Nguyệt Thực (AVI) - 45/45 tập

Nguyệt Thực (AVI) - 45/45 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Bộ phim Nguyệt Thực xoay quanh câu chuyện về cuộc đời làm báo của các nhà báo công việc tưởng chừng như khá đơn giản nhưng thực sự nó lại rất khó khăn gian khổ và vất vả. có người làm nghề với cái tâm của mình họ hết mình cống hiến cho sự nghiệp, cho độc giả mà không chạy theo vật chất sự xa hoa của đồng tiền. Nhưng bên cạnh đó lại có những con người vì danh lợi mà bán rẻ lương tâm của mình để chuộc lợi cho bản thân

Diễn viên: Đào Bá Sơn, Ninh Dương Lan Ngọc, Thiên Bảo, Minh Luân, Kha Ly, Tường Vy, Ngọc Thảo, Đào Anh Tuấn, Don Nguyễn, Đức Thịnh ...

Hình ảnh
01 https://clicknupload.link/ymks3drkzcow
02 https://clicknupload.link/37zcn452iphx
03 https://clicknupload.link/xy7utha070wj
04 https://clicknupload.link/qztr31d9mws7
05 https://clicknupload.link/6qh2k7vpo6r6
06 https://clicknupload.link/j4r7cqmvg29i
07 https://clicknupload.link/awcdd7ccxny7
08 https://clicknupload.link/wsr5xv4yxrbf
09 https://clicknupload.link/ohz0tmlzngt3
10 https://clicknupload.link/8bguinaz9pch
11 https://clicknupload.link/a2eoj632i6m1
12 https://clicknupload.link/y28idgx31njm
13 https://clicknupload.link/6bdh1qv3a6pt
14 https://clicknupload.link/rrhqrqnrdxyq
15 https://clicknupload.link/eb0asp80kdhm
16 https://clicknupload.link/05mu174nlp1b
17 https://clicknupload.link/dsdnssncxirb
18 https://clicknupload.link/rddk8s1vltxi
19 https://clicknupload.link/xlcvnsl2ynca
20 https://clicknupload.link/usefwmff79p1
21 https://clicknupload.link/oggehp757tkz
22 https://clicknupload.link/1gkaimo2e47b
23 https://clicknupload.link/ecz0a346kho5
24 https://clicknupload.link/fvi2gibfr9f2
25 https://clicknupload.link/wojjv3o0tb4l
26 https://clicknupload.link/ezwtlgul5bs7
27 https://clicknupload.link/6yn8sr0dl6t7
28 https://clicknupload.link/ka0aqdeorbih
29 https://clicknupload.link/i5roc8o5igtq
30 https://clicknupload.link/duumvfotbwde
31 https://clicknupload.link/u3qt6zo39pcs
32 https://clicknupload.link/w9puwkkm5nq8
33 http://www.basicupload.com/waoiurx5g7cd
34 http://www.basicupload.com/3iil3s7d6dsc
35 http://www.basicupload.com/tczdlwozurxr
36 https://clicknupload.link/69ghpxh6qsw3
37 https://clicknupload.link/87lrb1smlc2n
38 https://clicknupload.link/v0vyqd7da0of
39 https://clicknupload.link/xg5m2dywyoi7
40 https://clicknupload.link/mc77v69e56ia
41 https://clicknupload.link/doepqox5brwi
42 https://clicknupload.link/8fwwnystdv5v
43 https://clicknupload.link/7he0pxy1t17f
44 https://clicknupload.link/c0apl6eeqr05
45 https://clicknupload.link/ia30g94kgd0a


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/bihlf6dk5vsi.html
02 http://filemoney.com/8qnmeabbel8p.html
03 http://filemoney.com/dkxl1zrwom2e.html
04 http://filemoney.com/nwl92oflpc4u.html
05 http://filemoney.com/3kiu3wwkpqj9.html
06 http://filemoney.com/dmx9xwi1ke3g.html
07 http://filemoney.com/bmqlgnjidwll.html
08 http://filemoney.com/mn98ibzv5n5f.html
09 http://filemoney.com/s45s6i79imip.html
10 http://filemoney.com/bpqfqh0c5zf6.html


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/TZK9Om2mQUY/NguyetThuc_01.avi
02 https://openload.co/f/WuXLAv45_u8/NguyetThuc_02.avi
03 https://openload.co/f/1nE-G10iugc/NguyetThuc_03.avi
04 https://openload.co/f/y4Tv1BVTRN4/NguyetThuc_04.avi
05 https://openload.co/f/eclycuOZLTs/NguyetThuc_05.avi
06 https://openload.co/f/ZJqa2zjzhPk/NguyetThuc_06.avi
07 https://openload.co/f/Eu9tEha9lX8/NguyetThuc_07.avi
08 https://openload.co/f/7A80m-LPmCk/NguyetThuc_08.avi
09 https://openload.co/f/gIUp-TBzlXQ/NguyetThuc_09.avi
10 https://openload.co/f/iHK3UWmOJuM/NguyetThuc_10.avi
11 https://openload.co/f/yg1fl_wv6dY/NguyetThuc_11.avi
12 https://openload.co/f/P9vDnFcKe0Q/NguyetThuc_12.avi
13 https://oload.co/f/alFfywAszDU/NguyetThuc_13.avi
14 https://openload.co/f/zuBTqF1nxNo/NguyetThuc_14.avi
15 https://openload.co/f/jJCJ9RmLy04/NguyetThuc_15.avi
16 https://openload.co/f/Z8cJyj9DfWs/NguyetThuc_16.avi
17 https://openload.co/f/ad1MSc68qLM/NguyetThuc_17.avi
18 https://openload.co/f/KC4iDG3rZmk/NguyetThuc_18.avi
19 https://openload.co/f/tNCOaIIeOKw/NguyetThuc_19.avi
20 https://openload.co/f/Af8FM6p92vc/NguyetThuc_20.avi
21 https://openload.co/f/hkrF2_Z18do/NguyetThuc_21.avi
22 https://openload.co/f/XkbidtO0_AE/NguyetThuc_22.avi
23 https://openload.co/f/RTForthpWsg/NguyetThuc_23.avi
24 https://openload.co/f/dQcEmQXW6bc/NguyetThuc_24.avi
25 https://openload.co/f/gpEC3XmoPyk/NguyetThuc_25.avi
26 https://openload.co/f/Q-c3baHLnug/NguyetThuc_26.avi
27 https://openload.co/f/a5XRBiQmBhg/NguyetThuc_27.avi
28 https://openload.co/f/wDz6G3mlT4U/NguyetThuc_28.avi
29 https://openload.co/f/joMah7-VWIU/NguyetThuc_29.avi
30 https://openload.co/f/NVjv8wXLP6w/NguyetThuc_30.avi
31 https://openload.co/f/vXgCU-jkR7Q/NguyetThuc_31.avi
32 https://openload.co/f/_4N8BmtP7_o/NguyetThuc_32.avi
33 https://openload.co/f/lgvmpKMh5UE/NguyetThuc_33.avi
34 https://openload.co/f/fuve2FPwVhI/NguyetThuc_34.avi
35 https://openload.co/f/aMlF-YCcj9I/NguyetThuc_35.avi
36 https://openload.co/f/02pxhOD8z0Y/NguyetThuc_36.avi
37 https://openload.co/f/BIyKjDg6G20/NguyetThuc_37.avi
38 https://openload.co/f/mu7zMPvotMs/NguyetThuc_38.avi
39 https://openload.co/f/hqJ9kdYCtOk/NguyetThuc_39.avi
40 https://openload.co/f/2Dvy3ESYE00/NguyetThuc_40.avi
41 https://openload.co/f/Hbv5kz9DDwE/NguyetThuc_41.avi
42 https://openload.co/f/HimY5x0N4As/NguyetThuc_42.avi
43 https://openload.co/f/D06xKw1lvP8/NguyetThuc_43.avi
44 https://openload.co/f/AX_51kYfYjE/NguyetThuc_44.avi
45 https://openload.co/f/8W9kl_4Wtmg/NguyetThuc_45end.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/x8t837f1
02 http://ul.to/tvgi2yyr
03 http://ul.to/ambivwqf
04 http://ul.to/hfz38cjg
05 http://ul.to/gkywndct
06 http://ul.to/v61pyb9p
07 http://ul.to/pm9taaa1
08 http://ul.to/e81vuccr
09 http://ul.to/e98mfkv1
10 http://ul.to/xxf5i9ds
11 http://ul.to/bi5cvm67
12 http://ul.to/w7sd51jd
13 http://ul.to/xhu6oahb
14 http://ul.to/hag9kqwv
15 http://ul.to/beijulhl
16 http://ul.to/d4avwsil
17 http://ul.to/y0f83kry
18 http://ul.to/gzlf7g88
19 http://ul.to/k2ezj63g
20 http://ul.to/78551w72
21 http://ul.to/jpcmgrv8
22 http://ul.to/na1ianbr
23 http://ul.to/9nd2e6rn
24 http://ul.to/kdiddaqi
25 http://ul.to/draaxrfi
26 http://ul.to/yhadu66w
27 http://ul.to/z47kudjl
28 http://ul.to/63ui4yv6
29 http://ul.to/6hk9yfo2
30 http://ul.to/xzeup2kq
31 http://ul.to/jdjvv63q
32 http://ul.to/hrrh5rn2
33 http://ul.to/lfmfrcxs
34 http://ul.to/l30b9irf
35 http://ul.to/6o6b9ged
36 http://ul.to/3pmgq10n
37 http://ul.to/16rxy7qe
38 http://ul.to/nicfjbln
39 http://ul.to/voytdu7k
40 http://ul.to/9m5l3j7i
41 http://ul.to/197seai7
42 http://ul.to/t5mrgkm1
43 http://ul.to/qbwtkj2c
44 http://ul.to/0hpujlgi
45 http://ul.to/csj0i1to


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/9MFKDEET
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/00BLEHRJ
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/0SQUVDOK
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/1IFSXSH8
05 http://uptobox.com/0ljhl3lcqt6m
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/09VGH5SM
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/1E2OHDSF
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/SXRTUIZW
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/0ZRNDQSD
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/XGN0NY1B
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/HP5AGJL3
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/U5NJBCFM
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/1OYX3D3G
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/11BOUJXH
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/0UUUIRSS
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/11Z4R9KM
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VU13YR9
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/1M7QYNGR
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/RRVEBEMB
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/11ZMNIGP
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/0IJMDMBE
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/IC6CHJSO
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/14XALPL6
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/PHDTC0ZC
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/AFEUBYK8
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/00YWSBFP
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/8HZCO7UP
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/0X4F5M6D
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/R6VQN0YF
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/0L82IZND
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/1AEWO6XV
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/3ZKIWANE
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/10RWC5HK
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/GHGVDOXM
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VOHNONO
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/LQ8BSOZE
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/1GFDBFLD
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/8SVIW2MT
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/079YRHSW
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/TB3W6QEU
41 http://www.mirrorcop.com/downloads/0AGAIP5G
42 http://www.mirrorcop.com/downloads/1LDMINTM
43 http://www.mirrorcop.com/downloads/1NEH0QEV
44 http://www.mirrorcop.com/downloads/1PMHE0FR
45 http://www.mirrorcop.com/downloads/PJLOSCHV

.
mietmai
 
Bài viết: 1080
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR