Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (AVI) - 44/44 tập

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (AVI) - 44/44 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Phúc là 1 cô bé mồ côi nhưng may mắn được bà ngoại nuôi nuôi dưỡng ăn học. Tuy bà có 1 gia tài khá lớn nhưng để tránh cho sự phá hoại của đứa con phá sản cảu mình. Trong những lần đi bán bà và Phúc gặp 3 đứa mồ côi khác và nuôi dưỡng nhưng khi bà cảm thấy sức tàn lục kiệt đã giao cho những người giàu có nuoi dưỡng giùm . Nhưng ai biết được sự thật của những đứa trẻ đó đã bị hành hạ . Sau khi bà mất Phúc trở thành giám đốc của 1 cô nhi viện và may mắn đã gặp lại được 3 người em đó . Biết được sự thật Phúc rất câm giận vì những kẻ khẩu phật tâm xà. Và đột nhiên một số vụ ác giết người đã xây ra đó chính là những người đã nuôi dạy 3 người em của Phúc. Mỗi vụ án đều có 1 bông hồng trắng. Vậy ai là sát thủ hoa hồng trắng ? (xem đi rồi sẽ biết)

Hình ảnh
01 http://clicknupload.com/sditme1u1tii
02 http://clicknupload.com/8p02kz3tx5aj
03 http://clicknupload.com/gwew58u61513
04 http://clicknupload.com/zgf8dhaaafyt
05 http://clicknupload.com/iddxwyoytjl7
06 http://clicknupload.com/0qotqiv37ri9
07 http://clicknupload.com/z8x9t2g0z2ro
08 http://clicknupload.com/1ao7bqym015m
09 http://clicknupload.com/bphg65me5sgj
10 http://clicknupload.com/xs7m8bo0mhfy
11 http://clicknupload.com/w5dydchuxk0k
12 http://clicknupload.com/7frs2ysxfqb0
13 http://clicknupload.com/jqssb0208x33
14 http://clicknupload.com/2p9sx2mxhdcy
15 http://clicknupload.com/dc1jcj9b0pdn
16 http://clicknupload.com/bfgtkacpirfn
17 http://clicknupload.com/dnn1znkyi0f9
18 http://clicknupload.com/9z3kn4ab4wp7
19 http://clicknupload.com/8iw27t33q9xr
20 http://clicknupload.com/911hx4brxz67
21 http://clicknupload.com/efks8snf7ik0
22 http://clicknupload.com/kdhot0096hoe
23 http://clicknupload.com/q3jfj5xch0mz
24 http://clicknupload.com/ko6s70sx7bh0
25 http://clicknupload.com/2ub852787lzd new
26 http://clicknupload.com/xgu9kzbmpurp
27 http://clicknupload.com/rclfafhnwf5c
28 http://clicknupload.com/nqllakbulhw7
29 http://clicknupload.com/gab3c33q0hbu
30 http://clicknupload.com/ru8vcmj1anod
31 http://clicknupload.com/sw4yhv40xph9
32 http://clicknupload.com/vgiu4z8ey7we
33 http://clicknupload.com/byipvajpx0xk
34 http://clicknupload.com/71gm6i9er86s
35 http://clicknupload.com/moykpxn59qy5
36 http://clicknupload.com/5fiyaux4mkit
37 http://clicknupload.com/rvnghp6yr1da
38 http://clicknupload.com/orookwrp0jpr fixed
39 http://clicknupload.com/m8lunldjuixv
40 http://clicknupload.com/eha0f83ohamu
41 http://clicknupload.com/5tt77he85nor
42 http://clicknupload.com/nmmbt9fae3r8
43 http://clicknupload.com/rpd590o2d57n
44 http://clicknupload.com/anrjxj5yc94y


Hình ảnh
01 http://filemoney.com/lg0z1zw71zvf.html
02 http://filemoney.com/op6ou1isdud2.html
03 http://filemoney.com/wa8qj66n424x.html
04 http://filemoney.com/1c4s3vl1hvw5.html
05 http://filemoney.com/ggffsog3kxf8.html
06 http://filemoney.com/9kkx5lwhhxi6.html
07 http://filemoney.com/w335bp89zdn8.html
08 http://filemoney.com/ug34xi3bnsoa.html
09 http://filemoney.com/s38okf1gmaor.html
10 http://filemoney.com/65b5wk8bgp1d.html
11 http://filemoney.com/n3qgiruk5j38.html
12 http://filemoney.com/uyi1kasx5qnj.html
13 http://filemoney.com/atuptyjunw2i.html
14 http://filemoney.com/borcga6k54mo.html
15 http://filemoney.com/uhbgo7z8d0i6.html
16 http://filemoney.com/0nhx397elj8v.html
17 http://filemoney.com/50hlvtpl0wg7.html
18 http://filemoney.com/x1lez951xcuk.html
19 http://filemoney.com/wvput5vp7gfc.html
20 http://filemoney.com/pmd51p6bmmiv.html
21 http://filemoney.com/c4m61mky70wi.html
22 http://filemoney.com/hfd5zqs9wj9l.html
23 http://filemoney.com/vpxkk0yesy8x.html
24 http://filemoney.com/azr2jegdlfgu.html
25 http://filemoney.com/1x2zzzy093hg.html new
26 http://filemoney.com/27u56nwdfcds.html
27 http://filemoney.com/uaehpkrd6bp8.html
28 http://filemoney.com/xea7p5t1pymm.html
29 http://filemoney.com/ir2jj794mtul.html
30 http://filemoney.com/lx5odz2s3xlt.html
31 http://filemoney.com/oxnuzyze5c61.html
32 http://filemoney.com/laskc2fyvz9s.html fixed
33 http://filemoney.com/s2qvqkjkslgk.html
34 http://filemoney.com/liwuxa42yznn.html
35 http://filemoney.com/tr0rqyr3ebcb.html
36 http://filemoney.com/kwdvalspaf5v.html
37 http://filemoney.com/4fncm5015suc.html
38 http://filemoney.com/vz0fj2xp9jc7.html fixed
39 http://filemoney.com/8ju3m2lytfoc.html
40 http://filemoney.com/hgyw9c6isq7p.html
41 http://filemoney.com/cex68nht6z1j.html
42 http://filemoney.com/qcj550yz2dso.html
43 http://filemoney.com/yyc0l84l34wy.html
44 http://filemoney.com/19tijhxdgj5h.html


Hình ảnh
01 http://ul.to/prmvntff
02 http://ul.to/ac3f337e
03 http://ul.to/aubfllp4
04 http://ul.to/ctehzb67
05 http://ul.to/algyp5gr
06 http://ul.to/av6l6jyb
07 http://ul.to/8do8jcdt
08 http://ul.to/ada7x08j
09 http://ul.to/ifb1h1b0
10 http://ul.to/euas7l03
11 http://ul.to/cko0269q
12 http://ul.to/5jbrao08
13 http://ul.to/y52w0eto
14 http://ul.to/b0tqzc14
15 http://ul.to/cltev7j5
16 http://ul.to/n2ck4h61
17 http://ul.to/7fvpvx4x
18 http://ul.to/tzzbh912
19 http://ul.to/te5tkls2
20 http://ul.to/xa5jedqi
21 http://ul.to/icvtyvjw
22 http://ul.to/2ep8fzz2
23 http://ul.to/740x5ay2
24 http://ul.to/311epsne
25 http://ul.to/qs04komh new
26 http://ul.to/jh5emfat
27 http://ul.to/ekkd6u6i
28 http://ul.to/tezzpyxo
29 http://ul.to/zzcnusyz
30 http://ul.to/qh61g4z4
31 http://ul.to/4pjls51q
32 http://ul.to/uzriyaqc fixed
33 http://ul.to/ep0dorhj
34 http://ul.to/2e6f41t1
35 http://ul.to/81ux3tj5
36 http://ul.to/4ywdicje
37 http://ul.to/1wkmxjwq
38 http://ul.to/8hvrazvz fixed
39 http://ul.to/k77canqn
40 http://ul.to/66if227c
41 http://ul.to/v6aexvyq
42 http://ul.to/33p7ukbv
43 http://ul.to/2ttkv9vu
44 http://ul.to/xxqstjsg


Hình ảnh
01 http://www.mirrorcop.com/downloads/0WANZBGJ
02 http://www.mirrorcop.com/downloads/08WBJBN7
03 http://www.mirrorcop.com/downloads/1JRVIQRH
04 http://www.mirrorcop.com/downloads/JZKV4SIY
05 http://www.mirrorcop.com/downloads/ZEVNHSXU
06 http://www.mirrorcop.com/downloads/4TYL0AFC
07 http://www.mirrorcop.com/downloads/0HK8ZDE8
08 http://www.mirrorcop.com/downloads/OQVJLDFE
09 http://www.mirrorcop.com/downloads/338Q9NG9
10 http://www.mirrorcop.com/downloads/W77E8JGS
11 http://www.mirrorcop.com/downloads/1PMQPGFQ
12 http://www.mirrorcop.com/downloads/0SR4XVVD
13 http://www.mirrorcop.com/downloads/1ZPIYOBY
14 http://www.mirrorcop.com/downloads/8HUTYFOZ
15 http://www.mirrorcop.com/downloads/0B3BCWRI
16 http://www.mirrorcop.com/downloads/1EXZHZVZ
17 http://www.mirrorcop.com/downloads/1SVTT99N
18 http://www.mirrorcop.com/downloads/0SACWVSI
19 http://www.mirrorcop.com/downloads/HMVDTMOI
19 http://uptobox.com/0j3uc02y5qqb
20 http://www.mirrorcop.com/downloads/0S6UZ7EY
21 http://www.mirrorcop.com/downloads/PZI0LSHD
22 http://www.mirrorcop.com/downloads/1LCZRAAI
23 http://www.mirrorcop.com/downloads/JFXOG85W
24 http://www.mirrorcop.com/downloads/1MQ2PQP4
25 http://www.mirrorcop.com/downloads/0OK7OM2C new
26 http://www.mirrorcop.com/downloads/MU02F3QM
27 http://www.mirrorcop.com/downloads/128BSGU7
28 http://www.mirrorcop.com/downloads/BS6CSSB2
29 http://www.mirrorcop.com/downloads/YYAGNLQ7
30 http://www.mirrorcop.com/downloads/1B1YL5J8
30 http://uptobox.com/gk5103jbismu
31 http://www.mirrorcop.com/downloads/BTS2QVOC
32 http://www.mirrorcop.com/downloads/02NIF9ZC fixed
33 http://www.mirrorcop.com/downloads/EFPSBQJJ
34 http://www.mirrorcop.com/downloads/PMJBNPBO
35 http://www.mirrorcop.com/downloads/03VGNJMQ
35 http://uptobox.com/bqegbwt532dm
36 http://www.mirrorcop.com/downloads/0DTK85M9
37 http://www.mirrorcop.com/downloads/IMFSHJEH (rename 38 -> 37)
38 http://www.mirrorcop.com/downloads/GESAYHDC fixed
39 http://www.mirrorcop.com/downloads/DR9LA6QV
40 http://www.mirrorcop.com/downloads/SMCUNR3S
41 http://www.mirrorcop.com/downloads/AU6YLKQR
42 http://www.mirrorcop.com/downloads/1PCGFXKJ
43 http://www.mirrorcop.com/downloads/1LC1OA3H
44 http://www.mirrorcop.com/downloads/TN7SC9NK

.
mietmai
 
Bài viết: 1093
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR