Kẻ Ngược Dòng (AVI) - 30/30 tập

Kẻ Ngược Dòng (AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

"Kẻ ngược dòng" - bộ phim hình sự xung quanh giới giang hồ miền Tây. Bảy Dũng - một đại ca có số có má quyết định hoàn lương. Tuy nhiên vì đã trót nắm giữ nhiều bí mật trong giới, Bảy Dũng liên tiếp bị truy sát sau khi giải nghệ. Vợ con bị bắt cóc, Bảy Dũng phải tìm đến sự giúp đỡ của người yêu cũ Mai Xỉu - cũng là một nữ quái có tiếng.

Diễn viên: Hà Việt Dũng, Dương Cẩm Linh, Mai Thanh Hà, Dương Hoàng Anh, Lâm Minh Thắng, Lê Bình...

01 https://clicknupload.org/t3739idf1ew5
02 https://clicknupload.org/58y8tpw791uz
03 https://clicknupload.org/paw0tkzqorim
04 https://clicknupload.org/2uh00vy4uoww
05 https://clicknupload.org/3ud9uoas4nl4
06 https://clicknupload.org/9c3yzex74w80
07 https://clicknupload.org/e8hfb13samqq
08 https://clicknupload.org/grw6sj2lyio9
09 https://clicknupload.org/utdj8k1ugdtn
10 https://clicknupload.org/jjm5k6ooj3xj
11 https://clicknupload.org/sjlzzus1jn2v
12 https://clicknupload.org/p79ek24vzg5b
13 https://clicknupload.org/lm00zkq5jowj
14 https://clicknupload.org/8f2ufh2laoa8
15 https://clicknupload.org/l0akv9hcoi0r
16 https://clicknupload.org/rvgsce940fzr
17 https://clicknupload.org/x7kkqdscu182
18 https://clicknupload.org/wr9rctn0702l
19 https://clicknupload.org/zf0iujtj7feh
20 https://clicknupload.org/gs9yn434o3mk
21 https://clicknupload.org/0mux4si406ba
22 https://clicknupload.org/naedpnnc7mnm
23 https://clicknupload.org/suuuw2ovfw6s
24 https://clicknupload.org/lnlix2capmoa
25 https://clicknupload.org/vf4jrefrtng5
26 https://clicknupload.org/y0tl33sjzzpp
27 https://clicknupload.org/ql0hv0hupfqv
28 https://clicknupload.org/zns1vi2k557k
29 https://clicknupload.org/ijmasiy92qt9
30 https://clicknupload.org/gtb2y5tegrqs


01 https://ddl.to/x67aupittgi4
02 https://ddl.to/egs1w6dckeqx
03 https://ddl.to/mw3k3t9v3vg6
04 https://ddl.to/5fhu64i80f84
05 https://ddl.to/shtavc1edla9
06 https://ddl.to/pmsr8hie9jhj
07 https://ddl.to/s015bcazrk7h
08 https://ddl.to/rcpk90j2si9p
09 https://ddl.to/700qmjs36957
10 https://ddl.to/mwoxmd3javnn
11 https://ddl.to/zotkkfs4ebaz
12 https://ddl.to/3pj22s20vs9s
13 https://ddl.to/s212p32m31vd
14 https://ddl.to/qwyqwuiihhuz
15 https://ddl.to/f780elnq1ywp
16 https://ddl.to/iap8fbluwyzd
17 https://ddl.to/98anaebxyl35
18 https://ddl.to/ym24iq7sutq2
19 https://ddl.to/dsxy9v0vjtq7
20 https://ddl.to/h3gvn5k6ejrg
21 https://ddl.to/ylu5ljkzzjjg
22 https://ddl.to/cg3uh2l7j3hp
23 https://ddl.to/n802se2r06er
24 https://ddl.to/mg1l2v4hpqsm
25 https://ddl.to/vdm480ooi15h
26 https://ddl.to/tzzdtt6hnfo4
27 https://ddl.to/0wmy0a42k51f
28 https://ddl.to/u1q7rmykzvje
29 https://ddl.to/utwd5vvg05m1
30 https://ddl.to/iec9eghzo89e


01 https://dl1.indishare.in/cw8k5viyfu3p
02 https://dl1.indishare.in/685g3xa8blsx
03 https://dl1.indishare.in/0yldifksdyf4
04 https://dl1.indishare.in/8dk1xrp54m8d
05 https://dl1.indishare.in/a9ibl53x6jh8
06 https://dl1.indishare.in/b40tx7efms2j
07 https://dl1.indishare.in/6gcr1wnewhsr
08 https://dl1.indishare.in/aks7hfjtoooc
09 https://dl1.indishare.in/yatmj34o9mb2
10 https://dl1.indishare.in/0ykkneaaubak
11 https://dl1.indishare.in/8s3k528z8cvp
12 https://dl1.indishare.in/87vtwf5s2xav
13 https://dl1.indishare.in/81gcc9ne2hs1
14 https://dl1.indishare.in/ljda47nsfpfo
15 https://dl1.indishare.in/j2hfjj0ic00w
16 https://dl1.indishare.in/cfca1u8lx8y9
17 https://dl1.indishare.in/kiyldolv3pzh
18 https://dl1.indishare.in/dft69or3okxz
19 https://dl1.indishare.in/47w8bkrcghrc
20 https://dl1.indishare.in/0csxxpeskxug
21 https://dl1.indishare.in/k8hxnhtjcjxs
22 https://dl1.indishare.in/pwd07zlaywae
23 https://dl1.indishare.in/4tllnz3qkkav
24 https://dl1.indishare.in/q74j99hqq7pa
25 https://dl1.indishare.in/mcuy3od7fzl6
26 https://dl1.indishare.in/82kkvx8kabxd
27 https://dl1.indishare.in/9tq6870vlrn3
28 https://dl1.indishare.in/19fi18rlzlvh
29 https://dl1.indishare.in/y661q0dq1zuc
30 https://dl1.indishare.in/izsdp97mdalf


01 http://ul.to/c1jjxyrp
02 http://ul.to/tse3a6vq
03 http://ul.to/q6xira9r
04 http://ul.to/effdv6hc
05 http://ul.to/miqe67lt
06 http://ul.to/hi5nks3i
07 http://ul.to/h1naic6k
08 http://ul.to/hcjqjw4h
09 http://ul.to/vppfl97e
10 http://ul.to/nhxtdipt
11 http://ul.to/605vtrcx
12 http://ul.to/7rb7womt
13 http://ul.to/vntt5r2m
14 http://ul.to/2a2ti4q8
15 http://ul.to/qlibstgv
16 http://ul.to/amk0ka6j
17 http://ul.to/gtqhlwlj
18 http://ul.to/insn5vs1
19 http://ul.to/scgar4x5
20 http://ul.to/ib2gi839
21 http://ul.to/3yluc11f
22 http://ul.to/at0j10fa
23 http://ul.to/4w1aopf6
24 http://ul.to/vgdjzuft
25 http://ul.to/cjhcz3qj
26 http://ul.to/v6h9ktwh
27 http://ul.to/7bz8dma4
28 http://ul.to/bpq4hwyz
29 http://ul.to/leaqzjpe
30 http://ul.to/nhmxppio


01 https://uptobox.com/ozgnqx9y483e
02 https://uptobox.com/kux59e5tyyny
03 https://uptobox.com/s1zzj3y0n1ae
04 https://uptobox.com/k0m7mrx5vm0o
05 https://uptobox.com/muyus9l9r2bf
06 https://uptobox.com/op802rkhr11z
07 https://uptobox.com/boo9n1c917fb
08 https://uptobox.com/jy17hb59ff9e
09 https://uptobox.com/70i7galo6y0r
10 https://uptobox.com/bfj3g5ddnklc
11 https://uptobox.com/ejq9q61cgffi
12 https://uptobox.com/i0r03rp2cg9t
13 https://uptobox.com/x3fo8x0xf5fo
14 https://uptobox.com/m1k814i5oukt
15 https://uptobox.com/z5u4xfvjn47r
16 https://uptobox.com/57f0z1i463zq
17 https://uptobox.com/lz2fv09sq92a
18 https://uptobox.com/wacak8c3xshj
19 https://uptobox.com/inhe9ejx4ew1
20 https://uptobox.com/89lpmeshle9u
21 https://uptobox.com/90n6qxe8fbst
22 https://uptobox.com/mih766urbcbt
23 https://uptobox.com/r18u1t71pn0t
24 https://uptobox.com/v02lltmyi3hd
25 https://uptobox.com/963vc3czq6qs
26 https://uptobox.com/sg2q1lzl287t
27 https://uptobox.com/1ilybrg2eh4t
28 https://uptobox.com/95ol4a84gr24
29 https://uptobox.com/0tk26yeefwqe
30 https://uptobox.com/bzpz3auuajf2


01 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918976---z90c.html
02 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918981---1e6l.html
03 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918985---g88c.html
04 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918988---pcni.html
05 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918991---glrh.html
06 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918994---4w4e.html
07 http://wrzucplik.pl/pokaz/1918998---6oze.html
08 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919003---jn0t.html
09 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919005---zplg.html
10 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919006---y7zf.html
11 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919009---flda.html
12 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919017---yefl.html
13 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919032---hftt.html
14 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919037---qavt.html
15 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919043---oqhv.html
16 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919046---yxo5.html
17 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919050---xhqx.html
18 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919057---lq3t.html
19 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919062---4sbn.html
20 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919066---dfmk.html
21 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919069---1lsn.html
22 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919071---sne7.html
23 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919073---2sku.html
24 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919076---6xm0.html
25 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919081---glmm.html
26 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919086---aovy.html
27 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919092---hikm.html
28 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919098---m0tg.html
29 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919101---jjmo.html
30 http://wrzucplik.pl/pokaz/1919169---ztqc.html

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Kẻ Ngược Dòng (AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi danglang

Cám ơn bạn MietMai nhiều lắm
danglang
 
Bài viết: 172
Ngày tham gia: 17 Tháng 9 2014

Re: Kẻ Ngược Dòng (AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn mietmai.
hoanghon
 
Bài viết: 337
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: MSN [Bot]2 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR