Ông Trùm (AVI) - 49/49 tập

Ông Trùm (AVI) - 49/49 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Quá khứ của mười năm về trước khi Trương Hùng một cái tên nổi tiếng trong giới buôn bán ma túy. Trong ngày trở lại Trí Tài một tay đàn em của Trương Hùng, xuất hiện với tư cách là một doanh nhân. Và ngay sau đó thì lực lượng công an cũng không ngừng cho những cán bộ vào công ty Trí Tài làm gián điệp nghe ngóng tình hình. Cuối cùng thì Trương Hùng cũng xuất hiện và điều gây bất ngờ đó chính là Trương Hùng đã thay thế thân phận của Trí Tài.

Kiệt với nhiệm vụ trà trộn vào đường dây mà ba anh em nhà họ Trương đang hoạt động. Như một giang hồ thứ thiệt Kiệt nhanh chóng lấy được lòng tin từ A Lí và Trương Vĩnh, cũng theo đó anh tiếp cận với Kiều một vũ nữ đàn em của họ Trương để lấy thông tin, nhưng éo le thay khi càng tiếp cận cô gái anh càng thêm nhiều cảm tình. Và một cuộc chiến bắt đầu nổ ra….

Diễn viên: Nguyễn Dương, Bình Minh, Khương Ngọc, Hòa Hiệp, Nguyên Vũ. Lan Phương, Lý Hùng, Lê Bê La.

Hình ảnh
01 http://clicknupload.com/ihknhnugzk29
02 http://clicknupload.com/pq6mf8tpzsz0
03 http://clicknupload.com/lqf3car5vov3
04 http://clicknupload.com/qhnrp8ywdxyx
05 http://clicknupload.com/6dghkssuzqct
06 http://clicknupload.com/juteemn75lj6
07 http://clicknupload.com/r6cyjgqjocxf
08 http://clicknupload.com/bkvfc8dkmow8
09 http://clicknupload.com/ziubd5i2r7x6
10 http://clicknupload.com/3bo6m0padpwi
11 http://clicknupload.com/pb64u23g027v
12 http://clicknupload.com/wtuf7xm2ijat
13 http://clicknupload.com/bicl23hwgn3q
14 http://clicknupload.com/92imfw0imws2
15-16 http://clicknupload.com/tc95ax827hsl
17 http://clicknupload.com/zsdzx0rm7b58
18 http://clicknupload.com/kudfyegq3qw6
19 http://clicknupload.com/aulf4x78qzi1
20 http://clicknupload.com/l20u9ny68ed5
21 http://clicknupload.com/9kojurrq2ogh
22 http://clicknupload.com/z67ftjrnuth6
23 http://clicknupload.com/wdtl4y4oyn4o
24 http://clicknupload.com/xtrxmwjmkine
25 http://clicknupload.com/6ae3hm95mn8c
26 http://clicknupload.com/rc29yt90sryn
27 http://clicknupload.com/919g9vhyyjl8
27 http://uptobox.com/ddxo1i7mw37m
28 http://clicknupload.com/bs19uqi08i9d
29 http://clicknupload.com/93mynaodqykh
30 http://clicknupload.com/tb67egwd88b7
31 http://clicknupload.com/aimxdtnfph2f
32 http://clicknupload.com/hjim4e09xfkh
33 http://clicknupload.com/iaamrhasq1zz
34 http://clicknupload.com/nvqirsa4ggva
35 http://clicknupload.com/tohmz5tioe0d
36 http://clicknupload.com/mn9xv4dn7isu
37 http://clicknupload.com/7s8ewgqfzs6v
38 http://clicknupload.com/nok2fczq1nsl
39 http://clicknupload.com/g5frm5gkivku
40 http://clicknupload.com/hkuq9juxfiux
41 http://clicknupload.com/c8t2wmiu7z8w
42 http://clicknupload.com/x8kn7zfvvcyi
43 http://clicknupload.com/9oc71oa7yc1t
44 http://clicknupload.com/fjp21j0kcl58
45 http://clicknupload.com/wdl4g3k3mpom
46 http://clicknupload.com/x74jmhkza1co
47 http://clicknupload.com/vohecosj8eax
48 http://clicknupload.com/8rkczmrunajx
49 http://clicknupload.com/bhsfyl89kuxw


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/pysjaa4hprfk.html
02 http://filemoney.com/dpnaxtcar8vz.html
03 http://filemoney.com/omsn0wv8ekf4.html
04 http://filemoney.com/slsz36i87cs5.html
05 http://filemoney.com/du13w8ucy593.html
06 http://filemoney.com/2i6t4lsl8f0h.html
07 http://filemoney.com/ghtkke9vog1k.html
08 http://filemoney.com/kl8mscpg6gld.html
09 http://filemoney.com/ixldcn96tme2.html
10 http://filemoney.com/sh9vimt7eziq.html
11 http://filemoney.com/1eovudftvze8.html
12 http://filemoney.com/h6t5c9srhyt6.html
13 http://filemoney.com/22uszm72jvze.html
14 http://filemoney.com/2zpue3ccz66t.html
15-16 http://filemoney.com/t1nkbcbihbxr.html
17 http://filemoney.com/9lpsdl2vx4lu.html
18 http://filemoney.com/gqfhxqisnt7j.html
19 http://filemoney.com/cqyb0t23ywq7.html
20 http://filemoney.com/fvs9s0lv8orp.html
21 http://filemoney.com/u0wfcsbkitga.html
22 http://filemoney.com/gsxsm9qtpqil.html
23 http://filemoney.com/a9rjjquunlkb.html
24 http://filemoney.com/hdnrlhkigwe0.html
25 http://filemoney.com/odl3o6in273d.html
26 http://filemoney.com/z5s7wa83if0f.html
27 http://filemoney.com/wfycqaw63vpg.html
28 http://filemoney.com/hopllon0w8a8.html
29 http://filemoney.com/ruaepryrqcmz.html
30 http://filemoney.com/8tf22qdk9ke7.html
31 http://filemoney.com/h0n7ftz53iud.html
32 http://filemoney.com/vcrmezt5olrg.html
33 http://filemoney.com/yvqek8e4ynot.html
34 http://filemoney.com/amlw10ruqs5j.html
35 http://filemoney.com/dy9wrigaty81.html
36 http://filemoney.com/dgxc2h6fhm50.html
37 http://filemoney.com/7sb3v6577nnn.html
38 http://filemoney.com/iik7p74mzl98.html
39 http://filemoney.com/jxelygpzflns.html
40 http://filemoney.com/4eq9b3qwcl9m.html
41 http://filemoney.com/tqfsbxgzs3u3.html
42 http://filemoney.com/tmem1hp11u8o.html
43 http://filemoney.com/n949pnadw9in.html
44 http://filemoney.com/scux2cyd33ya.html
45 http://filemoney.com/rrqzr2d9ieqb.html
46 http://filemoney.com/qwxke362jt2y.html
47 http://filemoney.com/1jw3ky0vy8ot.html
48 http://filemoney.com/goo9j4sofsxg.html
49 http://filemoney.com/pt3i4hvv052v.html


Hình ảnh
01 http://ul.to/cbzliqi6
02 http://ul.to/fcddifnj
03 http://ul.to/5f8vo2db
04 http://ul.to/2wgxe0pb
05 http://ul.to/47a1yt6m
06 http://ul.to/xvk7av4v
07 http://ul.to/98gmxsub
08 http://ul.to/k4unsha3
09 http://ul.to/m8x48bgz
10 http://ul.to/lphvkjqr
11 http://ul.to/s63qcur7
12 http://ul.to/zl16eyog
13 http://ul.to/q534q40p
14 http://ul.to/32lsadyu
15-16 http://ul.to/xyhh19te
17 http://ul.to/h22b84mg
18 http://ul.to/jz5cgf4y
19 http://ul.to/usk4yky3
20 http://ul.to/cubozhu5
21 http://ul.to/lzcb670q
22 http://ul.to/ro774cgb
23 http://ul.to/f6ueowk5
24 http://ul.to/bk160c4t
25 http://ul.to/i9kvxuwh
26 http://ul.to/lucobqyy
27 http://ul.to/2m30kunp
28 http://ul.to/37xjp5vd
29 http://ul.to/8flubofz
30 http://ul.to/ezd78phc
31 http://ul.to/rl2o53cq
32 http://ul.to/h09ff446
33 http://ul.to/s33xgtba
34 http://ul.to/ymvttvz0
35 http://ul.to/vfy3a7vp
36 http://ul.to/cqv2ec85
37 http://ul.to/drayafiq
38 http://ul.to/mxqfipfa
39 http://ul.to/82eo03ff
40 http://ul.to/wjttlu12
41 http://ul.to/lfacgfz9
42 http://ul.to/a303yg1f
43 http://ul.to/cfh8kx10
44 http://ul.to/2ssj0n4l
45 http://ul.to/4yl3njcp
46 http://ul.to/v9p9xc76
47 http://ul.to/fz3tc6l5
48 http://ul.to/6rrgo8fb
49 http://ul.to/imrdjcrr


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/CKG71JBV
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/0M5MROOS
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/M6KBOY9V
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/6O46GBNQ
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/1INLPYPF
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/1R7ERVBC
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/WPZI7IJA
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/0LK5IWMS
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/1NINOYTN
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/3CBGZAQC
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/1MJUH12D
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/22MABF8Y
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/R10BUQA1
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/1ZJOO3TC
15-16 http://www.mirrorcop.com/downloads/LRGYCFMW
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/M3LGKDHL
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/1E4UCCAQ
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/1QLWF4H2
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/CG6SFQTC
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/MUMJH1LX
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/10QM4J1E
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/VNLVEQOR
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/0TAKOGA1
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/ORPGSFKL
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/XQU0JP7L
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VPOQLZE
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/1JKQKQZT
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/03XEVJWZ
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/6KKQFBKN
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/UMJJ0GFQ
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/Z6PTLHO5
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/H7UJV1FK
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/PVZPMKSS
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/1KFHTS2T
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/FY114BBS
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/1IGQQBJL
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/J28489YV
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/ZJNDXVZF
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/0ALP3AYT
41 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VHQVH9X
42 http://www.mirrorcop.com/downloads/0ZMJWNNK
43 http://www.mirrorcop.com/downloads/0HUZK4EB
44 http://www.mirrorcop.com/downloads/18D6VQ95
45 http://www.mirrorcop.com/downloads/0PGNPFZ9
46 http://www.mirrorcop.com/downloads/1WGPJYEQ
47 http://www.mirrorcop.com/downloads/1Z6KKDOS
48 http://www.mirrorcop.com/downloads/1VTTFIVJ
49 http://www.mirrorcop.com/downloads/WIESX9ZR

.
mietmai
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Ông Trùm (AVI) - 49/74 tập

Gửi bàigửi bởi hoanghon

Xin mietmai up thêm tập 32 và 33. Cám ơn nhiều.
hoanghon
 
Bài viết: 337
Ngày tham gia: 8 Tháng 10 2013

Re: Ông Trùm (AVI) - 49/74 tập

Gửi bàigửi bởi tranchau

hoanghon đã viết:Xin mietmai up thêm tập 32 và 33. Cám ơn nhiều.


tc đã thay em mietmai đem 2 tập 32 và 33 vào rồi. :smile:
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 7781
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR