Trả Giá (AVI) - 30/30 tập

Trả Giá (AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

“Trả giá” là bộ phim tâm lý xã hội hấp dẫn về đề tài hôn nhân – gia đình, trong đó tâm điểm là nhân vật Bách – người đàn ông tham vọng với lối sống sai lầm dẫn đến nhiều bi kịch cho chính bản thân và những người thân trong cuộc đời anh. Bách đã dùng mọi thủ đoạn để đạt được danh vọng và tiền tài mà không một lần biết nhìn lại…

Diễn viên: Như Phúc, Trương Minh Quốc Thái, Trí Quang, Lê Thiện, Bích Hằng, Phương Ngân, Phùng Ngọc Huy, Băng Di, Bạch Công Khanh….

Hình ảnh
01 https://clicknupload.link/mfh7ncexg4md
02 https://clicknupload.link/5vh3ifa0p8ks
03 https://clicknupload.link/aoims8rsxo5e
04 https://clicknupload.link/9tx1g9ygq0cf
05 https://clicknupload.link/mju020tzr29j
06 https://clicknupload.link/5c5wxz0vl6sw
07 https://clicknupload.link/uvpadev3fcwk
08 https://clicknupload.link/m8bw2hqxu8d2
09 https://clicknupload.link/a46uvrqt7ubs
10 https://clicknupload.link/qcyefw2z69fq
11 https://clicknupload.link/0a2poqq8pdk2
12 https://clicknupload.link/lipj0mt7m8nc
13 https://clicknupload.link/fi9hrj6lyh4b
14 https://clicknupload.link/bp8bmqczr0mt
15 https://clicknupload.link/q8stsgmm7k2q
16 https://clicknupload.link/y288okupl282
17 https://clicknupload.link/b7fda8vxb480
18 https://clicknupload.link/omq0v8r2ldk5
19 https://clicknupload.link/5zxf55lmckjr
20 https://clicknupload.link/glm2tg9jeijn
21 https://clicknupload.link/ywfws5mmzhwg
22 https://clicknupload.link/iugba7iwu4ys
23 https://clicknupload.link/77f433bqfj5q
24 https://clicknupload.link/apw36is05sm7
25 https://clicknupload.link/ogodvz3fjv10
26 https://clicknupload.link/83y0xmfbq23m
27 https://clicknupload.link/k58qd0oi33pk
28 https://clicknupload.link/grcpw5js8dbx
29 https://clicknupload.link/tsbjffvot5wr
30 https://clicknupload.link/co9m4icyui9l


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/ly9f3i01yvlq.html
02 http://filemoney.com/8ommpd1i2hui.html
03 http://filemoney.com/fs1ak1ul3brb.html
04 http://filemoney.com/zwfws9gnncp4.html
05 http://filemoney.com/1mxuerex36y8.html
06 http://filemoney.com/qpv0pia0yddy.html
07 http://filemoney.com/wi3uwq7aoeru.html
08 http://filemoney.com/v4oa5kvutv4c.html
09 http://filemoney.com/33q6e1d3t03p.html
10 http://filemoney.com/wjrc62tj1hdx.html
11 http://filemoney.com/q4kh011sggea.html
12 http://filemoney.com/irc5ocitdlbi.html
13 http://filemoney.com/iz7iq80wiw9f.html
14 http://filemoney.com/137xzedljgee.html
15 http://filemoney.com/ctl3wrqlap45.html
16 http://filemoney.com/ryvuq065rsqa.html
17 http://filemoney.com/j5mma5vo3c8k.html
18 http://filemoney.com/ee9uj73rqglf.html
19 http://filemoney.com/b31ijrqmws23.html
20 http://filemoney.com/0fgfofidroew.html
21 http://filemoney.com/5l0p0dukg4d7.html
22 http://filemoney.com/n90680enjo23.html
23 http://filemoney.com/tiis84plqgbw.html
24 http://filemoney.com/08q5gnv6jfgk.html
25 http://filemoney.com/asw4z7gdeh6x.html
26 http://filemoney.com/ssk78ug5cjz7.html
27 http://filemoney.com/bb9pfc6a27ns.html
28 http://filemoney.com/pvtbdh3i7zcr.html
29 http://filemoney.com/o3q5i2b54d3a.html
30 http://filemoney.com/61j16e0cks7c.html


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/bH_QNPvkQ5w/TraGia_01.avi
02 https://openload.co/f/fLoRq3I5IPw/TraGia_02.avi
03 https://openload.co/f/TY5w2QFwCRE/TraGia_03.avi
04 https://openload.co/f/rbX0uc8kudA/TraGia_04.avi
05 https://openload.co/f/_gcl9wSfOBM/TraGia_05.avi
06 https://openload.co/f/XiBeGXTk3bA/TraGia_06.avi
07 https://openload.co/f/vGhtNa0375M/TraGia_07.avi
08 https://openload.co/f/m8_mHHTn35o/TraGia_08.avi
09 https://openload.co/f/EHspbnji338/TraGia_09.avi
10 https://openload.co/f/_ZBl56XfBE0/TraGia_10.avi
11 https://openload.co/f/yXyWDdWU2S0/TraGia_11.avi
12 https://openload.co/f/nupNttVb8o4/TraGia_12.avi
13 https://openload.co/f/kyBF5iXz2Bk/TraGia_13.avi
14 https://openload.co/f/Q-WD_LRh7gk/TraGia_14.avi
15 https://openload.co/f/XH5zqDbB3ec/TraGia_15.avi
16 https://openload.co/f/xKinBV7VFQs/TraGia_16.avi
17 https://openload.co/f/Vtj3iZbuRGE/TraGia_17.avi
18 https://openload.co/f/iKgD8opBl7c/TraGia_18.avi
19 https://openload.co/f/lLbe_8c4fEU/TraGia_19.avi
20 https://openload.co/f/fRFlgA37wdI/TraGia_20.avi
21 https://openload.co/f/XlGFjEy-J-A/TraGia_21.avi
22 https://openload.co/f/LeQTUrDwEdw/TraGia_22.avi
23 https://openload.co/f/c8uB-KwI9UM/TraGia_23.avi
24 https://openload.co/f/WTAK2z0dYp8/TraGia_24.avi
25 https://openload.co/f/ySjeFyEVJWQ/TraGia_25.avi
26 https://openload.co/f/Z72Ms-6nvo8/TraGia_26.avi
27 https://openload.co/f/ksEWAHuN4nM/TraGia_27.avi
28 https://openload.co/f/zOVVTbHU2L8/TraGia_28.avi
29 https://openload.co/f/_7U0BnG4hrg/TraGia_29.avi
30 https://openload.co/f/nHVC0ep8bXM/TraGia_30end.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/qj564yjq
02 http://ul.to/kqgxcs3r
03 http://ul.to/dsx7q2lh
04 http://ul.to/ptkvcxln
05 http://ul.to/ph6fzazb
06 http://ul.to/cl84zxsd
07 http://ul.to/ndcbin7h
08 http://ul.to/uro94dax
09 http://ul.to/bh60k9yr
10 http://ul.to/6o92w9zm
11 http://ul.to/5t15bza1
12 http://ul.to/54wa61hk
13 http://ul.to/xj6ghvgz
14 http://ul.to/9zttpwbu
15 http://ul.to/swb4d18w
16 http://ul.to/dj15aci6
17 http://ul.to/y5noldkn
18 http://ul.to/n8cqugoy
19 http://ul.to/yed7gi35
20 http://ul.to/c26icztd
21 http://ul.to/ud3n6mk5
22 http://ul.to/sdlwtopg
23 http://ul.to/b4h3z1kw
24 http://ul.to/za4ybg7c
25 http://ul.to/t4588jk3
26 http://ul.to/y7tp3t8g
27 http://ul.to/vz5ebo93
28 http://ul.to/6qe73h6c
29 http://ul.to/intwj1w4
30 http://ul.to/ucpmezgs


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/0QIIZPJN
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/0O75RBN9
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/15DY30LI
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/9SCY0I9U
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/QCMT31PI
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/DXDEAXGL
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/SXS1XKGR
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/EI6JETJM
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/0ND8R1QJ
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/FDIPDJZQ
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/0L84UANO
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/09QJ6YXC
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/0MZTFFFT
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/WASV4BVL
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/0P2YUPOO
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/EOQ5ACJ6
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/FP7BIIO8
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/08T7UKCW
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/YCXS6NBQ
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/1GOIBZEU
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/0EP1UKNR
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/TZXCVYVY
23 http://uptobox.com/wdqf06ghk38e
24 http://uptobox.com/n5bienbk17lt
25 http://uptobox.com/0n0261z2drdi
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/VIB9H2A0
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/UDTT4SWK
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/1XBBKOZW
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/0H3BQBD9
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/ST1ZZI8R

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR