Trang 2 trên 3

Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU
- Soạn giả: Nguyên Thảo & Hạnh Trung
- Với sự tham gia diễn xuất của: Minh Phụng, Tấn Tài, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Sang...Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
LƯỠI KIẾM ĐOẠN TRƯỜNG
- Soạn giả: Trần Hà & Hà Triều & Hoàng Quân
- Với sự tham gia diễn xuất của: Tấn Tài, Út Bạch Lan, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên,...Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
MÁI TÓC KỶ NIỆM
- Soạn giả: Lê Khanh
- Với sự tham gia diễn xuất của: Hữu Phước, Tấn Tài, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Việt Hùng,...Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
MẮT EM LÀ BỂ OAN CỪU
- Soạn giả: Vân An
- Với sự tham gia diễn xuất của: Hữu Phước, Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Út Bạch Lan..Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
MÙA THU TRÊN BẠCH MÃ SƠN
- Soạn giả: Yên Lang
- Với sự tham gia diễn xuất của: Hữu Phước, Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Út Bạch Lan..Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
MỸ NHÂN VÀ LOẠN TƯỚNG
- Soạn giả: Minh Nguyên & Thể Hà Vân
- Với sự tham gia diễn xuất của: Minh Cảnh, Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thủy…Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
NGƯỜI GỌI ĐÒ BÊN SÔNG
- Soạn giả: Yên Lang & Mộc Linh
- Với sự tham gia diễn xuất của: Minh Phụng, Dũng Thanh Lâm, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thanh Sang, Diệp Lang, Kiều Tiên,…Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
NGƯỜI TRAI SA MẠC
- Soạn giả: Hoài Sơn Điệp
- Với sự tham gia diễn xuất của: Minh Cảnh, Minh Phụng, Lệ Thủy, Phượng Liên, Ngọc Giàu,…Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
NGƯỜI YÊU CỦA NỮ HOÀNG
- Soạn giả: Trần Hà
- Với sự tham gia diễn xuất của: Tấn Tài, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Thanh Sang,…Re: Tuyển tập video những tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975

Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2018
gửi bởi honvietbiz
NỮ CHÚA MỘT ĐÊM
- Soạn giả: Trần Hà
- Với sự tham gia diễn xuất của: Út Trà Ôn, Tấn Tài, Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Kim Ngọc,…