Trang 1 trên 2

Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Tiếng Trúc Thần

Diễn viên: Minh Vương, NSƯT Thanh Kim Huệ, NSƯT Phượng Hằng, Chí Linh, Vân Hà, Tô Châu, Ngọc Đáng, Hữu Quốc...

Gồm 18 phần :

Hình ảnh

Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 1:


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 2:


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 3:


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 4


Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 5


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 6


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 7


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 8


Re: Cải Lương - Tiếng Trúc Thần

Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2012
gửi bởi tranchau
Phần 9