Cả Một Đời Ân Oán - 72/72 tập

Cả Một Đời Ân Oán - 72/72 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Cả một đời ân oán là bộ phim được mua kịch bản và chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) Cô dâu bạc triệu nhưng có những thay đổi để phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam. Phim là câu chuyện về gia đình họ Vũ với những mâu thuẫn luôn được đẩy lên đỉnh điểm cùng một hệ thống nhân vật có chiều sâu, tính cách đa dạng và rõ nét. Đề cập đến những mối quan hệ được coi là rất nhạy cảm: vợ cả - vợ lẽ, con chung - con riêng, anh chồng - em dâu..., điểm khác biệt của Cả một đời ân oán chính là cách các nhân vật phải đối diện và giải quyết mâu thuẫn rất trực diện, quyết liệt, không dĩ hòa vi quý.

Diễn viên : Mạnh Cường, Mỹ Uyên, Minh Vượng, Minh Phương, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Mạnh Trương, Lan Phương...

01 http://filecloud.io/cwr2djquo
02 http://filecloud.io/l45y1grzm
03 http://filecloud.io/nzi8m9f47
04 http://filecloud.io/x4p32k5cv
05 http://filecloud.io/lta1cow9e
06 http://filecloud.io/z70u6sv29
07 http://filecloud.io/485o9vy6c
08 http://filecloud.io/d4nwctoua
09 http://filecloud.io/2w0je6ilx
10 http://filecloud.io/vk6r7adxf
11 http://filecloud.io/vy31gm72n
12 http://filecloud.io/m6by1dg0r
13 http://filecloud.io/x6da1ln0o
14 http://filecloud.io/kv0dfg184
15 http://filecloud.io/u04p5zmy6
16 http://filecloud.io/sfz4r671m
17 http://filecloud.io/pt1izgskb
18 http://filecloud.io/4wp6dsnah
19 http://filecloud.io/j54dsywuf
20 http://filecloud.io/y1t6u4iax
21 http://filecloud.io/h752cv89u
22 http://filecloud.io/xb2roadmh
23 http://filecloud.io/sr7e4m6w2
24 http://filecloud.io/z3qa96f8d
25 http://filecloud.io/a2slqk6yc
26 http://filecloud.io/pedv7rz1a
27 http://filecloud.io/ytx0khiou
28 http://filecloud.io/gpox5vmwr
29 http://filecloud.io/5qwru46el
30 http://filecloud.io/jxk0cqnu9
31 http://filecloud.io/oapbuk124
32 http://filecloud.io/swfx1bnhq
33 http://filecloud.io/4l9vkf6pz
34 http://filecloud.io/h6s4yzmaq
35 -
36 -
37 http://filecloud.io/sak1wx7mh
38 http://filecloud.io/7hcw2zmn4
39 http://filecloud.io/mnshbfzxi
40 http://filecloud.io/gh5x40ect
41 http://filecloud.io/8wcoq32bi
42 http://filecloud.io/o4u8r0whb
43 http://filecloud.io/2bw9dp4sr
44 http://filecloud.io/49cjua1tp
45 http://www.indishare.me/1vstlgbmq9zw
46 http://www.indishare.me/hrugrle2l56i
47 http://filecloud.io/9glqvnpm0
48 http://filecloud.io/9wpv4tjr6
49 http://filecloud.io/04e286fqj
50 http://filecloud.io/8dvwy0jpq
51 http://filecloud.io/e0fcaijpt
52 http://filecloud.io/9tlgudoy4
53 http://filecloud.io/uz9jpkhxb
54 http://filecloud.io/94schek2g
55 http://filecloud.io/l9jqenayp
56 http://filecloud.io/w14e65sl3
57 http://filecloud.io/1anu9m432
58 http://filecloud.io/wcrlyjg9b
59 http://filecloud.io/flu5oasc9
60 http://filecloud.io/cvajsr36f
61 http://filecloud.io/s1p5fiqdc
62 http://filecloud.io/2id4e7oqw
63 http://filecloud.io/wlho8j3fr
64 http://filecloud.io/0boi9a251
65 http://filecloud.io/u1ewtin62
66 http://filecloud.io/c1pezwltq
67 http://filecloud.io/m6tvhuc85
68 http://filecloud.io/jh9yqfdxv
69 http://filecloud.io/3ifrg5pal
70 http://filecloud.io/q859k0pzy
71 http://filecloud.io/p064gsfqi
72 http://filecloud.io/dot1uvhl2


01 https://openload.co/f/Bv14_Zfk0SY/Ca1DoiAnOan-01.mkv
02 https://openload.co/f/gxzwTHOhiLE/Ca1DoiAnOan-02.mkv
03 https://openload.co/f/jtZsP0y3Hdg/Ca1DoiAnOan-03.mkv
04 https://openload.co/f/MgXGI-Yu1UA/Ca1DoiAnOan-04.mkv
05 https://openload.co/f/i0isA9a6qF4/Ca1DoiAnOan-05.mkv
06 https://openload.co/f/u6_QEQ1dzzg/Ca1DoiAnOan-06.mkv
07 https://openload.co/f/p0U27RlpeN4/Ca1DoiAnOan-07.mkv
08 https://openload.co/f/lR6Wva2uweU/Ca1DoiAnOan-08.mkv
09 https://openload.co/f/bDgwKcJngHc/Ca1DoiAnOan-09.mkv
10 https://openload.co/f/IiIMxUl3mnQ/Ca1DoiAnOan-10.mkv
11 https://openload.co/f/KCfk1cwIObE/Ca1DoiAnOan-11.mkv
12 https://openload.co/f/8D20aDyglZA/Ca1DoiAnOan-12.mkv
13 https://openload.co/f/gXkkbR6CXhw/Ca1DoiAnOan-13.mkv
14 https://openload.co/f/KS6DysDxyZ4/Ca1DoiAnOan-14.mkv
15 https://openload.co/f/JQj3rc7SqMw/Ca1DoiAnOan-15.mkv
16 https://openload.co/f/pAmzQcrD08Q/Ca1DoiAnOan-16.mkv
17 https://openload.co/f/D-IxYWiVIIc/Ca1DoiAnOan-17.mkv
18 https://openload.co/f/daqdYL9IkyQ/Ca1DoiAnOan-18.mkv
19 https://openload.co/f/6Why_WvH--4/Ca1DoiAnOan-19.mkv
20 https://openload.co/f/_KTgHRkqXDU/Ca1DoiAnOan-20.mkv
21 https://openload.co/f/UaAkqnOBwbA/Ca1DoiAnOan-21.mkv
22 https://openload.co/f/30SS1-hw68A/Ca1DoiAnOan-22.mkv
23 https://openload.co/f/Qc9aXk5hZ6o/Ca1DoiAnOan-23.mkv
24 https://openload.co/f/k3UqHESdGRA/Ca1DoiAnOan-24.mkv
25 https://openload.co/f/KC5saWLYhFc/Ca1DoiAnOan-25.mkv
26 https://openload.co/f/_99uju9YokE/Ca1DoiAnOan-26.mkv
27 https://openload.co/f/W_DGpghnkdw/Ca1DoiAnOan-27.mkv
28 https://openload.co/f/yzeZGEg_7zo/Ca1DoiAnOan-28.mkv
29 https://openload.co/f/neAhDmJL3WM/Ca1DoiAnOan-29.mkv
30 https://openload.co/f/nayAgJ5HWzQ/Ca1DoiAnOan-30.mkv
31 https://openload.co/f/bCKcZrt9pmw/Ca1DoiAnOan-31.mkv
32 https://openload.co/f/FXXgJTrD1HY/Ca1DoiAnOan-32.mkv
33 https://openload.co/f/vtttx4fW_pk/Ca1DoiAnOan-33.mkv
34 https://openload.co/f/RG0nXdC4eWI/Ca1DoiAnOan-34.mkv
35 https://openload.co/f/na9YQSezvUE/Ca1DoiAnOan-35.mkv
36 https://openload.co/f/DtGS9iceEtk/Ca1DoiAnOan-36.mkv
37 https://openload.co/f/zDAyPxIkI1U/Ca1DoiAnOan-37.mkv
38 https://openload.co/f/YLDFaDo1f7Y/Ca1DoiAnOan-38.mkv
39 https://openload.co/f/NEKzJ8iu1Fs/Ca1DoiAnOan-39.mkv
40 https://openload.co/f/re2isyWY73Q/Ca1DoiAnOan-40.mkv
41 https://openload.co/f/KhjWPwTX-X0/Ca1DoiAnOan-41.mkv
42 https://openload.co/f/1O04BWVEIs0/Ca1DoiAnOan-42.mkv
43 https://openload.co/f/vHtWNuEikHA/Ca1DoiAnOan-43.mkv
44 https://openload.co/f/FTJCfY9O29Q/Ca1DoiAnOan-44.mkv
45 https://openload.co/f/l9oYGKJWRtc/Ca1DoiAnOan-45.mkv
46 https://openload.co/f/eByrVzmuiB0/Ca1DoiAnOan-46.mkv
47 https://openload.co/f/G5ZXfB-OTBg/Ca1DoiAnOan-47.mkv
48 https://openload.co/f/6L6DkXLfXjc/Ca1DoiAnOan-48.mkv
49 https://openload.co/f/1wf-sblQXsw/Ca1DoiAnOan-49.mkv
50 https://openload.co/f/z-i44WbbncQ/Ca1DoiAnOan-50.mkv
51 https://openload.co/f/5q_x3RRUwbE/Ca1DoiAnOan-51.mkv
52 https://openload.co/f/onu0_AJESJI/Ca1DoiAnOan-52.mkv
53 https://openload.co/f/4ghlu9jJ9CI/Ca1DoiAnOan-53.mkv
54 https://openload.co/f/8MGnkT8-b6c/Ca1DoiAnOan-54.mkv
55 https://openload.co/f/k2I9zdBFO3A/Ca1DoiAnOan-55.mkv
56 https://openload.co/f/ps4De_rMw9g/Ca1DoiAnOan-56.mkv
57 https://openload.co/f/3Fl4MoQD7yw/Ca1DoiAnOan-57.mkv
58 https://openload.co/f/1ApPRbm6j5s/Ca1DoiAnOan-58.mkv
59 https://openload.co/f/WIHN4phMk-k/Ca1DoiAnOan-59.mkv
60 https://openload.co/f/3IFVE-W0VTs/Ca1DoiAnOan-60.mkv
61 https://openload.co/f/uVURQ8k0uyI/Ca1DoiAnOan-61.mkv
62 https://openload.co/f/Vu66yrhwRVo/Ca1DoiAnOan-62.mkv
63 https://openload.co/f/okPXS_GG1cs/Ca1DoiAnOan-63.mkv
64 https://openload.co/f/8uIdO7_pQ3U/Ca1DoiAnOan-64.mkv
65 https://openload.co/f/I9_82mY-K7w/Ca1DoiAnOan-65.mkv
66 https://openload.co/f/Npv84sncP4g/Ca1DoiAnOan-66.mkv
67 https://openload.co/f/0M9XC_c4ifk/Ca1DoiAnOan-67.mkv
68 https://openload.co/f/_VTGK001VV4/Ca1DoiAnOan-68.mkv
69 https://openload.co/f/k0AcdIepCAs/Ca1DoiAnOan-69.mkv
70 https://openload.co/f/exRqtTG0ODg/Ca1DoiAnOan-70.mkv
71 https://openload.co/f/Kpg28sJMpV0/Ca1DoiAnOan-71.mkv
72 https://openload.co/f/KDXuPVrbreM/Ca1DoiAnOan-72end.mkv


01 http://ul.to/1vz1ppde
02 http://ul.to/7z75gxhe
03 http://ul.to/tj59hktb
04 http://ul.to/lgncll76
05 http://ul.to/37s262gx
06 http://ul.to/be8biug5
07 http://ul.to/qd9hjl3q
08 http://ul.to/khixoi9m
09 http://ul.to/pdk4vxne
10 http://ul.to/azyevutg
11 http://ul.to/nc0axige
12 http://ul.to/ngu6qvz4
13 http://ul.to/r1pb1x0r
14 http://ul.to/83589u59
15 http://ul.to/qgsb7klh
16 http://ul.to/stq469ih
17 http://ul.to/zxpxxdsq
18 http://ul.to/ppptolen
19 http://ul.to/b7avvh72
20 http://ul.to/m61f8h0b
21 http://ul.to/ytip9whk
22 http://ul.to/9y7uj1ut
23 http://ul.to/519poekv
24 http://ul.to/xnrzjlh7
25 http://ul.to/9exjz7tt
26 http://ul.to/gluujjfo
27 http://ul.to/w6c5flmi
28 http://ul.to/bb00yz4j
29 http://ul.to/wymv9p5f
30 http://ul.to/fy1mctuk
31 http://ul.to/55375ex7
32 http://ul.to/njvpetnf
33 http://ul.to/e4sboinx
34 http://ul.to/ow1nqs7n
35 http://ul.to/i79ok8ld
36 http://ul.to/c9wkjlv6
37 http://ul.to/8vnkay9y
38 http://ul.to/mnbm3rn3
39 http://ul.to/riyszcyj
40 http://ul.to/f90xhio6
41 http://ul.to/do4x39w4
42 http://ul.to/xno6kjtg
43 http://ul.to/82mkiy0z
44 http://ul.to/qu0tf8zt
45 http://ul.to/ijxkpowt
46 http://ul.to/qkrjf601
47 http://ul.to/yy2ukf09
48 http://ul.to/o46tse27
49 http://ul.to/80ecd3zo
50 http://ul.to/14woqo8u
51 http://ul.to/r15o4ty5
52 http://ul.to/ruk162im
53 http://ul.to/j6jm40oe
54 http://ul.to/38fi8612
55 http://ul.to/o41u04a8
56 http://ul.to/lj3iijr4
57 http://ul.to/bn7i03od
58 http://ul.to/k2ox7u4m
59 http://ul.to/r1slvd9m
60 http://ul.to/ejknjkw6
61 http://ul.to/vi6ii7oh
62 http://ul.to/rwl310we
63 http://ul.to/grk5con9
64 http://ul.to/crmcdeku
65 http://ul.to/cghpokpc
66 http://ul.to/2trhc53r
67 http://ul.to/2pxvevmb
68 http://ul.to/y5tqpjcb
69 http://ul.to/uhigtpcy
70 http://ul.to/ik9enas1
71 http://ul.to/pscdpl4y
72 http://ul.to/ypmd3pwa


01 https://uptobox.com/ok0ebw6xkx9o
02 https://uptobox.com/vri6inb1nsip
03 https://uptobox.com/k2g6hmkqn9om
04 https://uptobox.com/ou0igmf54gpw
05 https://uptobox.com/nbq9o84s7wxw
06 https://uptobox.com/mxjim0rvyo4p
07 https://uptobox.com/r73b4lg9ou2y
08 https://uptobox.com/92raxyiop4ev
09 https://uptobox.com/78mg36tr691z
10 https://uptobox.com/42geco0zmwws
11 https://uptobox.com/u9n3othyuboj
12 https://uptobox.com/07sg9fenyb9d
13 https://uptobox.com/9mpks5lo9390
14 https://uptobox.com/kknqvnujeey1
15 https://uptobox.com/qjd4968fg03h
16 https://uptobox.com/4t715rtz7m4j
17 https://uptobox.com/ek4c57xrkyf9
18 https://uptobox.com/0gxvplftfk64
19 https://uptobox.com/idl8aa2c1wi6
20 https://uptobox.com/zct4gs7mkadd
21 https://uptobox.com/jsmoys513pny
22 http://uptobox.com/3fgm3hqvcs95
23 http://uptobox.com/em1xqgemyfpr
24 http://uptobox.com/dzezu2uc06oz
25 http://uptobox.com/r4cv8b61915t
26 https://uptobox.com/3123ek0ti0zb
27 https://uptobox.com/uptd87bxmics
28 http://uptobox.com/gjb76q658kd1
29 http://uptobox.com/g5n9burxbx78
30 http://uptobox.com/f0syokz96n1l
31 http://uptobox.com/avk3lo43hb7f
32 http://uptobox.com/njf3m42cvkfc
33 http://uptobox.com/sotfrfp2ot9y
34 http://uptobox.com/o59crl3qyz68
35 http://uptobox.com/j10l556hihs1
36 http://uptobox.com/p5rmdw5lj5rj
37 https://uptobox.com/kixaclh2h337
38 https://uptobox.com/g380zekij6l4
39 https://uptobox.com/vg07pkaelh9l
40 https://uptobox.com/g9mjfrj791i3
41 https://uptobox.com/06oqxoi68982
42 https://uptobox.com/1etxyljp5jl1
43 https://uptobox.com/k3zlogiu3jfv
44 https://uptobox.com/7lscskzkiaqj
45 https://uptobox.com/tesujz0178mc
46 https://uptobox.com/h5z6gm5g7dbk
47 https://uptobox.com/mzrc9326u75s
48 https://uptobox.com/zhkkitghqwh0
49 https://uptobox.com/7oa71pbmhkru
50 https://uptobox.com/uu6ugvkxhfa9
51 https://uptobox.com/qyl77tnzxroq
52 https://uptobox.com/0agarorpiue8
53 https://uptobox.com/fjfbs7bo29hi
54 https://uptobox.com/kux17djfa5j1
55 https://uptobox.com/sasestn6jfsu
56 https://uptobox.com/9ffais9amnjo
57 https://uptobox.com/pu54ahu7ss5p
58 https://uptobox.com/5yy6kpijss7e
59 https://uptobox.com/srt5dlr4ccsr
60 https://uptobox.com/k5hofp8xghuj
61 https://uptobox.com/qg4w6kyf0s5d
62 https://uptobox.com/mtw9pteidfvq
63 https://uptobox.com/ogirsyfdevyr
64 https://uptobox.com/h94ftnlh2wuy
65 https://uptobox.com/4stjn2x24rih
66 https://uptobox.com/ikfpvm9vdh1a
67 https://uptobox.com/ldubgvy5snn0
68 https://uptobox.com/zdshirzwxfk4
69 https://uptobox.com/9mq9x260c5y8
70 https://uptobox.com/ycor0wzd7cos
71 https://uptobox.com/b961rhbzdyci
72 https://uptobox.com/hxcgpsd5k77t

.
Sửa lần cuối bởi mietmai vào ngày 24 Tháng 8 2018 với 26 lần sửa.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Cả Một Đời Ân Oán - 14/32 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn mietmai.
hoanghon
 
Bài viết: 337
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR