Trang 3 trên 3

Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
RU EM VÀO MỘNG (Hành khất đại hiệp)
- Soạn giả: Loan Thảo
- Với sự tham gia diễn xuất của: Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu, Phượng Liên, Dũng Thanh Lâm,…Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
TÂM SỰ LOÀI CHIM BIỂN
- Soạn giả: Yên Lang & Nguyên Thảo
- Với sự tham gia diễn xuất của: Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu, Phượng Liên, Dũng Thanh Lâm, Hữu Phước,…Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
THẰNG ĐIÊN VÙNG BẾN HẠ
- Soạn giả: Yên Lang & Nguyên Thảo
- Với sự tham gia diễn xuất của: Út Trà Ôn, Minh Phụng, Mỹ Châu, Phượng Liên, Dũng Thanh Lâm, Thanh Sang,..Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU
- Soạn giả: Hà Triều & Hoa Phượng
- Với sự tham gia diễn xuất của: Thành Được, Hữu Phước, Ngọc Giàu, Thanh Nga,...Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
THUYỀN RA CỬA BIỂN
- Soạn giả: Phong Anh & Yên Trang
- Với sự tham gia diễn xuất của: Thanh Nga, Út Bạch Lan, Thành Được, Út Trà Ôn,..Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
TIẾNG TRỐNG SANG CANH
- Soạn giả: Phong Anh & Yên Trang
- Với sự tham gia diễn xuất của: Hùng Cường, Ngọc Giàu, Hương Lan, Hữu Phước, Dũng Thanh Lâm, Diệp Lang,…