Hạnh Phúc Bất Tận (AVI) - 40/40 tập

Hạnh Phúc Bất Tận (AVI) - 40/40 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Bộ phim là một chuỗi của những câu chuyện xảy ra trong bệnh viện Ung bướu, mà nhân vật chính là bác sĩ Phi Vũ. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu bé Phi Vũ khi cậu đang học lớp 12. Sau mười năm nỗ lực, cậu đã trở thành bác sĩ chuyên khoa ung thư với mục đích hoàn thành ước nguyện cuối cùng của đấng sinh thành.

Trải qua khoảng thời gian công tác, bản thân Phi Vũ nghiệm ra rằng bệnh nhân của anh tuy thuộc đủ thành phần, mọi lứa tuổi nhưng họ lại có cùng nỗi đau và có chung những ước mơ chưa thể thực hiện. Cảm thông với những trăn trở của bệnh nhân, anh cùng nhóm bạn Thục Uyên, Khánh Bùi nảy ý định giúp đỡ các bệnh nhân hoàn thành ước mơ cuối cùng. Niềm vui của họ được đền đáp bằng nụ cười cùng sự mãn nguyện của không ít bệnh nhân giai đoạn cuối nhưng xen lẫn trong đó cũng chứa đầy nước mắt khi còn nhiều ước mơ vẫn còn dang dở.

Diễn viên: Kim Phương, Hương Giang, Đình Hiếu, Thanh Điền, Anh Thư, Cát Tường, Vũ Ngọc Ánh, Trọng Hiếu, Đại Nghĩa, Quốc Cường

Hình ảnh
01 http://clicknupload.me/e0gtfxn2wqdp
02 http://clicknupload.me/oyg5wjvqwwx8
03 http://clicknupload.me/g55cxzbv32w5
04 http://clicknupload.me/mtv95ui5r1zk
05 http://clicknupload.me/jnhlh2gvzueg
06 http://clicknupload.me/aeskt85u1wtm
07 http://clicknupload.me/d0v4qfpa8n6b
08 http://clicknupload.me/vawmftsq83dr
09 http://clicknupload.me/xtls5ohmbycu
10 http://clicknupload.me/lv1gurjducke
11 http://clicknupload.me/tfl45927mceq
12 http://clicknupload.me/1hkix5vco2u0
13 http://clicknupload.me/unxd2xysa99p
14 http://clicknupload.me/oppcsukhhjze
15 http://clicknupload.me/jdp4pzim0g33
16 http://clicknupload.me/1y9zj6hiq27q
17 http://clicknupload.me/95h41c29rb3s
18 http://clicknupload.me/an106uiw9crk
19 http://clicknupload.me/gxl7xbmvwzpc
20 http://clicknupload.me/v19gts5nuq8x
21 http://clicknupload.me/wonmsfqsdz7k
22 http://clicknupload.me/dt02zpj1edf0
23 http://clicknupload.me/pjzzcon5p07q
24 http://clicknupload.me/lmy9ulwzccdq
25 http://clicknupload.me/on9mziemf0ja
26 http://clicknupload.me/252sclf45ff3
27 http://clicknupload.me/216dvp9r67xa
28 http://clicknupload.me/sbcgqquv52dq
29 http://clicknupload.me/uuycacjmlbba
30 http://clicknupload.me/z41tao47ojg4
31 http://clicknupload.me/b9dbvb1fd2kj
32 http://clicknupload.me/4mgyifbu1nbs
33 http://clicknupload.me/nunoh14gi812
34 http://clicknupload.me/4t2v9ryzbxoo
35 http://clicknupload.me/1sn97vjjuzso
36 http://clicknupload.me/x831vypkkqmk
37 http://clicknupload.me/b26b5d3fgvlm
38 http://clicknupload.me/u38djhmrs3rq
39 http://clicknupload.me/axy7a30lft9l
40 http://clicknupload.me/p5n4e3sm8nan


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/t3shqek4amys.html
02 http://filemoney.com/doim4u8utcfz.html
03 http://filemoney.com/31pffmsdb738.html
04 http://filemoney.com/az0r2csp8x9o.html
05 http://filemoney.com/dc1dnkiluur2.html
06 http://filemoney.com/hukdz8ss59ik.html
07 http://filemoney.com/6bqnxppqw0fo.html
08 http://filemoney.com/luedawzade97.html
09 http://filemoney.com/oabb0tkqzxsa.html
10 http://filemoney.com/btznc7fsh9rq.html
11 http://filemoney.com/7irbsup8eqz0.html
12 http://filemoney.com/izjrvcghrj8a.html
13 http://filemoney.com/8jmuzqnc2cj2.html
14 http://filemoney.com/n0h5hxldz2g5.html
15 http://filemoney.com/urpp3lg1hpha.html
16 http://filemoney.com/old6z3aor4ev.html
17 http://filemoney.com/le3ph3nduos4.html
18 http://filemoney.com/2n08vvd5kufw.html
19 http://filemoney.com/eoe3g503lnoq.html
20 http://filemoney.com/6t06bvl0v81i.html
21 http://filemoney.com/m0slz5em2xdq.html
22 http://filemoney.com/vyiyhmtutwxb.html
23 http://filemoney.com/hiydmh2ddfaz.html
24 http://filemoney.com/3nvnnkmi7vaf.html
25 http://filemoney.com/2kbtfj8pfcqu.html
26 http://filemoney.com/6osuouodmocl.html
27 http://filemoney.com/lai921nf3jdv.html
28 http://filemoney.com/vriwew2zmyvu.html
29 http://filemoney.com/dg5tfjvzjbch.html
30 http://filemoney.com/acwe1hbbnvs8.html
31 http://filemoney.com/jpodndzixv69.html
32 http://filemoney.com/ruwz3jy8q2aj.html
33 http://filemoney.com/z7gnyr6qh0tu.html
34 http://filemoney.com/5glk2spt1149.html
35 http://filemoney.com/9nebsfaiuplg.html
36 http://filemoney.com/yfgh4m6hlw4l.html
37 http://filemoney.com/gxcamp4y7lo6.html
38 http://filemoney.com/8p9htlr92wpl.html
39 http://filemoney.com/r9x2ol2riwyq.html
40 http://filemoney.com/ffdvebahesde.html


Hình ảnh
01 http://ul.to/yco0823j
02 http://ul.to/wb2dn8ly
03 http://ul.to/yznzsznb
04 http://ul.to/qo9n6vfv
05 http://ul.to/ytozhpbr
06 http://ul.to/ljzak04m
07 http://ul.to/045jf2nr
08 http://ul.to/54yjhdqb
09 http://ul.to/p69njs68
10 http://ul.to/ty3e239v
11 http://ul.to/yc6idtxw
12 http://ul.to/wbfyqn2h
13 http://ul.to/p1t65ls1
14 http://ul.to/a1vodr7o
15 http://ul.to/2hsclav2
16 http://ul.to/135h0h4r
17 http://ul.to/mpklco09
18 http://ul.to/4hkzo5b8
19 http://ul.to/hu8wkrql
20 http://ul.to/n6qz6l03
21 http://ul.to/wb9fdxeh
22 http://ul.to/hf4l34gu
23 http://ul.to/axoqgotd
24 http://ul.to/88qk6o0n
25 http://ul.to/qe6ns4kr
26 http://ul.to/ldnuh9te
27 http://ul.to/2bqjlj7e
28 http://ul.to/vwvqrkn9
29 http://ul.to/gauyhgle
30 http://ul.to/bdbf0giv
31 http://ul.to/vnqtv8gm
32 http://ul.to/4jd63oqg
33 http://ul.to/w1eyyvil
34 http://ul.to/gq8688l0
35 http://ul.to/59yc9hta
36 http://ul.to/3bnyzgsq
37 http://ul.to/pzqn72fo
38 http://ul.to/a8liutjs
39 http://ul.to/zba3lw4k
40 http://ul.to/7qky29ot


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/30UWHMD9
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/1OK9KAAG
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/DBZ4JKRG
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/P67QZDML
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/YUEK9KWT
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/RKLDZVJC
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/09KRFU5R
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/TPIV9LVZ
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/0PMESQR9
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/01BWXB2L
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/0GQCCWSG
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/47MYOYH4
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/AFNDUBSN
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/0BBKJVRW
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/FCEVBNDD
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/1ZWUPZP2
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/0EEYEZ5P
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/8EJGWIQG
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/LPG1L1TB
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/WBXNGIVM
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/1TW9GRPN
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/0UHFQRYJ
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/1MLSV6QD
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/LPG1L1TB
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/WBXNGIVM
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/1TW9GRPN
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/0UHFQRYJ
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/1MLSV6QD
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/CYOEVRGC
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/BOAD7VAK
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/UZQHZ4KQ
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/0CIQJDRW
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/RCR6WV9J
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/MXH0RNKK
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/INBN74W5
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/QL8BXRF9
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/JPY9GPJH
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/0VCIXJAP
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/0GTIBC4U
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/BRIQNOAU
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/18LMSCAR
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/Q65YK6HR
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/7KOR1ZSS
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/0J9GPIZK
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/KSLD2FCE

.
Sửa lần cuối bởi mietmai vào ngày 10 Tháng 2 2016 với 8 lần sửa.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Hạnh Phúc Bất Tận (AVI) - 7/37 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Cám ơn tranchau.
hoanghon
 
Bài viết: 337
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR