Giấc Mơ Phát Tài (AVI) - 70/70 tập

Giấc Mơ Phát Tài (AVI) - 70/70 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Số phận Tươi quá nghiệt ngã, khi 13 tuổi cô phải chịu cảnh gia đình ly tán, bị mù và một thân một mình bán vé số mưu sinh. Thuận là chàng trai nghèo, từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn làm thợ hồ, không may bị tai nạn sập giàn giáo và phải di chuyển bằng nạng.

Họ gặp nhau trong sự tình cờ khi Tươi nhiều lần nghe thấy Thuận hát ở công viên, quán nước… và đem lòng yêu mến. Họ trải qua nhiều thăng trầm mới đến được với nhau.

Diễn viên: Huỳnh Anh Tuấn, Thanh Điền, Hoàng Yến My, Thanh Phượng..

Hình ảnh
01 http://clicknupload.link/z74ohok1ymxe
02 http://clicknupload.link/eixva27z634z
03 http://clicknupload.link/werc8ri9f3ge
04 http://clicknupload.link/zzz9ghvl5qj6
05 http://clicknupload.link/h3q1ovf4jx9j
06 http://clicknupload.link/2nonqddowogs
07 http://clicknupload.link/003d90hqb28d
08 http://clicknupload.link/n49ncdkbf93e
09 http://clicknupload.link/76xfwkx3317k
10 http://clicknupload.link/9mmhjcs4fgh4
11 http://clicknupload.link/hsq7xrilpszn
12 http://clicknupload.link/i00ipa4i8di5
13 http://clicknupload.link/g9t79l9gdsks
14 http://clicknupload.link/t2jr9l3vw63r
15 http://clicknupload.link/8vz0075e3a6l
16 http://clicknupload.link/1r3kxicrznae
17 http://clicknupload.link/0wamswiatssy
18 http://clicknupload.link/56sm1nxd9wmu
19 http://clicknupload.link/rpvwuk22kch3
20 http://clicknupload.link/k15a1gobbojw
21 http://clicknupload.link/0pb1a31s7hj2
22 http://clicknupload.link/hplli7qojilh
23 http://clicknupload.link/dyyu9mi0h58x
24 http://clicknupload.link/j5uojh3p2vfg
25 http://clicknupload.link/uqlkuo3qwm9s
26 http://clicknupload.link/04i3eztqu0hv
27 http://clicknupload.link/flxp4m8tef21
28 http://clicknupload.link/y3kr3q2soo99
29 http://clicknupload.link/narwodz29d3v
30 http://clicknupload.link/zu94qsiiokbq
31 http://clicknupload.link/o3vnv8zvqx4d
32 http://clicknupload.link/t8jdygpucl3c
33 http://clicknupload.link/n0w7n5ea4n02
34 http://clicknupload.link/9we6slfrt0ls
35 http://clicknupload.link/zu8grznpeg2y
36 http://clicknupload.link/aj3zfl4i895d
37 http://clicknupload.link/0ay0tnqunak3
38 http://clicknupload.link/o11vmsmik418
39 http://clicknupload.link/xhnf005hmp4u
40 http://clicknupload.link/95hu1mdqmj4j
41 http://clicknupload.link/khkr4wpw6tfp
42 http://clicknupload.link/wrlc0xshb4un
43 https://clicknupload.link/bgxjlbpqp783
44 https://clicknupload.link/dhoqfbjg3ccy
45 https://clicknupload.link/2qoodllv2m2c
46 https://clicknupload.link/k3e1g2z07piq
47 https://clicknupload.link/ql5kst91fa5n
48 https://clicknupload.link/lkoe9rvjnaha
49 https://clicknupload.link/auhzr1qlt0n1
50 https://clicknupload.link/ubua39up96pg
51 https://clicknupload.link/0hpohez9vgtn
52 https://clicknupload.link/2jsefmky98m0
53 https://clicknupload.link/xoikaquv4i6u
54 https://clicknupload.link/gokuz44lk35j
55 https://clicknupload.link/6kxzvdzp877j
56 https://clicknupload.link/ers68ea7sf7p
57 https://clicknupload.link/kjwkx1jq62qu
58 https://clicknupload.link/1epp9dna8dl2
59 https://clicknupload.link/696miq2ohys2
60 https://clicknupload.link/zk4oizf1b37k
61 https://clicknupload.link/tudckbxax6h2
62 https://clicknupload.link/41hqr3w77x0b
63 https://clicknupload.link/pfimpwh9xvnu
64 https://clicknupload.link/9x5h3b0lv74s
65 https://clicknupload.link/4o0h10sr9l9i
66 https://clicknupload.link/j6696gq7drz0
67 https://clicknupload.link/n2avluhp5cc7
68 https://clicknupload.link/yxlnvbfwz2wc
69 https://clicknupload.link/2f3l5k7uw48q
70 https://clicknupload.link/6zrsz62i6q5o
70 https://clicknupload.link/goyhhueu28a7


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/my5pxv9emf5j.html
02 http://filemoney.com/34w4blc0upvj.html
03 http://filemoney.com/9wsx5wx5hh0g.html
04 http://filemoney.com/k1z01c7plf5l.html
05 http://filemoney.com/jtmvb8ixylyb.html
06 http://filemoney.com/38tiirtxa43u.html
07 http://filemoney.com/6ljflp3u3fug.html
08 http://filemoney.com/71y57j3y6kfc.html
09 http://filemoney.com/xtmpsgq6hxjd.html
10 http://filemoney.com/2it71erpt2dd.html
11 http://filemoney.com/dfvc1fve5k7w.html
12 http://filemoney.com/px8wxl3snlbs.html
13 http://filemoney.com/ke507pe10nu0.html
14 http://filemoney.com/dc3q7n6j6w8m.html
15 http://filemoney.com/etc7vp0po8tf.html
16 http://filemoney.com/3s2cio0f9dzz.html
17 http://filemoney.com/pfqdy7if04oh.html
18 http://filemoney.com/0bcv5oemijks.html
19 http://filemoney.com/wja02cl2qocn.html
20 http://filemoney.com/3ybw3cszbmp5.html
21 http://filemoney.com/k1kvvv43ki8z.html
22 http://filemoney.com/7ftfcyopzhd6.html
23 http://filemoney.com/r88fcopdiqft.html
24 http://filemoney.com/b6tv0pdw31w0.html
25 http://filemoney.com/bw9b81obzl98.html
26 http://filemoney.com/9ctmv4p60q13.html
27 http://filemoney.com/mj6sn29398kw.html
28 http://filemoney.com/8iwsr9ff5ze4.html
29 http://filemoney.com/rwuxaezf8lwh.html
30 http://filemoney.com/8qbotp3869no.html
31 http://filemoney.com/fcncrih15pcs.html
32 http://filemoney.com/2r3guvgjt46x.html
33 http://filemoney.com/3o3v8zcrnfow.html
34 http://filemoney.com/y5kil3pwoerz.html
35 http://filemoney.com/ru26vbdvqny5.html
36 http://filemoney.com/htan8wpnieuw.html
37 http://filemoney.com/h3pp3mr493gr.html
38 http://filemoney.com/r0bkbxvyj8zo.html
39 http://filemoney.com/451es4aaznpq.html
40 http://filemoney.com/enump6qppdj3.html
41 http://filemoney.com/4g2o89iy0nox.html
42 http://filemoney.com/21nfv6bxxce4.html
43 http://filemoney.com/cjiwppmb6qtl.html
44 http://filemoney.com/iv1438n5o13w.html
45 http://filemoney.com/470zuj0mun8m.html
46 http://filemoney.com/34vwva30qvvm.html
47 http://filemoney.com/fq8txhbec81a.html
48 http://filemoney.com/nwzzpbhscw98.html
49 http://filemoney.com/gmzhi90vudo7.html
50 http://filemoney.com/ixoblkrz6fgp.html
51 http://filemoney.com/0d4ybh8k82b3.html
52 http://filemoney.com/nuydvg6e7rgx.html
53 http://filemoney.com/4rn6a5di3g20.html
54 http://filemoney.com/mc5tnx0qn7iy.html
55 http://filemoney.com/zgq6sc5m3vka.html
56 http://filemoney.com/1lh9qe90ridp.html
57 http://filemoney.com/4aflij5kdtst.html
58 http://filemoney.com/g0w1jdyzv0e9.html


Hình ảnh
01 https://openload.co/f/SRkQBSYJiuo/GiacMoPhatTai_01.avi
02 https://openload.co/f/132Co9pUTpI/GiacMoPhatTai_02.avi
03 https://openload.co/f/NFIehXiNW3Q/GiacMoPhatTai_03.avi
04 https://openload.co/f/lPs1rLW80iU/GiacMoPhatTai_04.avi
05 https://openload.co/f/SmAZb4sF_os/GiacMoPhatTai_05.avi
06 https://openload.co/f/WH_CbQCOAgw/GiacMoPhatTai_06.avi
07 https://openload.co/f/67O9jW8_u3A/GiacMoPhatTai_07.avi
08 https://openload.co/f/wyOxc405EE0/GiacMoPhatTai_08.avi
09 https://openload.co/f/eb4YYblbjN4/GiacMoPhatTai_09.avi
10 https://openload.co/f/zSHEsIeNRAs/GiacMoPhatTai_10.avi
11 https://openload.co/f/YEusk-qhar8/GiacMoPhatTai_11.avi
12 https://openload.co/f/h7s3r4H9ErU/GiacMoPhatTai_12.avi
13 https://openload.co/f/0IAqs8dBNgY/GiacMoPhatTai_13.avi
14 https://openload.co/f/DlbuoKA9704/GiacMoPhatTai_14.avi
15 https://openload.co/f/gY_TQyj1Eig/GiacMoPhatTai_15.avi
16 https://openload.co/f/rL5cB5Jeqnc/GiacMoPhatTai_16.avi
17 https://openload.co/f/N8OOAvSL4GI/GiacMoPhatTai_17.avi
18 https://openload.co/f/TqPeOORSCyo/GiacMoPhatTai_18.avi
19 https://openload.co/f/Ydj92LtjXJU/GiacMoPhatTai_19.avi
20 https://openload.co/f/QTbqS_uUJ1s/GiacMoPhatTai_20.avi
21 https://openload.co/f/_k6Z58w0cKU/GiacMoPhatTai_21.avi
22 https://openload.co/f/3ptHvHKs9dM/GiacMoPhatTai_22.avi
23 https://openload.co/f/ALOq1aeJeOs/GiacMoPhatTai_23.avi
24 https://openload.co/f/KrokMfP6EuM/GiacMoPhatTai_24.avi
25 https://openload.co/f/Ne8-Ps-W-M4/GiacMoPhatTai_25.avi
26 https://openload.co/f/nKQxfifxmw4/GiacMoPhatTai_26.avi
27 https://openload.co/f/IwLrtjVIAOo/GiacMoPhatTai_27.avi
28 https://openload.co/f/MVW-L3vh8kg/GiacMoPhatTai_28.avi
29 https://openload.co/f/wvmekovCcIY/GiacMoPhatTai_29.avi
30 https://openload.co/f/P6IWH26HABQ/GiacMoPhatTai_30.avi
31 https://openload.co/f/nl_84UNVxsM/GiacMoPhatTai_31.avi
32 https://openload.co/f/XCqQNEUFTzM/GiacMoPhatTai_32.avi
33 https://openload.co/f/dNMSe1BsrfA/GiacMoPhatTai_33.avi
34 https://openload.co/f/P5iX-jOaFIM/GiacMoPhatTai_34.avi
35 https://openload.co/f/b3rn7nO1LvY/GiacMoPhatTai_35.avi
36 https://openload.co/f/oP4J9nAq2p0/GiacMoPhatTai_36.avi
37 https://openload.co/f/WbKFFpfjJsc/GiacMoPhatTai_37.avi
38 https://openload.co/f/Qcii1nQNcf4/GiacMoPhatTai_38.avi
39 https://openload.co/f/d-_O2pQ_cZc/GiacMoPhatTai_39.avi
40 https://openload.co/f/ircjS5ryC7M/GiacMoPhatTai_40.avi
41 https://openload.co/f/VYvfHmnIVcs/GiacMoPhatTai_41.avi
42 https://openload.co/f/Gv00BjTOM7U/GiacMoPhatTai_42.avi
43 https://openload.co/f/WD_YD3cZt84/GiacMoPhatTai_43.avi
44 https://openload.co/f/260V2RZ8FwQ/GiacMoPhatTai_44.avi
45 https://openload.co/f/gKmdoK2D7Jc/GiacMoPhatTai_45.avi
46 https://openload.co/f/bxSYr56LePA/GiacMoPhatTai_46.avi
47 https://openload.co/f/gXofM87lM2Y/GiacMoPhatTai_47.avi
48 https://openload.co/f/nfW156AdUxk/GiacMoPhatTai_48.avi
49 https://openload.co/f/9sdgN_Edc-I/GiacMoPhatTai_49.avi
50 https://openload.co/f/HSfPaXqnpW4/GiacMoPhatTai_50.avi
51 https://openload.co/f/48uDsnHddk0/GiacMoPhatTai_51.avi
52 https://openload.co/f/RPMw9YL7dE0/GiacMoPhatTai_52.avi
53 https://openload.co/f/A-Qm4p_KuHI/GiacMoPhatTai_53.avi
54 https://openload.co/f/L7dVSP6-xOg/GiacMoPhatTai_54.avi
55 https://openload.co/f/9PQUxrUD6wo/GiacMoPhatTai_55.avi
56 https://openload.co/f/3J5rLi9-8Hg/GiacMoPhatTai_56.avi
57 https://openload.co/f/_QaqNREMREk/GiacMoPhatTai_57.avi
58 https://openload.co/f/JARGgp9iS68/GiacMoPhatTai_58.avi
59 https://openload.co/f/4gX27Z6foQE/GiacMoPhatTai_59.avi
60 https://openload.co/f/_Ks_p0LW22s/GiacMoPhatTai_60.avi
61 https://openload.co/f/HghfX8Tg7es/GiacMoPhatTai_61.avi
62 https://openload.co/f/qLU7weqpC2A/GiacMoPhatTai_62.avi
63 https://openload.co/f/_mn0Qu100Lg/GiacMoPhatTai_63.avi
64 https://openload.co/f/4UhqN1Oxkhw/GiacMoPhatTai_64.avi
65 https://openload.co/f/pUtEWVSExJM/GiacMoPhatTai_65.avi
66 https://openload.co/f/4669z--DtFA/GiacMoPhatTai_66.avi
67 https://openload.co/f/24uW0DeC7GE/GiacMoPhatTai_67.avi
68 https://openload.co/f/UGd6CtlSUBY/GiacMoPhatTai_68.avi
69 https://openload.co/f/n7KGICxME30/GiacMoPhatTai_69.avi
70 https://openload.co/f/YvDuCKs4BQU/GiacM ... _70end.avi
70 https://openload.co/f/5JG3pGISARM/GiacMoPhatTai_70.avi


Hình ảnh
01 http://ul.to/1w1lb6nq
02 http://ul.to/x1sdcqzr
03 http://ul.to/gqf2rzd2
04 http://ul.to/ln5xed2a
05 http://ul.to/nuhxbkd7
06 http://ul.to/d1kc2xj1
07 http://ul.to/hia3r0v7
08 http://ul.to/pj2origy
09 http://ul.to/00xxcdjq
10 http://ul.to/1h10ynvv
11 http://ul.to/xg3ne01d
12 http://ul.to/rolv69ak
13 http://ul.to/sakzwfk5
14 http://ul.to/3j0c1fvj
15 http://ul.to/894vd0h1
16 http://ul.to/88kuxk1g
17 http://ul.to/j8j1ybff
18 http://ul.to/eriimime
19 http://ul.to/wq1k4jkd
20 http://ul.to/wkfkvrht
21 http://ul.to/mj410128
22 http://ul.to/k9iln1if
23 http://ul.to/vj2q86bv
24 http://ul.to/q3iysnzy
25 http://ul.to/lv6r0cl7
26 http://ul.to/nfhgzfbh
27 http://ul.to/dw7x8trj
28 http://ul.to/7do1qlif
29 http://ul.to/mlkg7mfs
30 http://ul.to/uyfyxiv4
31 http://ul.to/sq9dhf0t
32 http://ul.to/axoh3e2w
33 http://ul.to/blqv50jr
34 http://ul.to/s5v3x194
35 http://ul.to/8ec9lzho
36 http://ul.to/qei3am13
37 http://ul.to/h9i3d4cs
38 http://ul.to/aeo76oyt
39 http://ul.to/6zvojurh
40 http://ul.to/i1ak292s
41 http://ul.to/ibaz7ki0
42 http://ul.to/re1y114j
43 http://ul.to/4pt66b2s
44 http://ul.to/gb5wrree
45 http://ul.to/wf97fjxe
46 http://ul.to/xyaix1a6
47 http://ul.to/azvcekcf
48 http://ul.to/yb3di5fy
49 http://ul.to/f8sqxa2q
50 http://ul.to/da7movjd
51 http://ul.to/6cvnpvhu
52 http://ul.to/7ijmurco
53 http://ul.to/wrlrcnvu
54 http://ul.to/8yg9t6wy
55 http://ul.to/ue62xbl2
56 http://ul.to/xbfxrk62
57 http://ul.to/qo1szaq8
58 http://ul.to/v21eif2z
59 http://ul.to/hv6vxw72
60 http://ul.to/5nrwu90k
61 http://ul.to/w5757evg
62 http://ul.to/61kbcxox
63 http://ul.to/qr3quigy
64 http://ul.to/pkt44pso
65 http://ul.to/y53usvv5
66 http://ul.to/mzy6gah7
67 http://ul.to/4kvmp3dr
68 http://ul.to/q7wisdaa
69 http://ul.to/516z19s7
70 http://ul.to/xz85tl65
70 http://ul.to/wxljy36u


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/5XR5CO5F
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/FLKSNRGN
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/CSCHJZ65
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/0DAP29XO
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/0CJPI4QP
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/8XQBICQQ
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/0AWH2ZST
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/0UGC107E
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VTXCPRH
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/0N5D06ED
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/WNB8JWV3
12 http://uptobox.com/ro7xqncb07z9
13 http://uptobox.com/f8oj9v57rum0
14 http://uptobox.com/zuk0shkzj364
15 http://uptobox.com/0xttj32fbbc6
16 http://uptobox.com/4mbfkd9gpa92
17 http://uptobox.com/lmyb2v3djz9v
18 http://uptobox.com/x3lkits2mhjk
19 http://uptobox.com/ec1i8x4vxw4a
20 http://uptobox.com/yednlnny4c07
21 http://uptobox.com/4sblk7jz4anf
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VWJ1FDA
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/DX0SDLPZ
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/0KSV4PSI
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/QYNVRKDY
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/0BPLWKC0
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/XXDPB5YE
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/MY07O5GC
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/0F9MINXG
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/HFBOLRHF
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/EMZKBVYA
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/BEDEH9ET
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/DF3GBIMB
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/16VN3CIH
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/SKIYEJIB
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/0PUHWKN6
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/0FSKPNA5
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/0CS0GX45
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/0VAGIVKO
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/18ARII1A
41 http://www.mirrorcop.com/downloads/1DDBYN3N
42 http://www.mirrorcop.com/downloads/DLCFXGDM
43 http://www.mirrorcop.com/downloads/0TLJVHKN
44 http://www.mirrorcop.com/downloads/MDFWY7KL
45 http://www.mirrorcop.com/downloads/0A2QMSQQ
46 http://www.mirrorcop.com/downloads/0PXE2HV0
47 http://www.mirrorcop.com/downloads/196KG5ZZ
48 http://www.mirrorcop.com/downloads/WG8PGKH7
49 http://www.mirrorcop.com/downloads/QSCNZG8A
50 http://www.mirrorcop.com/downloads/17LWTJLN
51 http://www.mirrorcop.com/downloads/IRRQRUR9
52 http://www.mirrorcop.com/downloads/1QURDCTS
53 http://www.mirrorcop.com/downloads/0WWXDRNB
54 http://www.mirrorcop.com/downloads/0TJ00HGK
55 http://www.mirrorcop.com/downloads/0WIGSVKX
56 http://www.mirrorcop.com/downloads/9RUCKZDH
57 http://www.mirrorcop.com/downloads/DBH5GOAH
58 http://www.mirrorcop.com/downloads/0G0GSNEF
59 http://www.mirrorcop.com/downloads/HGQZBL1N
60 http://www.mirrorcop.com/downloads/0DZEISX2
61 http://www.mirrorcop.com/downloads/10XQTMLB
62 http://www.mirrorcop.com/downloads/JJD1GMOX
63 http://www.mirrorcop.com/downloads/0HHEI2CR
64 http://www.mirrorcop.com/downloads/V3ZSIGUQ
65 http://www.mirrorcop.com/downloads/0WPAI8IC
66 http://www.mirrorcop.com/downloads/1BYF1G8F
67 http://www.mirrorcop.com/downloads/IBERWEUR
68 http://www.mirrorcop.com/downloads/FKKYLZDW
69 http://www.mirrorcop.com/downloads/0LNZT8MB
70 http://www.mirrorcop.com/downloads/Z73DMNOR
70 http://www.mirrorcop.com/downloads/1UX01NJR

.
mietmai
 
Bài viết: 1044
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR