Cảnh Sát Mới Ra Trường - TVB - Phần I, II, III - USLT

Cảnh Sát Mới Ra Trường - TVB - Phần I, II, III - USLT

Gửi bàigửi bởi anlac

Cảnh Sát Mới Ra Trường Phần I - 40 Tập - USLT

Hình ảnhHình ảnh


Tập 01 http://uptobox.com/ji843e9kgu3o
Tập 02 http://uptobox.com/o2utgcpzpozw
Tập 03 http://uptobox.com/w7dbn4b0g5ga
Tập 04 http://uptobox.com/c7q9wmyf5xlx
Tập 05 http://uptobox.com/xine84xbdflv
Tập 06 http://uptobox.com/rh4gw6kv5prd
Tập 07 http://uptobox.com/bag2puv2rgpc
Tập 08 http://uptobox.com/lb6va78ueg3t
Tập 09 http://uptobox.com/phasm4qxptc0
Tập 10 http://uptobox.com/lm1uvaapm04h
Tập 11 http://uploadboy.me/z4uoa0nid7ph/11.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/nq38e20vq30o
Tập 12 http://uploadboy.me/gy8mcjtooo50/12.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/mqrknbx3dfq5
Tập 13 http://uploadboy.me/k3ty4a8g2n0i/13.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/biwgoos7yrbz
Tập 14 http://uploadboy.me/b1tcjrjj9vnu/14.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/rj0hzn5xgem5
Tập 15 http://uploadboy.me/3087v4larpma/15.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/elxk9sbuarpw
Tập 16 http://uptobox.com/dfbah6jkrunq
Tập 17 http://uptobox.com/oox46pb39gcc
Tập 18 http://uptobox.com/hsu2apa7f9dk
Tập 19 https://openload.co/f/YFM02yN0j9Q/19.Ca ... Phan_I.rar
http://uptobox.com/lit6725oynxj
http://uploadboy.me/hn97gdfqwj98/19.Canh Sat Moi Ra Truong 84.Phan I.avi.html

Tập 20 https://openload.co/f/gwZnkTVp6kc/20.Ca ... Phan_I.rar
http://uptobox.com/oi7nkx3lpedq
http://uploadboy.me/oxnrn9ry5w9j/20.Canh Sat Moi Ra Truong 84.Phan I.avi.html

Tập 21 http://uploadboy.me/56o9etbrhpub/21.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/fkqyn1hxntud

Tập 22 http://uploadboy.me/4b42lnnejsme/22.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/esds9atxs2lm

Tập 23 http://uploadboy.me/qop12norsf7y/23.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/x9zhac36y29f

Tập 24 http://uptobox.com/gcsblk852j4n
http://uploadboy.me/b2w2h9hq49bn/24.Can ... I.avi.html
Tập 25 http://uploadboy.me/fwo0nlnx9ffs/25.Can ... I.avi.html
http://uptobox.com/uxmsu4uy9cq5

Tập 26 http://uptobox.com/wuiqgul9enbw
Tập 27 http://uptobox.com/vv7h7ab0cqhw
Tập 28 http://uptobox.com/x71rp0492403
Tập 29 http://uptobox.com/x6vmold8zc48
Tập 30 http://uploadboy.me/9xactwz595pc/30.Canh Sat Moi Ra Truong 84.Phan I.avi.html
Tập 31 http://uploadboy.me/ioig5xjqusuz/31.Can ... I.avi.html
Tập 32 http://uploadboy.me/btwva57udbhk/32.Can ... I.avi.html
Tập 33 http://uploadboy.me/4yjmygqswz2b/33.Can ... I.avi.html
Tập 34 http://uploadboy.me/j09plbz3xnof/34.Can ... I.avi.html
Tập 35 http://uploadboy.me/ipj5xg5uk137/35.Can ... I.avi.html
Tập 36 http://uptobox.com/k9syn5zb3w1o
Tập 37 http://uptobox.com/h5x2e4ytmadn
Tập 38 http://uptobox.com/aubya68kr40s
Tập 39 http://uploadboy.me/xhybuioj4gml/39.Can ... I.avi.html
Tập 40End http://uploadboy.me/14odqnc9bfdh/40End. ... I.avi.html

Enjoy!
anlac
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2017

Cảnh Sát Mới Ra Trường - TVB - Phần I, II

Gửi bàigửi bởi anlac

Cảnh Sát Mới Ra Trường Phần II (1985) - 40 Tập - DVDRip Avi

Hình ảnh

Hình ảnh


[COLOR="Purple"]Sau khi đem disc vào HD, anlac kiểm lại thì ra anlac đã lầm DVD1 và DVD5 (nghĩa là có 2 DVD5). Vì vậy, anlac đã đi tìm 4 tập đầu trên mạng dạng MKV để đủ bộ. ;)[/COLOR]

Tập 1 & 2 (MKV)
https://openload.co/f/Ix-jzqF0k6A/Canh_Sat_Moi_Ra_Truong_II.01-02.rar
http://uptobox.com/i0kmobefjd4s

Tập 3 & 4 (MKV)
https://openload.co/f/-L4e8S5NxaE/Canh_Sat_Moi_Ra_Truong_II.03-04.rar
http://uptobox.com/7ij0w9wo3snh

Tập 05 https://openload.co/f/krRd-49MRZc/CanhS ... _II.05.rar
http://uptobox.com/pttfzl1x1if5

Tập 06 https://openload.co/f/t7XfeR5SP_M/CanhS ... _II.06.rar
http://uptobox.com/v8hku96x69gk

Tập 07 https://openload.co/f/2_d05mVnwvg/CanhS ... _II.07.rar
http://uptobox.com/zcseo1nbldnu

Tập 08 https://openload.co/f/2JjkMjVoXNE/CanhS ... _II.08.rar
http://uptobox.com/if7cw61fdin1
http://uptobox.com/2dgdm47qnxul (extra)

Tập 09 https://openload.co/f/fqdx3hGfHco/CanhS ... _II.09.rar
http://uptobox.com/y5j4ktbhxoja

Tập 10 https://openload.co/f/gC51kE8BjkQ/CanhS ... _II.10.rar
http://uptobox.com/6d69ptpqfl55

Tập 11 https://openload.co/f/BB24ahTzYwQ/CanhS ... _II.11.rar
http://uptobox.com/6lmg2v0ivflr

Tập 12 https://openload.co/f/NuZcQTWQ0Lw/CanhS ... _II.12.rar
http://uptobox.com/ryucftr0ljl6

Tập 13 https://openload.co/f/dhL6aJT4t_g/CanhS ... _II.13.rar
http://uptobox.com/1g2nd1ya12ic

https://openload.co/f/Eor_XExnHf4/CanhS ... _II.14.rar
Tập 14 http://uptobox.com/iihm12uibh68

Tập 15 https://openload.co/f/44mzF3t6MDY/CanhS ... _II.15.rar
http://uptobox.com/1jrxr3n2lgay

Tập 16 https://openload.co/f/E0sYtEb-SyI/CanhS ... _II.16.rar
http://uptobox.com/cvb2jdhsjhcr

Tập 17 https://openload.co/f/4AwDhhwFHuo/CanhS ... _II.17.rar
http://uptobox.com/js39rucf5kl4

Tập 18 https://openload.co/f/kSDxAJ85u88/CanhS ... _II.18.rar
http://uptobox.com/6b168rh0db3d
http://uptobox.com/6a780v87w9du (extra)

Tập 19 https://openload.co/f/sj38CfpNK2g/CanhS ... _II.19.rar
http://uptobox.com/0i0pqj4ozr1u

Tập 20 https://openload.co/f/Dg-762brd-E/CanhS ... _II.20.rar
http://uptobox.com/sse9e7cqwqpk
http://uptobox.com/zczhlc5zrquf (extra)

Tập 21 https://openload.co/f/vj7Dy0oVUBA/CanhS ... _II.21.rar
http://uptobox.com/184aklj9jbzf

Tập 22 https://openload.co/f/xNvTvoIrGkI/CanhS ... _II.22.rar
http://uptobox.com/vdjhin7dj8nt

Tập 23 https://openload.co/f/BWe6jKdmrG4/CanhS ... _II.23.rar
http://uptobox.com/8qz6bte1ropv

Tập 24 https://openload.co/f/h7X6Qs7Bibk/CanhS ... _II.24.rar
http://uptobox.com/sm56qhxr7ol3

Tập 25 https://openload.co/f/VzFqAmX0G9E/CanhS ... _II.25.rar
http://uptobox.com/uhjuxmedm75u

Tập 26 https://openload.co/f/NAYEBv5nEHE/CanhS ... _II.26.rar
http://uptobox.com/oagp5ng3lehy

Tập 27 https://openload.co/f/6eEyNkvLEmQ/CanhS ... _II.27.rar
http://uptobox.com/bbeo8p7x6je0

Tập 28 https://openload.co/f/uU50aTlvw0U/CanhS ... _II.28.rar
http://uptobox.com/i7zjxg0locxx

Tập 29 https://openload.co/f/3SsGQppHFFk/CanhS ... _II.29.rar
http://uptobox.com/e6xdyx58xmmf

Tập 30 https://openload.co/f/VCIMOSoJfzI/CanhS ... _II.30.rar
http://uptobox.com/gt52tkdpqcab

Tập 31 https://openload.co/f/-h9-wPu7qPI/CanhS ... _II.31.rar
http://uptobox.com/forbxebgcos8

Tập 32 https://openload.co/f/pR_DGpHXcYM/CanhS ... _II.32.rar
http://uptobox.com/zqfp15v2v8ss

Tập 33 http://uptobox.com/q9w47zkou8ke
https://openload.co/f/vA41igf4rx4/CanhS ... _II.33.rar

Tập 34 http://uptobox.com/3hsx7xwb12f7
https://openload.co/f/AVdJCr7HwCA/CanhS ... _II.34.rar

Tập 35 http://uptobox.com/r1utpazw0xl0
https://openload.co/f/hGODoh1msCo/CanhS ... _II.35.rar

Tập 36 http://uptobox.com/uwsak3vab5m9
https://openload.co/f/hiCSjhj_1G0/CanhS ... _II.36.rar

Tập 37 http://uptobox.com/n52nqv2fa4js
https://openload.co/f/V-PRI1uOknI/CanhS ... _II.37.rar

Tập 38 http://uptobox.com/avq5xjewaawu
https://openload.co/f/fCjjSmN6bRY/CanhS ... _II.38.rar

Tập 39 http://uptobox.com/xbe857f9ye2e
https://openload.co/f/rUKIvXDNP6A/CanhS ... _II.39.rar

Tập 40End http://uptobox.com/mweokme3txcp
https://openload.co/f/lq3S8kVX31M/CanhS ... .40End.rar

Enjoy!
anlac
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2017

Cảnh Sát Mới Ra Trường - TVB - Phần I, II, III - USLT

Gửi bàigửi bởi anlac

Cảnh Sát Mới Ra Trường Phần III (1988)

Hình ảnh

Hình ảnhTập 01 http://uptobox.com/sedqjwu44cu4
Tập 02 http://uptobox.com/vc29l2qpcjcf
Tập 03 http://uptobox.com/uaticfq78jpc
Tập 04 http://uptobox.com/alcc65aa8vaq
Tập 05 http://uptobox.com/rfne6dz2x7mn
Tập 06 http://uptobox.com/q4ndrm4j2ryg
Tập 07 http://uptobox.com/cv2djja4tdyy
Tập 08 http://uptobox.com/zkk4hvkckvty
Tập 09 http://uptobox.com/wvirkl1dmc9h
Tập 10 http://uptobox.com/npjmev0pnl9h
Tập 11 http://uptobox.com/k3is65fky3l7
Tập 12 http://uptobox.com/iuc8t2aoo5na
Tập 13 http://uptobox.com/jbtoy9qhh4wr
Tập 14 http://uptobox.com/wcl2mj76jf2k
Tập 15 http://uptobox.com/jne8yd94d47l
Tập 16 http://uptobox.com/0j97dzplhtni
Tập 17 http://uptobox.com/dezfqp39ocmy
Tập 18 http://uptobox.com/gb7u2u1w8cqf
Tập 19 http://uptobox.com/h4ee5t24epr4
Tập 20 http://uptobox.com/58obgnskxvxw
Tập 21 http://uptobox.com/180gqamunjdl
Tập 22 http://uptobox.com/ynrgwvqj4htl
Tập 23 http://uptobox.com/1lw13m1amv8x
Tập 24 http://uptobox.com/hx2gpthdpmnq
Tập 25 http://uptobox.com/8r67ggq2uxky
Tập 26 http://uptobox.com/9eyrj8n18d47
Tập 27 http://uptobox.com/8cw9dq68w5h9
Tập 28 http://uptobox.com/lgiu4inqsprq
Tập 29 http://uptobox.com/uzi9adszh4mo
Tập 30 http://uptobox.com/fjvd3mr0kwla
Tập 31 http://uptobox.com/c1xhejz2xbzh
Tập 32 http://uptobox.com/v6oiui20jfx4
Tập 33 http://uptobox.com/cxbpj3pg5z53
Tập 34 http://uptobox.com/z7jii08zsrwi
Tập 35 http://uptobox.com/nmfuzjkuwbxz
Tập 36 http://uptobox.com/im2hwt04xgml
Tập 37 http://uptobox.com/uolb3dhc5wit
Tập 38 http://uptobox.com/ry8vhx8cg667
Tập 39 http://uptobox.com/pzht26wic6ez
Tập 40End http://uptobox.com/57e9p8xbxwec

Enjoy!
anlac
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2017


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR