Trang 1 trên 1

Sóng Gượng (AVI) - 30/30 tập

Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 9 2019
gửi bởi mietmai
Hình ảnh

“Sống gượng” là bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên của nhà văn Lê Tuyết. Những biến cố gia đình, những trận bạo hành từ người cha, người chồng mà nhân vật Ngọc trong phim gánh chịu cũng là những gì mà cuộc đời tác giả Lê Tuyết đã trải qua.

01 https://ddl.to/dh7qjjt9pwkx
02 https://ddl.to/3u51qc2f4opu
03 https://ddl.to/k3vt9s5elqt9
04 https://ddl.to/rqm7u70t3r8s
05 https://ddl.to/99bvtok4aupr
06 https://ddl.to/lg1emv0p1opc
07 https://ddl.to/ow6xfmeg6bvt
08 https://ddl.to/t28r3v8wi2l0
09 https://ddl.to/0rovtkw6n1hi
10 https://ddl.to/25ihi3dwfy4o
11 https://ddl.to/8o1k8alu9j39
12 https://ddl.to/w68kz50sxjei
13 https://ddl.to/4vwt5l18knzl
14 https://ddl.to/cbgud53q5aaa
15 https://ddl.to/cwq2cpjxk7wt
16 https://ddl.to/q1xkgahwgas0
17 https://ddl.to/qzfcgueuay3i
18 https://ddl.to/jjsqjhp0eef7
19 https://ddl.to/hkvbq06lo0kj
20 https://ddl.to/lmcxp3putt9k
21 https://ddl.to/lmcxp3putt9k
22 https://ddl.to/sghach4f3suf
23 https://ddl.to/0xbeehck65tf
24 https://ddl.to/nidd9t0n7pua
25 https://ddl.to/4gj3kzqycet0
26 https://ddl.to/d2225nlm7hgb
27 https://ddl.to/fd3cjv983gt6
28 https://ddl.to/5ek30h2yu212
29 https://ddl.to/52uxu638dohh
30 https://ddl.to/ec7v7iqve869


01 https://openload.co/f/DiBc2cUVBE4/SongGuong-01.mkv
02 https://openload.co/f/lp-b0tfGgwU/SongGuong-02.mkv
03 https://openload.co/f/y2fY0xJs1cw/SongGuong-03.mkv
04 https://openload.co/f/mZj3TZH07gI/SongGuong-04.mkv
05 https://openload.co/f/ArEPYoWWITo/SongGuong-05.mkv
06 https://openload.co/f/8EaZQYBonrY/SongGuong-06.mkv
07 https://openload.co/f/of9WeoP4KaA/SongGuong-07.mkv
08 https://openload.co/f/hdxOtQxQJgA/SongGuong-08.mkv
09 https://openload.co/f/GqH19-HTEKQ/SongGuong-09.mkv
10 https://openload.co/f/Bw_j0R-2NhE/SongGuong-10.mkv
11 https://openload.co/f/8d0p8AZtPfA/SongGuong-11.mkv
12 https://openload.co/f/XUVw5ty03ko/SongGuong-12.mkv
13 https://openload.co/f/E--EZ1sYNc0/SongGuong-13.mkv
14 https://openload.co/f/1WMYvsQvdXI/SongGuong-14.mkv
15 https://openload.co/f/1vafuHAyh0I/SongGuong-15.mkv
16 https://openload.co/f/Rb81bQ6ubDM/SongGuong-16.mkv
17 https://openload.co/f/M9HwSytfMR8/SongGuong-17.mkv
18 https://openload.co/f/FzWhD3GdZEo/SongGuong-18.mkv
19 https://openload.co/f/DjUb6VXhhG4/SongGuong-19.mkv
20 https://openload.co/f/aLs8RI-pYBU/SongGuong-20.mkv
21 https://openload.co/f/4kBi93fcYy4/SongGuong-21.mkv
22 https://openload.co/f/XLsgKFW6SR0/SongGuong-22.mkv
23 https://openload.co/f/aDYzAFMeYnU/SongGuong-23.mkv
24 https://openload.co/f/Iy95atIBbvc/SongGuong-24.mkv
25 https://openload.co/f/wYNFyAvvfC0/SongGuong-25.mkv
26 https://openload.co/f/HgyYPNRB1Kw/SongGuong-26.mkv
27 https://openload.co/f/7zB5kE4dSLI/SongGuong-27.mkv
28 https://openload.co/f/gVLpMQkf11E/SongGuong-28.mkv
29 https://openload.co/f/V8DS_cRMM2w/SongGuong-29.mkv
30 https://openload.co/f/BRZn7RrMLPc/SongGuong-30end.mkv


01 http://ul.to/2f2eew83
02 http://ul.to/ho4svpc7
03 http://ul.to/aw5m6vqn
04 http://ul.to/lk765zcg
05 http://ul.to/ynmo0ks0
06 http://ul.to/a31fmex4
07 http://ul.to/mdec0qon
08 http://ul.to/72jvmv3g
09 http://ul.to/sx6xmnjc
10 http://ul.to/rgxeif8o
11 http://ul.to/dw9wvu7o
12 http://ul.to/tovecv5k
13 http://ul.to/jxrxi53f
14 http://ul.to/cb2f463k
15 http://ul.to/h4a3yiud
16 http://ul.to/z65of5lm
17 http://ul.to/mqr34h1r
18 http://ul.to/18caevgf
19 http://ul.to/rlpe0uy0
20 http://ul.to/d1fkp7t0
21 http://ul.to/a96f24wk
22 http://ul.to/gyk9mz21
23 http://ul.to/12kelllc
24 http://ul.to/b9ef7le6
25 http://ul.to/nidtwrik
26 http://ul.to/bicjncd8
27 http://ul.to/pkofolwv
28 http://ul.to/zr93hsmq
29 http://ul.to/bhd735ky
30 http://ul.to/k3xtw6m0


01 https://uptobox.com/vxb9w5qv5fmy
02 https://uptobox.com/rtve5x392b1b
03 https://uptobox.com/fcpddkxcmyp0
04 https://uptobox.com/ix7we5wzxdqv
05 https://uptobox.com/iujj22shmkq0
06 https://uptobox.com/0ha0famt8aoc
07 https://uptobox.com/3cu6v2nj804s
08 https://uptobox.com/11zmdkouopql
09 https://uptobox.com/4ei5925jy983
10 https://uptobox.com/ft9688j0t7rv
11 https://uptobox.com/zmwoix1c0c0g
12 https://uptobox.com/g4trerceen6w
13 https://uptobox.com/lls9vyhepftn
14 https://uptobox.com/jwzuqe1vu1o4
15 https://uptobox.com/d9ofiafemoa9
16 https://uptobox.com/gi35ibtrndxf
17 https://uptobox.com/paii6bxhq4tv
18 https://uptobox.com/e5e128x0lmzi
19 https://uptobox.com/114ps6w9wdo3
20 https://uptobox.com/b6njopy3a2qh
21 https://uptobox.com/ymt9x1ydyrta
22 https://uptobox.com/2r44hbjm99w3
23 https://uptobox.com/zbp35nxzr70m
24 https://uptobox.com/o2xltwjvehxx
25 https://uptobox.com/36gh1oko66i0
26 https://uptobox.com/j3lj2ij119pc
27 https://uptobox.com/sng0qrfuqeki
28 https://uptobox.com/vv7281g6z6t1
29 https://uptobox.com/b7dc1y7ikjck
30 https://uptobox.com/1pc4vbql2juu


25 http://wrzucplik.pl/pokaz/1827104---oqmm.html
26 http://wrzucplik.pl/pokaz/1827122---nfsz.html
27 http://wrzucplik.pl/pokaz/1827123---0pxq.html
28 http://wrzucplik.pl/pokaz/1829322---5xk8.html
29 http://wrzucplik.pl/pokaz/1830585---1znd.html
30 https://wrzucplik.pl/pokaz/1833298---bzto.html

.

Re: Sóng Gượng (AVI) - 18/30 tập

Gửi bàiĐã gửi: 1 Tháng 10 2019
gửi bởi hoanghon
Cám ơn mietmai.