

- Hoang Oanh - Chieu Tan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Z6VW7UD3
- Hoang Oanh - Chieu Tan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=SHMRS3L6
- Hoang Oanh - Chieu Tan.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=ZGS8P3XG

- Hoang Oanh - Chuyen Mot Chiec Cau Da Gay.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Q714O3J1
- Hoang Oanh - Chuyen Mot Chiec Cau Da Gay.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=K30TYKBD
- Hoang Oanh - Chuyen Mot Chiec Cau Da Gay.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=8H4Q2GH0
- Hoang Oanh - Chuyen Mot Chiec Cau Da Gay.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=U4AZTFKY

- Hoang Oanh - Chuyen Mot Dem.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=CD5C01RA
- Hoang Oanh - Chuyen Mot Dem.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=NYL0X0N3
- Hoang Oanh - Chuyen Mot Dem.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=9AEFWK7O

- Hoang Oanh - Nhung Con Duong Trang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=B4DVUZ1H
- Hoang Oanh - Nhung Con Duong Trang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=GSFA00H1
- Hoang Oanh - Nhung Con Duong Trang.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=KYTU3MLF

- Hoang Oanh - Nua Dem Bien Gioi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PQXDI3YS
- Hoang Oanh - Nua Dem Bien Gioi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=DC29L18K
- Hoang Oanh - Nua Dem Bien Gioi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=7ODJ9E9W

- Hoang Oanh - Trom Nhin Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=TDSWK8U5
- Hoang Oanh - Trom Nhin Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=EHUYN4EA
- Hoang Oanh - Trom Nhin Nhau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=V9ENCDN0

- Hoang Oanh & Trung Chinh - Chuyen Chung Minh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=H1PH4C2G
- Hoang Oanh & Trung Chinh - Chuyen Chung Minh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=1XWHQ1VM
- Hoang Oanh & Trung Chinh - Chuyen Chung Minh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=A675O970


- Hoang Tam - Bai Ca Ky Niem.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=KU5YXW6G
- Hoang Tam - Bai Ca Ky Niem.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=7MEJVO8L
- Hoang Tam - Bai Ca Ky Niem.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=ITNWUC6J

- Hoang Tam - Chuyen Do Khong Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=H8B5B9YF
- Hoang Tam - Chuyen Do Khong Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=TGLCV081
- Hoang Tam - Chuyen Do Khong Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=XMBXU236

- Hoang Tam - Dinh Menh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7ZOR3FMR
- Hoang Tam - Dinh Menh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=6FBP0SXE
- Hoang Tam - Dinh Menh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=D3SMQC90

- Hoang Tam - Giay Phut Chanh Long.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=WATDOFDK
- Hoang Tam - Giay Phut Chanh Long.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=6CLT633T

- Hoang Tam - Hoi Anh Hoi Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=HMTFMZQ0
- Hoang Tam - Hoi Anh Hoi Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4TSJANW4

- Hoang Tam - Phan Bac.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=TQ6VHW2O
- Hoang Tam - Phan Bac.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IATW94SK
- Hoang Tam - Phan Bac.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=QDRMEJ62

- Hoang Tam - Xin Goi Nhau La Co Nhan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=3CQQY3O0
- Hoang Tam - Xin Goi Nhau La Co Nhan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=BRU8NZNA
- Hoang Tam - Xin Goi Nhau La Co Nhan.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=OJI7W2IG

- Hoang Thanh - Tam Hon Xao Dong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OC6N0M5R
- Hoang Thanh - Tam Hon Xao Dong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=KYSUJE0B
- Hoang Thanh - Tam Hon Xao Dong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=0NENLKGP

- Hong Ngoc - Dung Noi Yeu Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=X2M2O6W5
- Hong Ngoc - Dung Noi Yeu Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=GGDEAHC9

- Hong Truc - Can Nha Ngoai O.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=XMFXSVXJ
- Hong Truc - Can Nha Ngoai O.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=YM358WJR
- Hong Truc - Can Nha Ngoai O.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=70BF64WR

- Hong Truc - Cho Vua Long Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=KRN2DMUF
- Hong Truc - Cho Vua Long Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=INH33CTL
- Hong Truc - Cho Vua Long Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=145PIYOI

- Hong Truc - Chuyen Tinh Co Lai Do Ben Ha.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8CTBPDQ6
- Hong Truc - Chuyen Tinh Co Lai Do Ben Ha.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=P3BESPRI
- Hong Truc - Chuyen Tinh Co Lai Do Ben Ha.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=V9P6S3B4

- Hong Truc - Giong Ca Di Vang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5PO53O74
- Hong Truc - Giong Ca Di Vang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=JM5S1OF7
- Hong Truc - Giong Ca Di Vang.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=5J9DZRUL

- Hong Truc - Lang Toi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=38RSR2F9
- Hong Truc - Lang Toi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=SKVVONAB

- Hong Truc - Ngan Thu Vinh Biet.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7HY6ZHCC
- Hong Truc - Ngan Thu Vinh Biet.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AX31R8U8
- Hong Truc - Ngan Thu Vinh Biet.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=SNZ0ATBY

- Hong Truc - Ngay Da Dom Bong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=MHGNFX9Y
- Hong Truc - Ngay Da Dom Bong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=95ITCTOZ
- Hong Truc - Ngay Da Dom Bong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=VBBUTDUC

- Hong Truc - Ngay Em Hai Muoi Tuoi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8R3YXAJS
- Hong Truc - Ngay Em Hai Muoi Tuoi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=B2DMNO09

- Hong Truc - Sao Chua Thay Hoi Am.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=4B4478HL
- Hong Truc - Sao Chua Thay Hoi Am.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PHHGG6IV
- Hong Truc - Sao Chua Thay Hoi Am.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=DSUEKWMD
- Hong Truc - Sao Chua Thay Hoi Am.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=18P8XWZA

- Hong Truc - Tam Neo Duong Thanh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=HK0GPNHS
- Hong Truc - Tam Neo Duong Thanh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ZYEDXPZH
- Hong Truc - Tam Neo Duong Thanh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=QDOAD0K2

- Hong Truc - Trang Nhat Ky.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0XU2VGU2
- Hong Truc - Trang Nhat Ky.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8VWQDPZ2

- Hong Truc - Trang Son Cuoc.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JBHWT57I
- Hong Truc - Trang Son Cuoc.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=MQ3393O8

- Hong Truc - Tu Do Em Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=S5HUOOD9
- Hong Truc - Tu Do Em Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=T7D44UU8

- Hong Truc - Ve Duoi Mai Nha.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OC1J9HQT
- Hong Truc - Ve Duoi Mai Nha.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9DCXUEW0

- Hop Ca - Ben Em Dang Co Ta.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M3QGB905
- Hop Ca - Ben Em Dang Co Ta.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2LR52F8O
- Hop Ca - Ben Em Dang Co Ta.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BX9H9WK3
- Hop Ca - Ben Em Dang Co Ta.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=9FLO9TNX
- Hop Ca - Ben Em Dang Co Ta.VOB.005 http://www.megaupload.com/?d=LI14BLJC

- Hop Ca - Co Tin Vui Giua Gio Tuyet Vong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=63ASDJ5T
- Hop Ca - Co Tin Vui Giua Gio Tuyet Vong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Z51PVSQH
- Hop Ca - Co Tin Vui Giua Gio Tuyet Vong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=N6QJ1HE7

- Hop Ca - Kinh Kho, Viet Nam Niem Nho.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=XMFP1BDS
- Hop Ca - Kinh Kho, Viet Nam Niem Nho.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9E7LWQ3W

- Hop Ca - Lien Khuc Am Nhac Khong Bien Gioi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=1HTN41UY
- Hop Ca - Lien Khuc Am Nhac Khong Bien Gioi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=F05X6F9J
- Hop Ca - Lien Khuc Am Nhac Khong Bien Gioi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=AHBKIWQR
- Hop Ca - Lien Khuc Am Nhac Khong Bien Gioi.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=IAYCBJGC
- Hop Ca - Lien Khuc Am Nhac Khong Bien Gioi.VOB.005 http://www.megaupload.com/?d=X2N1B0I2
- Hop Ca - Lien Khuc Am Nhac Khong Bien Gioi.VOB.006 http://www.megaupload.com/?d=6XS1I1YI

- Hop Ca - Lien Khuc Dem Thanh Vo Cung.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GMKYCQYM
- Hop Ca - Lien Khuc Dem Thanh Vo Cung.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=WBRTWMXF
- Hop Ca - Lien Khuc Dem Thanh Vo Cung.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=2DP5KL3V


- Hop Ca - Lien Khuc Lanh Tron Dem Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8T2E1LG0
- Hop Ca - Lien Khuc Lanh Tron Dem Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=46CYZ4VL
- Hop Ca - Lien Khuc Lanh Tron Dem Mua.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=VYWIOPUE
- Hop Ca - Lien Khuc Lanh Tron Dem Mua.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=W6R63RH4

- Hop Ca - Lien Khuc Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=P6RJBQW7
- Hop Ca - Lien Khuc Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CEAB6XYB
- Hop Ca - Lien Khuc Mua.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=TTEIF79W

- Hop Ca - Lien Khuc Nhac Tre.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=YTHKLGO3
- Hop Ca - Lien Khuc Nhac Tre.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=YW6LSTGT
- Hop Ca - Lien Khuc Nhac Tre.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=Q7E0WCX2

- Hop Ca - Lien Khuc Tau Dem Nam Cu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=G07BQY3O
- Hop Ca - Lien Khuc Tau Dem Nam Cu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AJIRB4Y5
- Hop Ca - Lien Khuc Tau Dem Nam Cu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=DO6PTKON
- Hop Ca - Lien Khuc Tau Dem Nam Cu.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=H1HZ0ZJ1

Hop Ca - Mot Ngay Viet Nam, Buoc Chan Viet Nam.vob.001 http://www.megaupload.com/?d=E7GDS0IT
Hop Ca - Mot Ngay Viet Nam, Buoc Chan Viet Nam.vob.002 http://www.megaupload.com/?d=J12ZEQDV
Hop Ca - Mot Ngay Viet Nam, Buoc Chan Viet Nam.vob.003 http://www.megaupload.com/?d=CQDRPTXA

- Hop Ca - Mot Thoi Ao Trang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=3CFBI07G
- Hop Ca - Mot Thoi Ao Trang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=UIVGFZ1U
- Hop Ca - Mot Thoi Ao Trang.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=AUFR4RF6

- Hop Ca - Ngay Ay Minh Yeu Nhau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=L4ME096Z
- Hop Ca - Ngay Ay Minh Yeu Nhau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=EQXOVMRJ

- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=21WDQAUT
- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=6DIYC1BW
- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=I9NKE8HY
- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=YKFYCMXQ
- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.005 http://www.megaupload.com/?d=N34WRLWT
- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.006 http://www.megaupload.com/?d=HUUH6F8W
- Hop Ca - Nhac Kich Chuyen Tinh Thoi Chinh Chien.VOB.007 http://www.megaupload.com/?d=I3ZQLO3V

- Hop ca - Oi Tinh Yeu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OMB8G1WL
- Hop ca - Oi Tinh Yeu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=35R71U7Z
- Hop ca - Oi Tinh Yeu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=PFI73O7A

- Hop Ca - Qua Roi Giac Mo.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=8ZGIEFO0
- Hop Ca - Qua Roi Giac Mo.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Q1I7W0I1
- Hop Ca - Qua Roi Giac Mo.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=Q75088DH


- Huong Giang - Mot Minh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=V8Q9C6UN
- Huong Giang - Mot Minh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ZAUIHBS0

- Huong Lan - Ai Kho Vi Ai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=RLQMB090
- Huong Lan - Ai Kho Vi Ai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=JFICU4Q6

- Huong Lan - Bai Ca Cho Anh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=365B7QYM
- Huong Lan - Bai Ca Cho Anh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=S0XNN7S9
- Huong Lan - Bai Ca Cho Anh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=QEG0J8E7

- Huong Lan - Chiec Ao Ba Ba.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=QLGADWIO
- Huong Lan - Chiec Ao Ba Ba.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QM2A115Z
- Huong Lan - Chiec Ao Ba Ba.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=SL8S792Q

- Huong Lan - Chuyen Hop Tan.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=N4BTISEE
- Huong Lan - Chuyen Hop Tan.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XZ5Q65AQ

- Huong Lan - Dat Phuong Nam.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=HHENNSC8
- Huong Lan - Dat Phuong Nam.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9BGDCJS8
- Huong Lan - Dat Phuong Nam.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=553OGJC6

- Huong Lan - Hanh Phuc Van Con Day.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=FO7M7SN8
- Huong Lan - Hanh Phuc Van Con Day.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=F9T9N7QZ
- Huong Lan - Hanh Phuc Van Con Day.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=KFF044D3

- Huong Lan - Hon Buom Mo Tien.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=1KJD8Q45
- Huong Lan - Hon Buom Mo Tien.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=KVYHTPNR
- Huong Lan - Hon Buom Mo Tien.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=W3XD9SRC

- Huong Lan - Kiep Sau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=0W8PZ73R
- Huong Lan - Kiep Sau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=GR99SG70

- Huong Lan - Loi Ve Dat Me.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=RW6NNN4U
- Huong Lan - Loi Ve Dat Me.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=8GIUASEL
- Huong Lan - Loi Ve Dat Me.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=DQTV8RGI
- Huong Lan - Loi Ve Dat Me.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=EUJTV5II

- Huong Lan - Muoi Thuong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=YRGH3W1R
- Huong Lan - Muoi Thuong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=TUEMC0JN
- Huong Lan - Muoi Thuong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=50DPH0EN

- Huong Lan - Nguoi O Lai Charlie.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9U3JFOOA
- Huong Lan - Nguoi O Lai Charlie.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=Z2D8PC0B
- Huong Lan - Nguoi O Lai Charlie.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=6WY6OU3P

- Huong Lan - Tien Nguoi Di.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=9DLGYZ6E
- Huong Lan - Tien Nguoi Di.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=DGJT7EUC

- Huong Lan & Cao Thanh - Moi Ve Que Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=DTXHVGUG
- Huong Lan & Cao Thanh - Moi Ve Que Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=HRTERGMX
- Huong Lan & Cao Thanh - Moi Ve Que Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=8MG3Z5SV

- Huong Lan & Thai Chau - Lau Dai Tinh Ai.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=MI7XV446
- Huong Lan & Thai Chau - Lau Dai Tinh Ai.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=JVFQ2O8W

- Huong Lan & Trung Chinh - Dinh Menh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=V6UFAWB8
- Huong Lan & Trung Chinh - Dinh Menh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9U0MNTCA
- Huong Lan & Trung Chinh - Dinh Menh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=2XQGZZC3

- Huong Thuy - Em Ve Miet Thu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=CFC4Z0XB
- Huong Thuy - Em Ve Miet Thu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=9YBMQGRS

- Huong Thuy & Tam Doan - Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=K70NHQLA
- Huong Thuy & Tam Doan - Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2135151G
- Huong Thuy & Tam Doan - Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=LTAVO5O3

- Huy Tam & Quynh Vi - Mua Thu Yeu Duong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=T51TJFUZ
- Huy Tam & Quynh Vi - Mua Thu Yeu Duong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2QKD6PP0

- Huy Vu - Ca Phe Mot Minh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=E39XKGAD
- Huy Vu - Ca Phe Mot Minh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=O9IXHES3
- Huy Vu - Ca Phe Mot Minh.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=PANO06G4

- Huy Vu - Dem Lang Thang.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=OZ1CZ7HT
- Huy Vu - Dem Lang Thang.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CJ8BSKL4
- Huy Vu - Dem Lang Thang.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=UHXU1LMI

- Huy Vu - Noi Nho Ngan Nam.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=MJIRM7PN
- Huy Vu - Noi Nho Ngan Nam.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=85XDBU36
- Huy Vu - Noi Nho Ngan Nam.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=Y3NZ0MPC
- Huy Vu - Noi Nho Ngan Nam.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=T3147L6Y

- Huy Vu - Nu Hong Mong Manh.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PH2PAZU0
- Huy Vu - Nu Hong Mong Manh.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=338MPWDA

- Huy Vu - Say.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=S5YZIMZV
- Huy Vu - Say.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=RTABIJDS
- Huy Vu - Say.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=CZYSVZO5

- Huy Vu - Tinh Da Xa.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=I66WN205
- Huy Vu - Tinh Da Xa.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=5979ABM5
- Huy Vu - Tinh Da Xa.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=BE3S5N8I

- Huy Vu - Tinh Don Phuong 2.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7Z1RJU8L
- Huy Vu - Tinh Don Phuong 2.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ECP2MQDD
- Huy Vu - Tinh Don Phuong 2.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=3EMML8I7

- Huy Vu - Tinh Don Phuong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=J8NFR170
- Huy Vu - Tinh Don Phuong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=KW1963AX
- Huy Vu - Tinh Don Phuong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=XKNDKYU5

- Huy Vu - Trai Tim Khong Ngu Yen.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=3IQ10U7Y
- Huy Vu - Trai Tim Khong Ngu Yen.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=JY8M6R53
- Huy Vu - Trai Tim Khong Ngu Yen.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=Y56WJH3Y

- Huy Vu - Vong Tay Cau Hon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=KA895K4P
- Huy Vu - Vong Tay Cau Hon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2CF91LG4
- Huy Vu - Vong Tay Cau Hon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=6GOLL2MZ

- Huyen Chau - Duong Xua Loi Cu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=GESBO07R
- Huyen Chau - Duong Xua Loi Cu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=QD7NZW5P
- Huyen Chau - Duong Xua Loi Cu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=YHNQFUJN
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 2 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Re: Kho Karaoke - VOB Files (update thường xuyên)

Gửi bàigửi bởi catbui

Chữ I - J


- Jacqueline Thuy Tram - Dance With Me.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=IUH2V23N
- Jacqueline Thuy Tram - Dance With Me.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=EQHG6QV7

- Jennifer - Do You Wanna.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=M22D78QX
- Jennifer - Do You Wanna.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=LDFC6ZC6

- Jimmii Jc Nguyen - Chieu Nghe Bien Khoc.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=VB2MVLR9
- Jimmii Jc Nguyen - Chieu Nghe Bien Khoc.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=UBO6FAIR
- Jimmii Jc Nguyen - Chieu Nghe Bien Khoc.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=DTFFVFDB

- Jimmii Jc Nguyen - Nguoi Noi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=Y6FFJFKP
- Jimmii Jc Nguyen - Nguoi Noi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=ALFW843C
- Jimmii Jc Nguyen - Nguoi Noi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=CIUPFSO6

- Jimmii Jc Nguyen - Thien Duong Khong Tim Thay.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=5TTMQIEQ
- Jimmii Jc Nguyen - Thien Duong Khong Tim Thay.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=RVWDZH7U
- Jimmii Jc Nguyen - Thien Duong Khong Tim Thay.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=J7A0V66M

- Jimmii Jc Nguyen - Tinh Xua Nghia Cu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=PDKOH1CU
- Jimmii Jc Nguyen - Tinh Xua Nghia Cu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=IED8Q05S

- Johnny Dung - Kiep Phieu Bong 2.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2Q3Q7YDP
- Johnny Dung - Kiep Phieu Bong 2.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=4FCHBB2E
- Johnny Dung - Kiep Phieu Bong 2.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=IAYNM08Y

- Johnny Dung - Elaine Tron Doi Yeu Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=NJ0H4EY6
- Johnny Dung - Elaine Tron Doi Yeu Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=PSZRIVGV
- Johnny Dung - Elaine Tron Doi Yeu Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=OW9ZX4RX

- Johnny Dung - Nho Ve Em.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=N1JYCCN0
- Johnny Dung - Nho Ve Em.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=AFNNIRI4
- Johnny Dung - Nho Ve Em.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=FDQ26DXI

- Johnny Dung & Tu Quyen - Bai Tinh Ca Thiet Tha.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=1FXCV2Z5
- Johnny Dung & Tu Quyen - Bai Tinh Ca Thiet Tha.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=XFZL7AU7

- Johnny Dung & Tu Quyen - Em Oi La Thu Mua.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=P8S1PEFR
- Johnny Dung & Tu Quyen - Em Oi La Thu Mua.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=WNY3CI5W
- Johnny Dung & Tu Quyen - Em Oi La Thu Mua.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=EZN05V0F
- Johnny Dung & Tu Quyen - Em Oi La Thu Mua.VOB.004 http://www.megaupload.com/?d=FVD9PY10

- Johnny Dung & Tu Quyen - Tinh Thien Thu.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=CDF4B9N0
- Johnny Dung & Tu Quyen - Tinh Thien Thu.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=EINXVVWV
- Johnny Dung & Tu Quyen - Tinh Thien Thu.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=IIMRKXFB

- Johnny Dung - Kiep Phieu Bong.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=O3SCOBQ8
- Johnny Dung - Kiep Phieu Bong.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=VWKWF3Z3
- Johnny Dung - Kiep Phieu Bong.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=1F7NX8S5

- Johnny Dung - Soledad (Xin Mai Yeu Nguoi).VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ZJE8GGKW
- Johnny Dung - Soledad (Xin Mai Yeu Nguoi).VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=CDXWF1HU
- Johnny Dung - Soledad (Xin Mai Yeu Nguoi).VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=FBOLZV8S

- Johnny Dung - Tinh Ban.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=2DWGZV36
- Johnny Dung - Tinh Ban.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=O5F6DBGZ
- Johnny Dung - Tinh Ban.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=F85ZUEGS

- Johnny Dung - Trai Tim Thoi Het Co Don.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=7428KCQ0
- Johnny Dung - Trai Tim Thoi Het Co Don.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=TFQNX01A
- Johnny Dung - Trai Tim Thoi Het Co Don.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=3H0N27NL

- Johnny Dung - Xin Mua Ngung Roi.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=ZMF6RHMR
- Johnny Dung - Xin Mua Ngung Roi.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=K8LHU9HB
- Johnny Dung - Xin Mua Ngung Roi.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=WHCO33W9

- Julia - Bai Thanh Ca Buon.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=JGKBCHP7
- Julia - Bai Thanh Ca Buon.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2T7L8GFZ
- Julia - Bai Thanh Ca Buon.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=XAH2BXK6

- Julia - Nua Hon Thuong Dau.VOB.001 http://www.megaupload.com/?d=A1AEDXGQ
- Julia - Nua Hon Thuong Dau.VOB.002 http://www.megaupload.com/?d=2SF46YO3
- Julia - Nua Hon Thuong Dau.VOB.003 http://www.megaupload.com/?d=OO6EKSWR
Sửa lần cuối bởi catbui vào ngày 2 Tháng 8 2011 với 1 lần sửa.
« Dans le cycle de la vie, chacun revient d’où il est venu, toutes les âmes retournent à leur créateur »
catbui
 
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 2 Tháng 7 2010

Trang kế tiếp

Quay về Karaoke - Video Download

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR