Trang 1 trên 1

Thanh Kim Mỹ - 30 năm kiếp tằm nhả tơ

Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 11 2012
gửi bởi tranchau

Re: Thanh Kim Mỹ - 30 năm kiếp tằm nhả tơ

Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2012
gửi bởi inhuman
Thx! :D

Re: Thanh Kim Mỹ - 30 năm kiếp tằm nhả tơ

Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2012
gửi bởi tranchau
Vì có vài bạn báo cho tc biết : vài phần không có âm thanh nên tc upload thêm link:

Chia 5 files:

http://epicshare.net/00vilgtkoboi
http://epicshare.net/5vzxtids240f
http://epicshare.net/culffcgajph9
http://epicshare.net/6wgak3cnssnx
http://epicshare.net/346cm3wqvhuh

HẠ MÀN