Trang 1 trên 1

Cải Lương - Cánh Hoa Vườn Thượng Uyển - 2 DVDs (+ mp3)

Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 8 2013
gửi bởi catbui
Cánh Hoa Vườn Thượng Uyển/Võ Tắc Thiên

Hình ảnh


Nghệ sĩ: Tài Linh, Kim Tử Long, Thanh Tòng, Ngọc Đáng, Chí Linh, Trọng Nghĩa, Trường Sơn, Thanh Thế, Trinh Trinh, Minh Long, Chí Bảo, Tú Sương, Hữu Châu, Xuân Trúc...

DVD1

pass: catbui
Gồm 8 files
1. http://www.basicupload.com/3x2ajir0c9gc
2. http://www.basicupload.com/rxbz52c35a97
3. http://www.basicupload.com/t6crq5qzqs1n
4. http://www.basicupload.com/oxgmoqnm4fc5
5. http://www.basicupload.com/f4iolymo19ii
6. http://www.basicupload.com/eabl45nz2atw
7. http://www.basicupload.com/r5zbn9rxamkm
8. http://www.basicupload.com/umhpcnnx6lnd

1. http://www.sockshare.com/file/28F290A5B2F266BD
2. http://www.sockshare.com/file/C8DC9C93CB56073A
3. http://www.sockshare.com/file/4A74D7AB61719003
4. http://www.sockshare.com/file/17076064663F06B5
5. http://www.sockshare.com/file/629287574391B0DC
6. http://www.sockshare.com/file/0FAA3E19B5EAAB13
7. http://www.sockshare.com/file/D68F6DC38ED2227C
8. http://www.sockshare.com/file/C7EBA09F4932B152

1. http://filecloud.io/ws35ycgt
2. http://filecloud.io/ughpy7cn
3. http://filecloud.io/2ildm0sn
4. http://filecloud.io/6geodf53
5. http://filecloud.io/b69cpt27
6. http://filecloud.io/nx4go2hk
7. http://filecloud.io/rpsqmn7f
8. http://filecloud.io/wemk02ry

1. http://www.filetolink.com/ef40278aef
2. http://www.filetolink.com/0e68e84221
3. http://www.filetolink.com/3ce07599eb
4. http://www.filetolink.com/beccd874fc
5. http://www.filetolink.com/f8b438e4d7
6. http://www.filetolink.com/93730c82fc
7. http://www.filetolink.com/0f85905247
8. http://www.filetolink.com/59a793ddc2

___


DVD2

Hình ảnh

Gồm 10 files

1. https://hotfile.com/dl/241981602/c45b02 ... r.001.html
2. https://hotfile.com/dl/242101439/8f07a3 ... r.002.html
3. https://hotfile.com/dl/242177020/b7b2a4 ... r.003.html
4. https://hotfile.com/dl/242100357/ba7897 ... r.004.html
5. https://hotfile.com/dl/242129545/b57254 ... r.005.html
6. https://hotfile.com/dl/242129846/d5fc72 ... r.006.html
7. https://hotfile.com/dl/242178505/cb35b6 ... r.007.html
8. https://hotfile.com/dl/242178538/bd21c9 ... r.008.html
9. https://hotfile.com/dl/242155743/c138e7 ... r.009.html
10. https://hotfile.com/dl/242135126/765e86 ... r.010.html

___
1. http://www.basicupload.com/npwz1s51nchn
2. http://www.basicupload.com/a8xolefhqu7x
3. http://www.basicupload.com/ir04fx2hg21n
4. http://www.basicupload.com/0enyl9qm6dmm
5. http://www.basicupload.com/pfcod1p9467l
6. http://www.basicupload.com/rmttcbw2jw48
7. http://www.basicupload.com/1d6cz6lvy7c0
8. http://www.basicupload.com/7zsz46mvu5r1
9. http://www.basicupload.com/14yppaxf46ka
10. http://www.basicupload.com/rnn7fzxppqpc
___

1. http://megarelease.org/hnq4of12xr3v
2. http://megarelease.org/w22bfalli89j
3. http://megarelease.org/8bsngyao0xyg
4. http://megarelease.org/44eg12x2h200
5. http://megarelease.org/522ylpfs2iwk
6. http://megarelease.org/nv8m9911b043
7. http://megarelease.org/nt57ofkcjb7x
8. http://megarelease.org/gmurhibbbhph
9. http://megarelease.org/0l95tma96alz
10. http://megarelease.org/jeta8k5443k1

_______________________________________________________________________________

mp3

D1: http://www.putlocker.com/file/FC1014B593FEF51B

D2: http://www.putlocker.com/file/1D9CE5D64904F42A

Enjoy!