Khát Vọng Xanh (AVI) - 38/38 tập

Khát Vọng Xanh (AVI) - 38/38 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Sau cái chết của chồng, Hương từ một phụ nữ bình thường trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cùng đứa con trai lên Đà Lạt quyết tâm thành lập một trang trại kinh doanh rau sạch, hoàn thành công việc còn dang dở của chồng cô đồng thời âm thầm điều tra về nguyên nhân cái chết của chồng. Tại đây, cô phải đối đầu với những khó khăn từ khi tìm mua đất, học hỏi kinh nghiệm đến tiêu thụ sản phẩm. Nhưng cũng từ những khó khăn ấy, cô một lần nữa cảm nhận được tâm huyết với nghề và cả tình yêu với một chàng kỹ sư nông nghiệp nhỏ tuổi hơn luôn sát cánh bên cô trong từng bước đi.

Diễn viên: Dương Mỹ Linh, Đức Nhã, Khánh Hiền, Ngọc Thuận.

Hình ảnh
01 https://clicknupload.link/6ukuhd2934rg
02 https://clicknupload.link/q1zncd5y5vuu
03 https://clicknupload.link/x9e6je11rq60
04 https://clicknupload.link/fwtlmqyjmlfs
05 https://clicknupload.link/sxnq7nafnw52
06 https://clicknupload.link/1t6tj9f5srk6
07 https://clicknupload.link/tfwmguc25ok0
08 https://clicknupload.link/emzqfuc891s6
09 https://clicknupload.link/pd5de4hhb308
10 https://clicknupload.link/haxk3pc7pmov
11 https://clicknupload.link/jkvcpdgku01z
12 https://clicknupload.link/s0zyl23px97y
13 https://clicknupload.link/q9huisujdf6o
14 https://clicknupload.link/5ilbd5w6c1il
15 https://clicknupload.link/oylojj4qasew
16 https://clicknupload.link/mous73rafjxp
17 https://clicknupload.link/45bd0tm0miho
18 https://clicknupload.link/iioy88yorqyb
19 https://clicknupload.link/hidudxro8e6c
20 https://clicknupload.link/ec5jkzk62mdn
21 https://clicknupload.link/j0cztzvvdlko
22 https://clicknupload.link/ngictlqvdky4
23 https://clicknupload.link/ht8bl2vjzurt
24 https://clicknupload.link/7b4inxri7x44
25 https://clicknupload.link/zk5moetpkbtr
26 https://clicknupload.link/ei5vlg8p5bqg
27 https://clicknupload.link/j8ty6vtdrti7
28 https://clicknupload.link/vaxkzn36sute
29 https://clicknupload.link/vtigso67eyy8
30 https://clicknupload.link/2v5vmyrqwa72
31 https://clicknupload.link/c7bllonj111j
32 https://clicknupload.link/g08uzoh8z6cz
33 https://clicknupload.link/3jt5izjltxmt
34 https://clicknupload.link/jxicu1j5tpe9
35 https://clicknupload.link/x8s9imbevvmp
36 https://clicknupload.link/i3pibs7yd9zq
37 https://clicknupload.link/t33k39pzwwm3
38 https://clicknupload.link/uvx5d6pw9a2s


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/yifb9v9qp0nk.html
02 http://filemoney.com/nqk25d9se81a.html
03 http://filemoney.com/dmxsqdkqtmcv.html
04 http://filemoney.com/hafbiymw2cxa.html
05 http://filemoney.com/qesp0ebkps6t.html
06 http://filemoney.com/h7gtal2jbgcc.html
07 http://filemoney.com/e2y6tirbuek9.html
08 http://filemoney.com/3qn3wwxqp4r1.html
09 http://filemoney.com/1muu8kd2ycf4.html
10 http://filemoney.com/a7p6uok08qhk.html
11 http://filemoney.com/8dlun4afdfac.html
12 http://filemoney.com/nnfsa6fjcm8j.html
13 http://filemoney.com/m3zevozf5if4.html
14 http://filemoney.com/3kbqovsb9nv2.html
15 http://filemoney.com/vddf0gp80kux.html
16 http://filemoney.com/9rexo8ntit9h.html
17 http://filemoney.com/cy0fydrllftl.html
18 http://filemoney.com/y4nrls2zu3hy.html
19 http://filemoney.com/2qbscoh7xkql.html
20 http://filemoney.com/0811baiv6q48.html
21 http://filemoney.com/awdrorh3kr7u.html
22 http://filemoney.com/6y1ghwyq3oq0.html
23 http://filemoney.com/bn8fng6kzlc3.html
24 http://filemoney.com/u54uh1z6lx2w.html
25 http://filemoney.com/fnkch9jqni9q.html
26 http://filemoney.com/rcihk97dmu4c.html
27 http://filemoney.com/edo6nz8smazu.html
28 http://filemoney.com/o7au5vhtwt1r.html
29 http://filemoney.com/56a4fm6ty57p.html
30 http://filemoney.com/h950b626cvdk.html
31 http://filemoney.com/nucwti1yao03.html
32 http://filemoney.com/r3su2nb0arr8.html
33 http://filemoney.com/a22sjc4w0vfe.html
34 http://filemoney.com/emjiykyecdt8.html
35 http://filemoney.com/hydb7t77ko7z.html
36 http://filemoney.com/gx0n0utc51kf.html
37 http://filemoney.com/3abkxrxja0fr.html
38 http://filemoney.com/nzcutkjoen5x.html


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/QlmVvqWokkA/KhatVongXanh_01.avi
02 https://openload.co/f/65-vtIlOb6k/KhatVongXanh_02.avi
03 https://openload.co/f/ZANvwhCOZHE/KhatVongXanh_03.avi
04 https://openload.co/f/bDnCZFILp5w/KhatVongXanh_04.avi
05 https://openload.co/f/2HrDTT-hXn8/KhatVongXanh_05.avi
06 https://openload.co/f/0hbtu79-YHM/KhatVongXanh_06.avi
07 https://openload.co/f/pDFC7p6EESA/KhatVongXanh_07.avi
08 https://openload.co/f/rSe4aP4kd28/KhatVongXanh_08.avi
09 https://openload.co/f/DFgEc2v90EU/KhatVongXanh_09.avi
10 https://openload.co/f/2j8ceINi2LE/KhatVongXanh_10.avi
11 https://openload.co/f/wLW-XEcx_dc/KhatVongXanh_11.avi
12 https://openload.co/f/GwFIi7mdL98/KhatVongXanh_12.avi
13 https://openload.co/f/TuSPt3fvnYQ/KhatVongXanh_13.avi
14 https://openload.co/f/zj8qx0OlqT0/KhatVongXanh_14.avi
15 https://openload.co/f/7bXjHjL0LDw/KhatVongXanh_15.avi
16 https://openload.co/f/Et2z_6dIBfI/KhatVongXanh_16.avi
17 https://openload.co/f/-tdSQOqYVb4/KhatVongXanh_17.avi
18 https://openload.co/f/SPZcBDm8ON8/KhatVongXanh_18.avi
19 https://openload.co/f/IlI6IUiJIhk/KhatVongXanh_19.avi
20 https://openload.co/f/Ew6DNXO5TfE/KhatVongXanh_20.avi
21 https://openload.co/f/Sfvzs8RqdtY/KhatVongXanh_21.avi
22 https://openload.co/f/_iLK5FH4U3s/KhatVongXanh_22.avi
23 https://openload.co/f/OHhsGnKRI8M/KhatVongXanh_23.avi
24 https://openload.co/f/yl5aovmzDPw/KhatVongXanh_24.avi
25 https://openload.co/f/FFIVQLZhpLI/KhatVongXanh_25.avi
26 https://openload.co/f/_GV0ck0oYrI/KhatVongXanh_26.avi
27 https://openload.co/f/5SfSiRHodrk/KhatVongXanh_27.avi
28 https://openload.co/f/4oQyE6wvU0g/KhatVongXanh_28.avi
29 https://openload.co/f/XxC3iPtBy8o/KhatVongXanh_29.avi
30 https://openload.co/f/jhcQj86PvcU/KhatVongXanh_30.avi
31 https://openload.co/f/9vhiNWuZWyQ/KhatVongXanh_31.avi
32 https://openload.co/f/XY8Uj-_v9-w/KhatVongXanh_32.avi
33 https://openload.co/f/-o1fWNCksE8/KhatVongXanh_33.avi
34 https://openload.co/f/ku_xRs66pj4/KhatVongXanh_34.avi
35 https://openload.co/f/3Y4XqD2fq-Q/KhatVongXanh_35.avi
36 https://openload.co/f/4FanEVpSDMg/KhatVongXanh_36.avi
37 https://openload.co/f/JQ-ygbES_Vg/KhatVongXanh_37.avi
38 https://openload.co/f/xLg1UMyHQQs/KhatV ... _38end.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/6nxx3b3e
02 http://ul.to/ewpvz8fc
03 http://ul.to/lpiwnz9w
04 http://ul.to/6vnui6aa
05 http://ul.to/k6nxnryk
06 http://ul.to/na0r4xfv
07 http://ul.to/jyosg0z0
08 http://ul.to/u0jceo7l
09 http://ul.to/b8exex07
10 http://ul.to/r1su3j9z
11 http://ul.to/iomzfuf9
12 http://ul.to/vk11t04l
13 http://ul.to/r6jplyp3
14 http://ul.to/sqxk06rk
15 http://ul.to/lbddbpng
16 http://ul.to/57v4wyx7
17 http://ul.to/ypy518pu
18 http://ul.to/x389ovxe
19 http://ul.to/nlol2mzj
20 http://ul.to/vsrblab2
21 http://ul.to/g3ew33pg
22 http://ul.to/ya114by9
23 http://ul.to/yx1ecjj8
24 http://ul.to/tgkme16k
25 http://ul.to/iudn0pcv
26 http://ul.to/a3mlg57c
27 http://ul.to/ij9qmf2g
28 http://ul.to/qw6yasmv
29 http://ul.to/ph7gzitu
30 http://ul.to/lafy18po
31 http://ul.to/p1y9t881
32 http://ul.to/ylpi1rkq
33 http://ul.to/gxvlapql
34 http://ul.to/67wdpur4
35 http://ul.to/7hke7n1m
36 http://ul.to/nq4mh4hj
37 http://ul.to/jxe1iyik
38 http://ul.to/tqah18qb


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/09CZP3K1
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/0CTPHJ8J
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/0FPEG8LS
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/VGQUFYXR
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/YZLKFTJP
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/1B1FPSRF
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/1E8XL05Y
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/2CIKTS12
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/0OWJWCXZ
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/MC8ETXMK
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/0O5KVXIN
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/KMEWOLDV
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/1XMIWYA0
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/G7GG8YLJ
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/HOATNVSV
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/JJV3QQ8L
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/VHLJ0XIR
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/GKXC2YGD
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/0CRGIGDL
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/1EVUHGAJ
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/0NPYKJSY
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/GKLWM27M
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/0H76QIZT
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/D4DKUOLS
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/1OVTFCFO
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/0GHYAAT1
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/TGCOFZKA
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/0DAOLJIM
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/5OMHHL5B
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/JEA07UAP
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/NLK0FADJ
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/WXZQQLOK
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/BPOBEPXJ
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/YS2JJDDY
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/444BFKYL
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/WBKC7HKW
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/15RHYNTP
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/FMJ1WYDZ

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR