Bồng Bềnh Trên Sông (AVI) - 34/34 tập

Bồng Bềnh Trên Sông (AVI) - 34/34 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Bồng bềnh trên sông là một bức tranh rõ nét và đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, với những phiên chợ nổi, những câu hò, những điệu đờn ca tài tử, và cả những số phận con người buồn man mác. Câu chuyện của gia đình ông bà Năm có lẽ chẳng phải cá biệt ở những vùng quê sông nước nghèo nàn. Một người chồng, người cha sống thiếu trách nhiệm, quanh năm uống rượu, đẩy mọi việc cho người vợ tần tảo, từ chăm lo nhà cửa đến con cái. Những đứa con lớn lên trong gia cảnh đó, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, mỗi người lại lựa chọn một đường đi cho riêng mình, chỉ có một điểm chung là không muốn lặp lại số phận mà cha mẹ mình đã trải qua. Nhưng rồi mỗi lựa chọn đó, mỗi con đường đó có mang lại kết quả như mong ước?

Diễn viên: Công Ninh, Cát Tường ,Phan Như Thảo ,Phuong Thanh ,Trung Dũng, Phạm Kiều Khanh, Phương Thanh

Hình ảnh
01 https://clicknupload.link/ksxur5nsv03l
02 https://clicknupload.link/jm582jzg4c8t
03 https://clicknupload.link/3uqpc1u5cfw5
04 https://clicknupload.link/jf7622n264mn
05 https://clicknupload.link/iudwkio3xakt
06 https://clicknupload.link/yjpwfv7371e2
07 https://clicknupload.link/zserfle2vqgd
08 https://clicknupload.link/lylcoe27ce43
09 https://clicknupload.link/c4iey87wyg5r
10 https://clicknupload.link/8v58m8vabyf1
11 https://clicknupload.link/8m7kx9gsl46j
12 https://clicknupload.link/71n9ud5xpeug
13 https://clicknupload.link/6adirphex5hw
14 https://clicknupload.link/oflfsrccmbm9
15 https://clicknupload.link/t0e35dm7q4do
16 https://clicknupload.link/o0tajdo47rz5
17 https://clicknupload.link/kcbztb42dk2s
18 https://clicknupload.link/hx2izz2huxdz
19 https://clicknupload.link/1fmfoefwimga
20 https://clicknupload.link/aupco53pughk
21 https://clicknupload.link/hwkzverlbeqs
22 https://clicknupload.link/0syzev04c5pb
23 https://clicknupload.link/7efkwq5j2jt3
24 https://clicknupload.link/snkqnltwe6zj
25 https://clicknupload.link/msjmcq1b07qv
26 https://clicknupload.link/c1u063e0im7o
27 http://www.basicupload.com/zcv2ufcmv6bw
28 https://clicknupload.link/c27w59en55kw
29 https://clicknupload.link/v9axn69l1bdn
30 https://clicknupload.link/np9xt6aslat1
31 https://clicknupload.link/m5vf7syrwqg9
32 https://clicknupload.link/vw44d16dihbg
33 https://clicknupload.link/igcdhgxs9jty
34 https://clicknupload.link/ddkgzar92stt


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/N1yXRUcpB4Q/BongB ... ong_01.avi
02 https://openload.co/f/JDvLXHKTpsE/BongB ... ong_02.avi
03 https://openload.co/f/x5OBDuGnY8U/BongB ... ong_03.avi
04 https://openload.co/f/I1G3Tdow_Uw/BongB ... ong_04.avi
05 https://openload.co/f/K4uFvMIdrmQ/BongB ... ong_05.avi
06 https://openload.co/f/iBzM5ko7qlM/BongB ... ong_06.avi
07 https://openload.co/f/yF1r2AoYxU4/BongB ... ong_07.avi
08 https://openload.co/f/jMIeSo7jFQ4/BongB ... ong_08.avi
09 https://openload.co/f/OpX1m8aLjyk/BongB ... ong_09.avi
10 https://openload.co/f/FZF8gUHEIDQ/BongB ... ong_10.avi
11 https://openload.co/f/xrNzJmKTbbY/BongB ... ong_11.avi
12 https://openload.co/f/yN3GCv-QZcM/BongB ... ong_12.avi
13 https://openload.co/f/9c-wLqwFr-Y/BongB ... ong_13.avi
14 https://openload.co/f/8xsQ7jdfhFw/BongB ... ong_14.avi
15 https://openload.co/f/Ev2S9Jl3Ekw/BongB ... ong_15.avi
16 https://openload.co/f/PbDNf8ByIRw/BongB ... ong_16.avi
17 https://openload.co/f/BK8hivGSQ8Q/BongB ... ong_17.avi
18 https://openload.co/f/u6SahfQ5c0U/BongB ... ong_18.avi
19 https://openload.co/f/XHjlX844Hqs/BongB ... ong_19.avi
20 https://openload.co/f/WLoTMvkg7ZY/BongB ... ong_20.avi
21 https://openload.co/f/0bGb4x_tGQc/BongB ... ong_21.avi
22 https://openload.co/f/YRKlZL5WZk0/BongB ... ong_22.avi
23 https://openload.co/f/x1ZOcBcg16Y/BongB ... ong_23.avi
24 https://openload.co/f/q0LjYfSZBdE/BongB ... ong_24.avi
25 https://openload.co/f/oEKV8193Cfk/BongB ... ong_25.avi
26 https://openload.co/f/1yZ_Envace0/BongB ... ong_26.avi
27 https://openload.co/f/d78JkwNkzcc/BongB ... ong_27.avi
28 https://openload.co/f/Jnz8a2HSFf4/BongB ... ong_28.avi
29 https://openload.co/f/B81Y2Sjubd0/BongB ... ong_29.avi
30 https://openload.co/f/Q_lXe5ywm2E/BongB ... ong_30.avi
31 https://openload.co/f/CTR-BSWsfqw/BongB ... ong_31.avi
32 https://openload.co/f/_wxxxYxaYZM/BongB ... ong_32.avi
33 https://openload.co/f/9-A8PkEJ6AE/BongB ... ong_33.avi
34 https://openload.co/f/bhk9T1GMyCI/BongB ... _34end.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/luiv5j5x
02 http://ul.to/25qss49e
03 http://ul.to/bm146jis
04 http://ul.to/33pbq52l
05 http://ul.to/6zwh0ksx
06 http://ul.to/6emrizuf
07 http://ul.to/3m89p622
08 http://ul.to/3ualrgbi
09 http://ul.to/jr0zjrdz
10 http://ul.to/8lff32v2
11 http://ul.to/pxaeq8hb
12 http://ul.to/d94pmshp
13 http://ul.to/55sme1t6
14 http://ul.to/54bq2z0n
15 http://ul.to/w1me2a1s
16 http://ul.to/695vuf4m
17 http://ul.to/ho5sg1ri
18 http://ul.to/sbzaks01
19 http://ul.to/t2nr0w96
20 http://ul.to/oixmflgo
21 http://ul.to/bfzltr3j
22 http://ul.to/97x3g8jy
23 http://ul.to/i76hhae9
24 http://ul.to/nw4ncqhp
25 http://ul.to/va15ubpj
26 http://ul.to/d3t9trh3
27 http://ul.to/lglk5w42
28 http://ul.to/obd1xddr
29 http://ul.to/lrmtsen8
30 http://ul.to/4okzvs51
31 http://ul.to/2kk3nmiz
32 http://ul.to/sue9s13v
33 http://ul.to/hcuyqzil
34 http://ul.to/2ednfd8x


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/NQMYD28D
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/E5BDWBKH
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/0IBTGG2J
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/QQNAB1PO
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/2WH7TKAF
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/CDQAR7ZJ
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/FPBZ8BO1
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/MKL5CVOV
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/183TBDCQ
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/1ZVYMUHD
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/BCULUSFY
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/GTFL1PHS
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/0DRKBFNS
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/DV0RZVSC
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/1W9I68IF
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/LUWSJMUF
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/1C1BL9QU
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/ZWG2BLV9
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/XPRSN4E4
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/61KNK1VU
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/1DUNBLCR
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/190UOKQK
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/0OIFOWNH
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/0TK88IDZ
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/36RZCZRK
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VIM3ICC
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/0QGH51RD
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/VSQZ9HE2
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/LOSNHQIX
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/0VCKBWN6
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/LOGDMYPG
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/1V7I6YTS
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/WGGBRWWA
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/KGQD3QXP


Hình ảnh
01 http://uptobox.com/orhmgxutpi4k
02 http://uptobox.com/gpn9za3nvx2q
03 http://uptobox.com/yqu20685t1fi
04 http://uptobox.com/25pywdwy70fi
05 http://uptobox.com/d7v1u4vzcijr
06 http://uptobox.com/i435lt1l9nvq
07 https://uptobox.com/3m7hg670f51e
08 https://uptobox.com/j4o2h3oycmfw
09 https://uptobox.com/e7rbd0twtznu
10 https://uptobox.com/w6v9b12c40qh
11 https://uptobox.com/8ls98bgbrgv0
12 https://uptobox.com/uvb0qlgyvcfc
13 https://uptobox.com/u5t4tjs23vhr
14 https://uptobox.com/p3jqi3zj7nxg
15 https://uptobox.com/poyfqj3rnnf1
16 https://uptobox.com/hwhsgpciivjc
17 http://uptobox.com/r072ou1paz6g
18 http://uptobox.com/0vhyyz80bxtu
19 https://uptobox.com/o6c9ceirt2oq
20 https://uptobox.com/drxwvtpx01ke
21 https://uptobox.com/evr3wgnx16tq
22 https://uptobox.com/h12ifxmqpwex
23 http://uptobox.com/6cn6u6ywoza3
24 https://uptobox.com/r0q219av5d5f
25 http://uptobox.com/pe7ckneqpr07
26 https://uptobox.com/aq4matc3rhz5
27 https://uptobox.com/uw3h22sv3hak
28 http://uptobox.com/n0yh2wfgw4yf
29 https://uptobox.com/86zc82aknfit
30 https://uptobox.com/qbunt5uf4nt9
31 https://uptobox.com/9ncydl1x42gl
32 https://uptobox.com/aewkqg8l4oy0
33 http://uptobox.com/qg6s62dhhl3p
34 http://uptobox.com/71f14idqjo8j

.
Sửa lần cuối bởi mietmai vào ngày 22 Tháng 11 2016 với 11 lần sửa.
mietmai
 
Bài viết: 1019
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Bồng Bềnh Trên Sông (AVI) - 8/34 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn mietmai,
hoanghon
 
Bài viết: 327
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013

Re: Bồng Bềnh Trên Sông (AVI) - 24/34 tập

Gửi bàigửi bởi hmta1982

:gui Thanks MM .... Welcome back! :gui
hmta1982
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 1 Tháng 8 2014
Đến từ: VN


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR