Đại Ca U70 (HDTV-AVI) - 30/30 tập

Đại Ca U70 (HDTV-AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi mietmai

Hình ảnh

Ông Hoành 70 tuổi, tay giang hồ lừng lẫy một thời nhưng khi sống giữa một gia đình mà ông vất vả mấy chục năm tìm kiếm để đoàn tụ đã xảy ra không ít mâu thuẫn: Giữa bố chồng và nàng dâu, giữa cha và con, giữa ông và cháu đồng thời chen lẫn vào những mâu thuẫn đó là “mối tình già” đầy hóm hỉnh, U70 vẫn yêu, vẫn thương vẫn thẹn thùng…

01 http://www.basicupload.com/redp9jwk29sx
02 http://www.basicupload.com/ceaq3kkuelr7
03 http://www.basicupload.com/gkzgvjvsy29c
04 http://www.basicupload.com/h74oqnrkw6fs
05 http://www.basicupload.com/boii8od98t9r
06 http://www.basicupload.com/ulrr2moz6lv6
07 http://www.basicupload.com/744z8it2y6sn
08 http://www.basicupload.com/ynfylsuhlvlk
09 http://www.basicupload.com/cfdgz6x3rrrp
10 http://www.basicupload.com/thj8vlpvfs30
11 http://www.basicupload.com/v4vkbk09omnd
12 http://www.basicupload.com/e69avlv44uv7
13 http://www.basicupload.com/wvzvdjukgb2n
14 http://www.basicupload.com/j67sgosjc3pe
15 http://www.basicupload.com/cqta93zxzkim
16 http://www.basicupload.com/hi58si3f2sxo
17 http://www.basicupload.com/oivn2miuch2i
18 http://www.basicupload.com/b4gfls2q8nlv
19 http://www.basicupload.com/40665nph2ypa
20 http://www.basicupload.com/tja3gqpagvbh
21 http://www.basicupload.com/fqv6nimhdjod
22 http://www.basicupload.com/hobk06bai39q
23 http://www.basicupload.com/ibnynd0qj5io
24 http://www.basicupload.com/9ez05q4t1osx
25 http://www.basicupload.com/nfithjukkjtz
26 http://www.basicupload.com/rw7ldpb28thm
27 http://www.basicupload.com/gvg572fgzpnb
28 http://www.basicupload.com/ma25q59wg39r
29 http://www.basicupload.com/ersuvi7l60x3
30 http://www.basicupload.com/pcq9kbwxm76l


01 http://filecloud.io/h0f9e81w
02 http://filecloud.io/u9t8pkw2
03 http://filecloud.io/jybh70wx
04 http://filecloud.io/e7vpqa1k
05 http://filecloud.io/k2rwi1qg
06 http://filecloud.io/pga25j0b
07 http://filecloud.io/wj5l4rem
08 http://filecloud.io/mva9sg2u
09 http://filecloud.io/54liftgj
10 http://filecloud.io/34jip7fc
11 http://filecloud.io/a9fj5whq
12 http://filecloud.io/6180jbiy
13 http://filecloud.io/z3t9ys27
14 http://filecloud.io/dspmauyf
15 http://filecloud.io/boush3qv
16 http://filecloud.io/n0q2olmv
17 http://filecloud.io/yzexflth
18 http://filecloud.io/g105kp2r
19 http://filecloud.io/2g87jc1l
20 http://filecloud.io/p67v9mx1
21 http://filecloud.io/i8ezmudn
22 http://filecloud.io/n8r0clfq
23 http://filecloud.io/b8rquyet
24 http://filecloud.io/okjiehmn
25 http://filecloud.io/m2alp5ei
26 http://filecloud.io/fgtiy8ms
27 http://filecloud.io/0zxntwem
28 http://filecloud.io/hw7dr6ic
28 http://filecloud.io/perwzmn2
29 http://filecloud.io/nxsve7p3
30 http://filecloud.io/pfc1edts


01 http://filemoney.com/n9odwn1qggok.html
02 http://filemoney.com/g8x12dqv9cih.html
03 http://filemoney.com/fcyj598jp06p.html
04 http://filemoney.com/jnaffijbw9r5.html
05 http://filemoney.com/dgvj4g3iax45.html
06 http://filemoney.com/oupi01vbdbzq.html
07 http://filemoney.com/0idw1ivt0stb.html
08 http://filemoney.com/fbzzphcwqzqa.html
09 http://filemoney.com/8r2zzfa885cn.html
10 http://filemoney.com/djh447v9o2ft.html
11 http://filemoney.com/6pyteyyfnw71.html
12 http://filemoney.com/9bo9t84lr1ob.html
13 http://filemoney.com/02ovg8tmdk2r.html
14 http://filemoney.com/uyvgachjemp7.html
15 http://filemoney.com/k13fa5oaptv5.html
16 http://filemoney.com/1u6318rw4gzu.html
17 http://filemoney.com/uqovkkxzk0ar.html
18 http://filemoney.com/1c72feihsnht.html
19 http://filemoney.com/8qruu7x57f5z.html
20 http://filemoney.com/yipacjxfc8nq.html
21 http://filemoney.com/w8wnnn4ymsw2.html
22 http://filemoney.com/ktrohd7r5jy1.html
23 http://filemoney.com/btkjfa93mc7q.html
24 http://filemoney.com/tf8nhob5b8yq.html
25 http://filemoney.com/p3on2mkgb6yk.html
26 http://filemoney.com/ori7z8k3jo1c.html
27 http://filemoney.com/w6cbb4ljw51q.html
28 http://filemoney.com/4j7a142102jf.html
29 http://filemoney.com/kwolgrlmaanl.html
30 http://filemoney.com/8218c20dr0ph.html


01 http://ryushare.com/4aa6mavopw85/DaiCaU70_01.avi
02 http://ryushare.com/rnmgf1itgk2z/DaiCaU70_02.avi
03 http://ryushare.com/yueldb46llhq/DaiCaU70_03.avi
04 http://ryushare.com/4b8tk4w0bwwu/DaiCaU70_04.avi
05 http://ryushare.com/rlosrdi6ci43/DaiCaU70_05.avi
06 http://ryushare.com/yuyd89jyfz2n/DaiCaU70_06.avi
07 http://ryushare.com/e50uoi76npej/DaiCaU70_07.avi
08 http://ryushare.com/g8vs4k3mi76u/DaiCaU70_08.avi
09 http://ryushare.com/osydyqtc4oxb/DaiCaU70_09.avi
10 http://ryushare.com/6ru5aukuasc1/DaiCaU70_10.avi
11 http://ryushare.com/kaqdk30vgd8h/DaiCaU70_11.avi
12 http://ryushare.com/4u17jcyur4k5/DaiCaU70_12.avi
13 http://ryushare.com/hzg5virof3fw/DaiCaU70_13.avi
14 http://ryushare.com/reep7ds77r3n/DaiCaU70_14.avi
15 http://ryushare.com/eub30u7vxm0t/DaiCaU70_15.avi
16 http://ryushare.com/hgrcap1f62y4/DaiCaU70_16.avi
17 http://ryushare.com/t0o6521zh2q8/DaiCaU70_17.avi
18 http://ryushare.com/itj7ue9xuz07/DaiCaU70_18.avi
19 http://ryushare.com/xksx5jbjag85/DaiCaU70_19.avi
20 http://ryushare.com/p0buetnbdt0r/DaiCaU70_20.avi
21 http://ryushare.com/5dlqt96bw61b/DaiCaU70_21.avi
22 http://ryushare.com/vtutx3pmgxsp/DaiCaU70_22.avi
23 http://ryushare.com/2vx2q3ucmh5e/DaiCaU70_23.avi
24 http://ryushare.com/apbnpucxy4fq/DaiCaU70_24.avi
25 http://ryushare.com/065xw44o373l/DaiCaU70_25.avi
26 http://ryushare.com/nwp8ygeoqt3m/DaiCaU70_26.avi
27 http://ryushare.com/lvd37cgnaygg/DaiCaU70_27.avi
28 http://ryushare.com/jdsxvjgpgzk4/DaiCaU70_28.avi
29 http://ryushare.com/rpw0svxmv9e1/DaiCaU70_29.avi
30 http://ryushare.com/f5loyfy3qdgk/DaiCaU70_30end.avi


01 http://ul.to/ry1aab9l
02 http://ul.to/th7w86xh
03 http://ul.to/ysewaapj
04 http://ul.to/6bd5yzbf
05 http://ul.to/9mqmjgqg
06 http://ul.to/81iyf2i8
07 http://ul.to/6q1um9ko
08 http://ul.to/x6hgf5ur
09 http://ul.to/aiculjym
10 http://ul.to/2i86nff1
11 http://ul.to/nuihnhf9
12 http://ul.to/e9ukufp6
13 http://ul.to/mu28h6oo
14 http://ul.to/0a3lrewk
15 http://ul.to/pmcsugmq
16 http://ul.to/92qgp7td
17 http://ul.to/t0e1qlj8
18 http://ul.to/te9uht3u
19 http://ul.to/41vadxjg
20 http://ul.to/zq4ouv1q
21 http://ul.to/mn406eas
22 http://ul.to/jjub52f1
23 http://ul.to/8gsphptq
24 http://ul.to/bsw2z32p
25 http://ul.to/oehfye3q
26 http://ul.to/vxor5c7w
27 http://ul.to/20ynxqr4
28 http://ul.to/kplcfk91
29 http://ul.to/m5xfaplb
30 http://ul.to/0tfjf7so


01 http://uptobox.com/ogv9h0vtrelz
02 http://uptobox.com/8k56oo71bsgh
03 http://uptobox.com/ypszb3rgcxdn
04 http://uptobox.com/o4dzdmwj9iej
05 http://uptobox.com/k6rbfym3ckqv
06 http://uptobox.com/frdc7htjmajs
07 http://uptobox.com/2yukaglu9yfv
08 http://uptobox.com/2ce1g16tonbs
09 http://uptobox.com/pitzhia57end
10 http://uptobox.com/qj4fb4vheczx
11 http://uptobox.com/ecy5r77unddy
12 http://uptobox.com/fp0zjm0h6urd
13 http://uptobox.com/uine87nnlewl
14 http://uptobox.com/jnw5zir29ck4
15 http://uptobox.com/4teasjniu0dg
16 http://uptobox.com/73pruzo9ds4k
17 http://uptobox.com/vf9cobmg1iez
18 http://uptobox.com/dye0czb5e5bj
19 http://uptobox.com/uqdygffre7zd
20 http://uptobox.com/uwre06h8kxox
21 http://uptobox.com/x4ru6076e83m
22 http://uptobox.com/6wfrlzauczy3
23 http://uptobox.com/3ydjp5bdtyk0
24 http://uptobox.com/ajbfrjb8vh3y
25 http://uptobox.com/egan86ztpoe3
26 http://uptobox.com/mfee859or446
27 http://uptobox.com/h8fro79im32a
28 http://uptobox.com/2vwbtbgdxvz8
29 http://uptobox.com/ybkubvdqgt9n
30 http://uptobox.com/dfd0lcqrcwsd

.
mietmai
 
Bài viết: 1082
Ngày tham gia: 7 Tháng 10 2012

Re: Đại Ca U70 (HDTV-AVI) - 30/30 tập

Gửi bàigửi bởi danglang

Cám ơn bạn MietMai nhiều lắm nhé !...

Thân chúc MM và tất cả Thành Viên trong Diễn Đàn 1 cuối Tuần thật vui vẻ và Hạnh Phúc bên Người Thân !...

Thân chào MM và các bạn !...
danglang
 
Bài viết: 198
Ngày tham gia: 17 Tháng 9 2014


Quay về Phim Bộ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR