Tía Ơi, Đừng Say (AVI & MKV) - 29/29 tập

Tía Ơi, Đừng Say (AVI & MKV) - 29/29 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Lên thành phố lập nghiệp, cả ba người con của ông Hai (Công Ninh) đều có nghề nghiệp ổn định và địa vị xã hội. Họ nghĩ đến việc đón cha mẹ ở quê lên để phụng dưỡng. Nhưng không ngờ, ông Hai bị nghiện rượu nặng, gây ra hàng tá rắc rối cho các con. Vào ngày đám hỏi của con gái út Hiền (Băng Di), ông Hai uống say, rượt vợ chồng xui gia chạy tán loạn. Và nhiều chuyện dở khóc dở cười...

Diễn viên: Công Ninh, Phương Dung, Thương Tín, Thân Thúy Hà, Cao Minh Đạt, Di Băng, Hiếu Hiền, Bùi Lê Kim Ngọc, Quang Thái, Ly Na Trang…

AVI
01 https://clicknupload.org/nnb2c8xj7302
02 https://clicknupload.org/7lt8voxt6v1b
03 https://clicknupload.org/0hk8m64rti6x
04 https://clicknupload.org/wcjl7o5maf8e
05 https://clicknupload.org/yd99egn30x2u
06 https://clicknupload.org/5cfz7vh8khql
07 https://clicknupload.org/w5axbobviiiw
08 https://clicknupload.org/t3xwouhl9q9f
09 https://clicknupload.org/or52l0xyiy94
10 https://clicknupload.org/tes2vlsmpxlf
11 https://clicknupload.org/vkig8il58k59
12 https://clicknupload.org/rzqpizcth1sg
13 https://clicknupload.org/8ij4nc19qq54
14 https://clicknupload.org/gvo4u33iquq9
15 https://clicknupload.org/jenyjjrn5dma
16 https://clicknupload.org/aejtz7yldy0b
17 https://clicknupload.org/0kiv1j4w20xf
18 https://clicknupload.org/y88fjnrbk89e
19 https://clicknupload.org/uz5a217hnnob
20 https://clicknupload.org/s99dvgck022j
21 https://clicknupload.org/o5igztg2t16a
22 https://clicknupload.org/tu6rf385ydvo
24 http://filecloud.io/qc3x6atgm
25 http://filecloud.io/vs6j8uet9
26 http://filecloud.io/fl6ygqt8s
27 http://filecloud.io/rp9f84o3b
28 http://filecloud.io/juq798fkx
29 http://filecloud.io/hbsunm2kv

01 https://openload.co/f/BjAS7hb9vq4/TiaOiDungSay_01.avi
02 https://openload.co/f/1gTBGGlreDE/TiaOiDungSay_02.avi
03 https://openload.co/f/urVpdWmIMwY/TiaOiDungSay_03.avi
04 https://openload.co/f/WmYdXsb_V3c/TiaOiDungSay_04.avi
05 https://openload.co/f/cg2nZnEhKiQ/TiaOiDungSay_05.avi
06 https://openload.co/f/6DGgAZFCU_0/TiaOiDungSay_06.avi
07 https://openload.co/f/TvIhnU0hXzc/TiaOiDungSay_07.avi
08 https://openload.co/f/rrFkDJGIo5c/TiaOiDungSay_08.avi
09 https://openload.co/f/74p5Xx83UUs/TiaOiDungSay_09.avi
10 https://openload.co/f/YtHB3lfMIrU/TiaOiDungSay_10.avi
11 https://openload.co/f/zza3MpcG92g/TiaOiDungSay_11.avi
12 https://openload.co/f/TLi4RfA9hg8/TiaOiDungSay_12.avi
13 https://openload.co/f/nOQjY4qRwFA/TiaOiDungSay_13.avi
14 https://openload.co/f/pr2ZYULkwkA/TiaOiDungSay_14.avi
15 https://openload.co/f/Q0TwLrSvB_M/TiaOiDungSay_15.avi
16 https://openload.co/f/PzB4wRXqtg4/TiaOiDungSay_16.avi
17 https://openload.co/f/xUFE9aQVQhM/TiaOiDungSay_17.avi
18 https://openload.co/f/LpAtZCbad_4/TiaOiDungSay_18.avi
19 https://openload.co/f/fJKxx0--JZI/TiaOiDungSay_19.avi
20 https://openload.co/f/X9KC5GRFcf4/TiaOiDungSay_20.avi
21 https://openload.co/f/zmJKw6N__Ys/TiaOiDungSay_21.avi
22 https://openload.co/f/WJbw96iW4EU/TiaOiDungSay_22.avi
23 https://openload.co/f/KlqqKyd_MiA/TiaOiDungSay_23.avi
24 https://openload.co/f/IuUcaSmxYjA/TiaOi ... _24fix.avi
25 https://openload.co/f/iDa9gXn09Co/TiaOiDungSay_25.avi
26 https://openload.co/f/8t7Z10WfVmo/TiaOiDungSay_26.avi
27 https://openload.co/f/4FjUCiHvhkk/TiaOiDungSay_27.avi
28 https://openload.co/f/Ztv9mp2oohk/TiaOiDungSay_28.avi
29 https://openload.co/f/uHe1FiBXRsA/TiaOi ... _29end.avi

01 http://ul.to/anzs02y9
02 http://ul.to/3u22m5c9
03 http://ul.to/7mkrct6r
04 http://ul.to/ppl3prfq
05 http://ul.to/6i86ifzn
06 http://ul.to/fimrrv7e
07 http://ul.to/i2gzxer7
08 http://ul.to/xpbe3nbp
09 http://ul.to/6jzcw4iy
10 http://ul.to/n45xxu5n
11 http://ul.to/yswhy2zn
12 http://ul.to/g8dhdyla
13 http://ul.to/x7iqbsli
14 http://ul.to/5h7b8upn
15 http://ul.to/xyzsjvnv
16 http://ul.to/vddi28br
17 http://ul.to/hnfl4o5h
18 http://ul.to/n5lhd9l5
19 http://ul.to/qrf0so15
20 http://ul.to/uhwuwwtp
21 http://ul.to/luv1z2wc
22 http://ul.to/3kt22xbu
23 http://ul.to/qost8ho9
24 http://ul.to/bucys19c
25 http://ul.to/kogluili
26 http://ul.to/sr27qkuf
27 http://ul.to/39j9y236
28 http://ul.to/9mmcttm3
29 http://ul.to/75ovcvvm

01 https://uptobox.com/dsj9eftrtqdq
02 https://uptobox.com/72wnngtne7kp
03 https://uptobox.com/1iokzze0p0uy
04 https://uptobox.com/dwqwdrnqczby
05 https://uptobox.com/qzxtynkw58uz
06 https://uptobox.com/o3w8mwbsecvp
07 https://uptobox.com/e3cn17pizdn9
08 https://uptobox.com/j62iu5idquhb
09 https://uptobox.com/ogmv565ao2bj
10 https://uptobox.com/k1hxs4vwt96v
11 https://uptobox.com/le2kikk8rj7k
12 https://uptobox.com/pqdj00h59kgw
13 https://uptobox.com/v58fpirtd7c4
14 https://uptobox.com/3dwq6f4i1nrm
15 https://uptobox.com/z4mtmxu3dr7g
16 http://uptobox.com/v0aeaewrct6t
17 https://uptobox.com/orl8jq1ekrlg
18 https://uptobox.com/pqbeb7akbrbf
19 https://uptobox.com/ll0tfmuv5mya
20 https://uptobox.com/d1tw25i23wfd
21 https://uptobox.com/5uonmlm1rcbo
22 http://uptobox.com/851anoxzasfo
23 http://uptobox.com/i3ctjllxaz2p
24 http://uptobox.com/bbx0nz9o6l8l
25 http://uptobox.com/3ffltslody0z
26 http://uptobox.com/znu1w7ki87zw
27 https://uptobox.com/yrwamw6bf0co
28 https://uptobox.com/muzw95rt094z
29 https://uptobox.com/jpladyr2d0f8


MKV (1080p)
01 https://clicknupload.org/jmjdl28vnnlb
02.1 https://clicknupload.org/5qxu18i97zn8
02.2 https://clicknupload.org/srl92lfw3rui
03 https://clicknupload.org/tulam56zugc3
04 https://clicknupload.org/qw8wse9zo4s3
05 https://clicknupload.org/hxq7qpckl5e8
06 https://clicknupload.org/xy0skac5icqq
07 https://clicknupload.org/14r6fp5sdx53
08 https://clicknupload.org/r8ivf24q69ay
09 https://clicknupload.org/3n0xwtxo5z2y
10 https://clicknupload.org/1uoc9cnspvgj
11 https://clicknupload.org/xz6miwpdf9es
12 https://clicknupload.org/wggyt17l6w9s
13 https://clicknupload.org/zrcwydbkwrno
14 https://clicknupload.org/qjfez7k3o5kt
15 https://clicknupload.org/dr4ansvpqdq7
16 https://clicknupload.org/ak91eevmjwki
17.1 https://clicknupload.org/idi3ugbim8ow
17.2 https://clicknupload.org/bxx9zd046jto
18 https://clicknupload.org/rxqu4uufyp96
19 https://clicknupload.org/b49q5bjvslt1
20 https://clicknupload.org/5z44k2k6nxtv
21 https://clicknupload.org/6vuwf3bbzv8w
22 https://clicknupload.org/nn28fi7lv1lu
23 https://clicknupload.org/znfxzn6ayysa
24 http://filecloud.io/zct2wi4e5
25 http://filecloud.io/ev80mhlup
26 http://filecloud.io/81syn7zpj
27 http://filecloud.io/pdcrnzk4j
28 http://filecloud.io/0kgezdxjv
29.1 http://filecloud.io/7neaui1bj
29.2 http://filecloud.io/5hgof8i9b

01 https://openload.co/f/axopKXQwNU8/TiaOiDungSay-01.mkv
02.1 https://openload.co/f/gK9rkvHkXdE/TiaOi ... 02.mkv.001
02.2 https://openload.co/f/xgYrabT2M2U/TiaOi ... 02.mkv.002
03 https://openload.co/f/UBAigOwhXQw/TiaOiDungSay-03.mkv
04 https://openload.co/f/qGVMFsy7XuM/TiaOiDungSay-04.mkv
05 https://openload.co/f/KeZDKh2Sq0M/TiaOiDungSay-05.mkv
06 https://openload.co/f/sdvX4Oxpv8I/TiaOiDungSay-06.mkv
07 https://openload.co/f/gEjJB6GMrm0/TiaOiDungSay-07.mkv
08 https://openload.co/f/ZDJUujnrSdQ/TiaOiDungSay-08.mkv
09 https://openload.co/f/8Y0CbBRZ30o/TiaOiDungSay-09.mkv
10 https://openload.co/f/ZS-P7etEL34/TiaOiDungSay-10.mkv
11 https://openload.co/f/9t7L4bQpDGw/TiaOiDungSay-11.mkv
12 https://openload.co/f/6jLWiMMbyro/TiaOiDungSay-12.mkv
13 https://openload.co/f/bSrcZYwVYOU/TiaOiDungSay-13.mkv
14 https://openload.co/f/V8Jv2uLzw5c/TiaOiDungSay-14.mkv
15 https://openload.co/f/1N3n8EfCeF8/TiaOiDungSay-15.mkv
16 https://openload.co/f/QZ44j2SaOQg/TiaOiDungSay-16.mkv
17.1 https://openload.co/f/Zbbcw6lKoLU/TiaOi ... 17.mkv.001
17.2 https://openload.co/f/BpcwZFHyqkA/TiaOi ... 17.mkv.002
18 https://openload.co/f/qvXzQbKalNc/TiaOiDungSay-18.mkv
19 https://openload.co/f/6IWBtO4gEAU/TiaOiDungSay-19.mkv
20 https://openload.co/f/DwRRCaizRao/TiaOiDungSay-20.mkv
21 https://openload.co/f/XvHHOlhiZgY/TiaOiDungSay-21.mkv
22 https://openload.co/f/x3qzJTKbBM8/TiaOiDungSay-22.mkv
23 https://openload.co/f/3ua7ZEhsCKk/TiaOiDungSay-23.mkv
24 https://openload.co/f/C_vZnnMcfzw/TiaOi ... -24fix.mkv
25 https://openload.co/f/z7Eshp7LfWA/TiaOiDungSay-25.mkv
26 https://openload.co/f/Fh4FlUuDIZg/TiaOiDungSay-26mkv
27 https://openload.co/f/l6KsfmPEOjw/TiaOiDungSay-27.mkv
28 https://openload.co/f/8_AM_JI2q1I/TiaOiDungSay-28.mkv
29.1 https://openload.co/f/HYfvpEa3pW4/TiaOi ... nd.mkv.001
29.2 https://openload.co/f/Ww9NAkzDXpc/TiaOi ... nd.mkv.002

01 http://ul.to/0ou0wk9k
02.1 http://ul.to/0hjayz9t
02.2 http://ul.to/w7xb7owq
03 http://ul.to/gz8o2tsz
04 http://ul.to/5unnijo7
05 http://ul.to/p53jizwn
06 http://ul.to/ssvcg3sy
07 http://ul.to/veo6lznw
08 http://ul.to/37clq077
09 http://ul.to/f3t7g1jo
10 http://ul.to/5yvtwsxn
11 http://ul.to/n86b2rpy
12 http://ul.to/m90a2zcj
13 http://ul.to/edcigrzc
14 http://ul.to/7wfbbhq6
15 http://ul.to/suagld58
16 http://ul.to/vmwfxv01
17.1 http://ul.to/lpla9u3a
17.2 http://ul.to/iuv3q6od
18 http://ul.to/vhjsjeo7
19 http://ul.to/08xuwosj
20 http://ul.to/7l2hb7uy
21 http://ul.to/lp4m56qp
22 http://ul.to/12z6sgbi
23 http://ul.to/vn35g52q
24 http://ul.to/714929l2
25 http://ul.to/7siaipmr
26 http://ul.to/xgjnozd8
27 http://ul.to/rc248ot8
28 http://ul.to/rx4mi6hi
29.1 http://ul.to/750qxtss
29.2 http://ul.to/ehauccpp

01 https://uptobox.com/yxitrpbcpwcj
02.1 https://uptobox.com/detaa105p92t
02.2 https://uptobox.com/e9ofsdq0engp
03 https://uptobox.com/fbayxm1mri5v
04 https://uptobox.com/xj7uo4q9m6nb
05 https://uptobox.com/zqo4lcw8z3nn
06 https://uptobox.com/euocuwwmmfkb
07 https://uptobox.com/svfpl9t5ruzh
08 https://uptobox.com/1cz3t2qpjfw7
09 https://uptobox.com/rxbd21lew1go
10 https://uptobox.com/cj6vtq6bi9od
11 https://uptobox.com/y2oqc0h10edv
12 https://uptobox.com/caodqv67y40o
13 https://uptobox.com/zc63b5q9pxem
14 https://uptobox.com/e6ur9pfspln9
15 https://uptobox.com/4updz4u8wxlo
16 https://uptobox.com/9mmwbktk07aw
17.1 https://uptobox.com/064fuzscyqnl
17.2 https://uptobox.com/t95fucohwa7v
18 https://uptobox.com/n6fzdee89qtc
19 https://uptobox.com/yhc3nqare7fr
20 https://uptobox.com/4ycn8k8fstuq
21 https://uptobox.com/vqtgyi99yctx
22 https://uptobox.com/dgzyl9clo4zt
23 https://uptobox.com/6hzbn1p66c63
24 http://uptobox.com/i7ihwh1rn91e
25 https://uptobox.com/t4z1470bfk4l
26 http://uptobox.com/cvey1nxk6515
27 https://uptobox.com/avpptgjgyrzi
28 https://uptobox.com/3clsa9hovsmg
29.1 https://uptobox.com/w227qvey721p
29.2 https://uptobox.com/26ffvtcnnu5u

.
mietmai
 
Bài viết: 1071
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Tía Ơi, Đừng Say (AVI & MKV) - 29/29 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn mietmai.
hoanghon
 
Bài viết: 358
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR