Cô Vợ Bất Đắc Dĩ - Love Jewelry (AVI) - 42/42 tập VNLT

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ - Love Jewelry (AVI) - 42/42 tập VNLT

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Phim Cô Vợ Bất Đắc Dĩ bộ phim Trung Quốc xoay quanh câu chuyện tình của Phương Tử Nghiên và Cung Vũ Dạ. Cung Vũ Dạ bị vợ bỏ rơi nên anh muốn tìm một người thay thế đóng giả vợ mình để nhằm che mắt gia đình và thiên hạ. Nên Cung Vũ Dạ đã tìm đến người bạn thân của mình là Phương Tử Nghiên.

Để trả công cho Phương Tử Nghiên anh hứa giúp Phương Tử Nghiên trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Nhưng tình giả hóa thật do tiếp xúc với nhau lâu ngày và Phương Tử Nghiên lại đóng vai cô vợ hờ quá nỗi xuất sắc khiến cho Cung Vũ Dạ đã nảy sinh tình yêu với cô lúc nào không hay.

Hình ảnh
01 https://clicknupload.link/jsm49pw8m9zo
02 https://clicknupload.link/lg5r54qtfsl0
03 https://clicknupload.link/cjcamus4u9tf
04 https://clicknupload.link/0ik2towropmc
05 https://clicknupload.link/y5a00tdmxmb4
06 https://clicknupload.link/5bq500feo4su
07 https://clicknupload.link/nr7ronqjdetk
08 https://clicknupload.link/l9y0dpq7bsws
09 https://clicknupload.link/qbquafxb3ihc
10 https://clicknupload.link/2u9icxz4wqan
11 https://clicknupload.link/sf2xk4kd5zri
12 https://clicknupload.link/li185dla0p9d
13 https://clicknupload.link/ene8amptyp00
14 https://clicknupload.link/pab59rpbohd0
15 https://clicknupload.link/bb4exrb544e8
16 https://clicknupload.link/l5wz4skqfhef
17 https://clicknupload.link/afphhiqn78gh
18 https://clicknupload.link/56qgvsfexybk
19 https://clicknupload.link/kjvhp8syzkir
20 https://clicknupload.link/n2ky7fv47hkx
21 https://clicknupload.link/6paw5de5n2r6
22 https://clicknupload.link/mdwfgxd8s6k5
23 https://clicknupload.link/gqhwyq9ew725
24 https://clicknupload.link/001yqvbkqdnh
25 https://clicknupload.link/ootfbhte3gt2
26 https://clicknupload.link/0bk6uyc7yywb
27 https://clicknupload.link/y07ab89t631g
28 https://clicknupload.link/o4b5vww0xfui
29 https://clicknupload.link/erwpzfuj4yl8
30 https://clicknupload.link/osezmaajnyhc
31 https://clicknupload.link/gjzcshkt3618
32 http://www.basicupload.com/xpx0yzqlhzub
32 https://clicknupload.link/qbl23yaabhju
33 https://clicknupload.link/h93a0f2pluws
34 https://clicknupload.link/6770vsc6odpi
35 https://clicknupload.link/u4tyxk27y701
36 https://clicknupload.link/j0aty3lx9121
37 https://clicknupload.link/zi5xfb2akfis
38 https://clicknupload.link/t6xvohfjkjct
39 https://clicknupload.link/hyser7az92e2
40 https://clicknupload.link/wxnzboz5low9
41 https://clicknupload.link/3d7zkyw3cc1o
42 https://clicknupload.link/17eo8mes0e9m


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/2y0aeq69yjco.html
02 http://filemoney.com/hdn1x4wgbcuf.html
03 http://filemoney.com/v0zkpsuhdqin.html
04 http://filemoney.com/cc285k28zkbt.html
05 http://filemoney.com/34qgaqupb3d5.html
06 http://filemoney.com/ahddbqq5y1dw.html
07 http://filemoney.com/sa111sdvg7em.html
08 http://filemoney.com/y8wdznydvnmh.html
09 http://filemoney.com/utcscmcxn9a0.html
10 http://filemoney.com/y1e47izdonp8.html
11 http://filemoney.com/l06ms940ksl0.html
12 http://filemoney.com/y44n9dbymcpm.html
13 http://filemoney.com/ty8iwi429mhd.html
14 http://filemoney.com/r21dyne5plvk.html
15 http://filemoney.com/5e92ql112ugr.html
16 http://filemoney.com/ndroanisr4bs.html
17 http://filemoney.com/d99qgmnlx209.html
18 http://filemoney.com/2smx33mfhdjm.html
19 http://filemoney.com/wbs9905g0ipw.html
20 http://filemoney.com/i7jjpj3utcho.html


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/0T5meAZmGKQ/CoVoBatDacDi_01.avi
02 https://openload.co/f/QINXo52CA74/CoVoBatDacDi_02.avi
03 https://openload.co/f/ywPV1kZbpqI/CoVoBatDacDi_03.avi
04 https://openload.co/f/HffUCtT4QSU/CoVoBatDacDi_04.avi
05 https://openload.co/f/Rg9oXcrYhb8/CoVoBatDacDi_05.avi
06 https://openload.co/f/d0IwUAtx9zc/CoVoBatDacDi_06.avi
07 https://openload.co/f/CO-VJzQEwnY/CoVoBatDacDi_07.avi
08 https://openload.co/f/eeaP3UL-A6Y/CoVoBatDacDi_08.avi
09 https://openload.co/f/e-X4s6-SxdU/CoVoBatDacDi_09.avi
10 https://openload.co/f/KLg-21IMRKY/CoVoBatDacDi_10.avi
11 https://openload.co/f/3JKShTuEgmU/CoVoBatDacDi_11.avi
12 https://openload.co/f/zuCFrXhKVpU/CoVoBatDacDi_12.avi
13 https://openload.co/f/b4zQWkj1vu0/CoVoBatDacDi_13.avi
14 https://openload.co/f/28yXnzpGTfY/CoVoBatDacDi_14.avi
15 https://openload.co/f/gNkiR8B-F14/CoVoBatDacDi_15.avi
16 https://openload.co/f/_7HVkTzhfs0/CoVoBatDacDi_16.avi
17 https://openload.co/f/M2Ke133Yl3E/CoVoBatDacDi_17.avi
18 https://openload.co/f/9Sn3dUQeAZ4/CoVoBatDacDi_18.avi
19 https://openload.co/f/htKNqYHFP2U/CoVoBatDacDi_19.avi
20 https://openload.co/f/pbTEtJSnv7Y/CoVoBatDacDi_20.avi
21 https://openload.co/f/3N0yXLmzGtY/CoVoBatDacDi_21.avi
22 https://openload.co/f/1SAaBEgh16M/CoVoBatDacDi_22.avi
23 https://openload.co/f/zuq0k46puU8/CoVoBatDacDi_23.avi
24 https://openload.co/f/H6Mye2-frjo/CoVoBatDacDi_24.avi
25 https://openload.co/f/vaUQoPxRYPY/CoVoBatDacDi_25.avi
26 https://openload.co/f/Dp3qs9RBXPk/CoVoBatDacDi_26.avi
27 https://openload.co/f/c3oxOSXf41U/CoVoBatDacDi_27.avi
28 https://openload.co/f/JW6TMPIDlns/CoVoBatDacDi_28.avi
29 https://openload.co/f/mViks_xTapg/CoVoBatDacDi_29.avi
30 https://openload.co/f/PKcDXEOJqBE/CoVoBatDacDi_30.avi
31 https://openload.co/f/VmRaJagWQX8/CoVoBatDacDi_31.avi
32 https://openload.co/f/K7e47vlmGg0/CoVoBatDacDi_32.avi
33 https://openload.co/f/x14FlI1s5ew/CoVoBatDacDi_33.avi
34 https://openload.co/f/2c9OZJCg8aM/CoVoBatDacDi_34.avi
35 https://openload.co/f/YGZJ9M_JMBQ/CoVoBatDacDi_35.avi
36 https://openload.co/f/mpy0ympt19k/CoVoBatDacDi_36.avi
37 https://openload.co/f/zQHrGUfLfiY/CoVoBatDacDi_37.avi
38 https://openload.co/f/x7dhliH_Gtw/CoVoBatDacDi_38.avi
39 https://openload.co/f/YKwXfHs9fbw/CoVoBatDacDi_39.avi
40 https://openload.co/f/DabKdFq3nIY/CoVoBatDacDi_40.avi
41 https://openload.co/f/0yj4iitYFKU/CoVoBatDacDi_41.avi
42 https://openload.co/f/k2O2Rltk4Hs/CoVoB ... _42end.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/yo74oxcg
02 http://ul.to/unyt75sq
03 http://ul.to/bor8xe5l
04 http://ul.to/rslypsmr
05 http://ul.to/b3n0nalz
06 http://ul.to/kkmcn8ek
07 http://ul.to/1scd74sn
08 http://ul.to/4r0xbj35
09 http://ul.to/21go4o1h
10 http://ul.to/hgrvnkyp
11 http://ul.to/d99exbfs
12 http://ul.to/41b701qs
13 http://ul.to/7tl69voa
14 http://ul.to/3k4c1ni1
15 http://ul.to/g3lyc9ah
16 http://ul.to/d6jif5ri
17 http://ul.to/wkhv49n2
18 http://ul.to/2cqiprgw
19 http://ul.to/63nx6f7y
20 http://ul.to/kmf4t0zl
21 http://ul.to/s0cnahvq
22 http://ul.to/8boyw23c
23 http://ul.to/bm8mhs8d
24 http://ul.to/gcn5v07t
25 http://ul.to/acbzfw74
26 http://ul.to/4f0e421o
27 http://ul.to/cbgy9tyq
28 http://ul.to/03dur54i
29 http://ul.to/wi83gm21
30 http://ul.to/adlwt4ab
31 http://ul.to/9xnzk62n
32 http://ul.to/r8awoqrf
33 http://ul.to/til99mhr
34 http://ul.to/keq5bgcb
35 http://ul.to/9hnegh4h
36 http://ul.to/c6gj35hv
37 http://ul.to/j7wsjnqo
38 http://ul.to/vn7eufpd
39 http://ul.to/ljsrbqw7
40 http://ul.to/yjjfa5yl
41 http://ul.to/3w7xszii
42 http://ul.to/3ev1mx1g


Hình ảnh
01 http://uptobox.com/deiogwfvaqhz
02 http://uptobox.com/j89vgj7io35o
03 http://uptobox.com/d0xhqcoau8h1
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/XEH11AHH
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/0EMFJMAA
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/1TKHHIDW
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/K5U4MITQ
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/OYQ6OCC5
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/1Z7HPLAU
10 http://uptobox.com/369ylvxnwqhm
11 http://uptobox.com/0xpvdfj52lne
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/0JCX7ECT
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/RHWLY0A3
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/0CI2RWHG
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/0GTDQQGY
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/0FJ798DZ
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/ZLCJKRAR
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/GWQV18AT
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/6R0VZCOW
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/PYMLW6UF
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/0IXWJSDB
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/0SXWAID9
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/LHGOEQDC
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/VGFWYSTX
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/19QTEUCD
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/1QOUF6BW
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/122QELBN
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/B5CILYZR
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/BMUTKX3Y
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/8A6EN9UE
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/0PIGOZZF
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/QBB2OHT0
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/OX2X8WTB
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/1HXEDGOL
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/U1A7OGYO
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/1BNIEDN4
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/VBENEJYN
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/0R9MNPYB
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/UGXFTA3I
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/0T2SN4QO
41 http://www.mirrorcop.com/downloads/QJC63OCD
42 http://www.mirrorcop.com/downloads/CQWSZTXF

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR