Chạm Vào Danh Vọng (AVI) - 50/50 tập

Chạm Vào Danh Vọng (AVI) - 50/50 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về những con người trong một vùng quê, cái nghèo khiến cho những người tham vọng bất chấp tất cả để được đổi đời, họ quên cả những điều được xem là luân thường đạo lí, họ xem nhẹ tính mạng con người miễn sao cuộc đời mình được thay đổi, không phải bất chấp khổ sở ở chốn nghèo khó.

Diễn viên: Thúy Diễm, Cao Thái Hà, Trương Thế Vinh, Tuấn Trần, Thiên Hương, …

Hình ảnh
01 https://clicknupload.link/ikkl97fedaa4
02 https://clicknupload.link/7mpr63krkfla
03 https://clicknupload.link/8o3phxirvwyy
04 https://clicknupload.link/er42yk59pib3
05 https://clicknupload.link/e3qf8z70xya7
06 https://clicknupload.link/oh3kz8k8vp4t
07 https://clicknupload.link/yq3g2s6f2w6t
08 https://clicknupload.link/wl4tr97ljvn7
09 https://clicknupload.link/ws118pis0zj2
10 https://clicknupload.link/yraooyzboaca
11 https://clicknupload.link/uq3cnt1ecn02
12 https://clicknupload.link/swzthhhyxkck
13 https://clicknupload.link/cw7ghb1ygxzb
14 https://clicknupload.link/yhye1z4gs5t3
15 https://clicknupload.link/evsu0htphbwn
16 https://clicknupload.link/xzujqnku0hyb
17 https://clicknupload.link/8r5vrvvutlkn
18 https://clicknupload.link/niwoigxqhphc
19 https://clicknupload.link/d5312mll5zit
20 https://clicknupload.link/5jgo468g4bre
21 https://clicknupload.link/iaz17ro3ehl8
22 https://clicknupload.link/8daq6a4y3fhq
23 https://clicknupload.link/eu68262nmh8a
24 https://clicknupload.link/nxxd0hrgqvpe
25 https://clicknupload.link/j6n7r9whhitp
26 https://clicknupload.link/4hqppxpt8h0z
27 https://clicknupload.link/smejwlihl33j
28 https://clicknupload.link/1g93qe9qlf6s
29 https://clicknupload.link/w3we50cd2pzk
30 https://clicknupload.link/2hf7rs1lsfhu
31 https://clicknupload.link/4nkba3jt8yom
32 https://clicknupload.link/s811de7ourek
33 https://clicknupload.link/4jqnm0la7haj
34 https://clicknupload.link/g4otuxgo7cqq
35 https://clicknupload.link/8fqaxzp969v2
36 https://clicknupload.link/aqtuuead3izw
37 https://clicknupload.link/c4rmj5jbmgih
38 https://clicknupload.link/3qi7zo19l34x
39 https://clicknupload.link/6hww6hqg2yzd
40 https://clicknupload.link/sw1uyvl5ns7b
41 https://clicknupload.link/j2e4xyvrhb4y
42 https://clicknupload.link/15qt28stlms6
43 https://clicknupload.link/0kcv6579y4vg
44 https://clicknupload.link/h53qqky32e3b
45 https://clicknupload.link/shlbidseup53
46 https://clicknupload.link/nhn6388aymfh
47 https://clicknupload.link/64nd4nhhs5br
48 https://clicknupload.link/9xu75rs2u74i
49 https://clicknupload.link/zptyqcdx2yxb
50 https://clicknupload.link/3vdfteki0rn1


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/4vdWgtRfeGo/ChamV ... ong_01.avi
02 https://openload.co/f/IFnU7BsmW00/ChamV ... ong_02.avi
03 https://openload.co/f/JRXF8092-dU/ChamV ... ong_03.avi
04 https://openload.co/f/3AMLa4pNID8/ChamV ... ong_04.avi
05 https://openload.co/f/U8aaL7wu7Uk/ChamV ... ong_05.avi
06 https://openload.co/f/T3HXmEgfb6M/ChamV ... ong_06.avi
07 https://openload.co/f/B4TrNzB3-44/ChamV ... ong_07.avi
08 https://openload.co/f/53iW3gsmXHA/ChamV ... ong_08.avi
09 https://openload.co/f/v6P7B4nhmgA/ChamV ... ong_09.avi
10 https://openload.co/f/I6c7gO458sw/ChamV ... ong_10.avi
11 https://openload.co/f/70jkUKvG958/ChamV ... ong_11.avi
12 https://openload.co/f/FQfXOR6oRQo/ChamV ... ong_12.avi
13 https://openload.co/f/QJex4fC1zoY/ChamV ... ong_13.avi
14 https://openload.co/f/kvCe6XZgFgo/ChamV ... ong_14.avi
15 https://openload.co/f/A_Cb5scJQ6s/ChamV ... ong_15.avi
16 https://openload.co/f/g68Cwpzmagg/ChamV ... ong_16.avi
17 https://openload.co/f/X6WX9XYXLDY/ChamV ... ong_17.avi
18 https://openload.co/f/lZRhMmJmR8o/ChamV ... ong_18.avi
19 https://openload.co/f/JVASI7njF5s/ChamV ... ong_19.avi
20 https://openload.co/f/f-iaiAxWRLs/ChamV ... ong_20.avi
21 https://openload.co/f/59hQ1KcqgAI/ChamV ... ong_21.avi
22 https://openload.co/f/u3Cr-mErERU/ChamV ... ong_22.avi
23 https://openload.co/f/hJc4VQlGB8s/ChamV ... ong_23.avi
24 https://openload.co/f/T1g602M5mrw/ChamV ... ong_24.avi
25 https://openload.co/f/m6tBt0gkTn4/ChamV ... ong_25.avi
26 https://openload.co/f/9gUe4uRpW00/ChamV ... ong_26.avi
27 https://openload.co/f/zzerrHd6hww/ChamV ... ong_27.avi
28 https://openload.co/f/DepXCWeC6lY/ChamV ... ong_28.avi
29 https://openload.co/f/p8qZY8v354A/ChamV ... ong_29.avi
30 https://openload.co/f/ma5KTlQoLkA/ChamV ... ong_30.avi
31 https://openload.co/f/4DplF7en7n8/ChamV ... ong_31.avi
32 https://openload.co/f/K_NGTkqxKhg/ChamV ... ong_32.avi
33 https://openload.co/f/SwbA4F5gZ20/ChamV ... ong_33.avi
34 https://openload.co/f/hMOytgnIs6U/ChamV ... ong_34.avi
35 https://openload.co/f/ZlZHRh01r2s/ChamV ... ong_35.avi
36 https://openload.co/f/LwZIgXE6-ls/ChamV ... ong_36.avi
37 https://openload.co/f/0halDLDIcWI/ChamV ... ong_37.avi
38 https://openload.co/f/BCckvwPWB6k/ChamV ... ong_38.avi
39 https://openload.co/f/znhNzM-MWT4/ChamV ... ong_39.avi
40 https://openload.co/f/hC-nnvERXlY/ChamV ... ong_40.avi
41 https://openload.co/f/5T637r8T-gs/ChamV ... ong_41.avi
42 https://openload.co/f/ASGGaJSgx-w/ChamV ... ong_42.avi
43 https://openload.co/f/W9y4Cj9mLbQ/ChamV ... ong_43.avi
44 https://openload.co/f/9WjvjUeh8wE/ChamV ... ong_44.avi
45 https://openload.co/f/EysmzWwi8F8/ChamV ... ong_45.avi
46 https://openload.co/f/z2gkuC5DffI/ChamV ... ong_46.avi
47 https://openload.co/f/VrI9u8Am1yI/ChamV ... ong_47.avi
48 https://openload.co/f/HSuGNQaUG54/ChamV ... ong_48.avi
49 https://openload.co/f/oc8CXi4HNWg/ChamV ... ong_49.avi
50 https://openload.co/f/PhJ0zHiLKcc/ChamV ... _50end.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/gq76yo9d
02 http://ul.to/m9tsccjz
03 http://ul.to/qatxub9o
04 http://ul.to/fpskpvvh
05 http://ul.to/gbrn5awg
06 http://ul.to/b0et32tk
07 http://ul.to/h6ezbjho
08 http://ul.to/6x1f5vmt
09 http://ul.to/guodicj2
10 http://ul.to/r8tqhl5m
11 http://ul.to/4dc8vszv
12 http://ul.to/0wea2mc6
13 http://ul.to/3dbrkpkc
14 http://ul.to/0ib1e3l2
15 http://ul.to/3jat8phj
16 http://ul.to/eu1l9hxr
17 http://ul.to/q5s806gy
18 http://ul.to/hb0ctsoi
19 http://ul.to/eezeqxjt
20 http://ul.to/npfzis2o
21 http://ul.to/38mpncp4
22 http://ul.to/nlldlrwv
23 http://ul.to/7a0s0auj
24 http://ul.to/27pf6tlg
25 http://ul.to/u0284h12
26 http://ul.to/krleq1h3
27 http://ul.to/35hiq4u1
28 http://ul.to/yhoavva6
29 http://ul.to/lj97i96b
30 http://ul.to/mpxqdsfd
31 http://ul.to/4wxir3qu
32 http://ul.to/9doeiszd
33 http://ul.to/t4koos9v
34 http://ul.to/speayn1s
35 http://ul.to/3ok08keu
36 http://ul.to/2e0lirbw
37 http://ul.to/v6tku8mn
38 http://ul.to/v5kkh80s
39 http://ul.to/1ji3kwuz
40 http://ul.to/5oytu262
41 http://ul.to/wys6v5pf
42 http://ul.to/n6zb3u92
43 http://ul.to/cdbrnovs
44 http://ul.to/e2e9f5jl
45 http://ul.to/v8wbx72v
46 http://ul.to/tz4p2l6p
47 http://ul.to/cj93juvz
48 http://ul.to/es7k8otp
49 http://ul.to/fywse0nn
50 http://ul.to/r0th4xyn


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/RXM9KNHX
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/0NM0QXU0
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/YDSOAWQU
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/0Q8IIAAJ
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/1DVYR9GA
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/JC96XC0T
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/0VLMC3Q0
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/0BXDHDU6
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/75KKZFEM
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/04ZFEVCD
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/1ZBYHEXT
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/UFSPYFIL
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/LN0SLIRD
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/GDXYBZ8M
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/1C4MPOZP
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/1XPFVYI8
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/1GDKTD1V
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/GHYTPBMQ
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/E2C1UESY
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/OLBL2ZIG
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/1WG7WUXN
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/AAB0TZZS
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/G59IOOHV
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/1HPZUXOK
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/ZONEFTO7
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/QOTMPOFR
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/0IZGRIKX
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/RLUC8WO7
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/ECWHITML
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/KLSVQFJY
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/0HDIV3ZZ
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/WESCBVBM
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/1TUQYRGE
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/028GSKEL
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/CQYSXKP6
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/ODLWWCFE
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/3IEMIYLL
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/BAFOAHD8
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/0BWUHDVQ
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/5DYRHFMD
41 http://www.mirrorcop.com/downloads/0UUCAKI8
42 http://www.mirrorcop.com/downloads/1YTMXKV8
43 http://www.mirrorcop.com/downloads/0MMSBQFT
44 http://www.mirrorcop.com/downloads/MSX5YPSS
45 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VWFVVP0
46 http://www.mirrorcop.com/downloads/NNRHVCUI
47 http://www.mirrorcop.com/downloads/IVYXIDMY
48 http://www.mirrorcop.com/downloads/JQHMRI0D
49 http://www.mirrorcop.com/downloads/2ZOP8NUX
50 http://www.mirrorcop.com/downloads/OQTUO7RW

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR